Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA201-008937
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Univerzita Konštantína filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 128 810,- EUR
2015-1-SK01-KA201-008942
World of Work
Dr. Josef Raabe Slovensko
Heydukova 12-14, Bratislava
Grant: 253 294,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA201-008936
Fair Schools: Supporting Good Practice in Inclusive Education
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Gajova 4, Bratislava
2015-1-SK01-KA201-008962
Materská škola ako miesto technického vzdelania (Technika hrou)
Súkromná materská škola
Rovná 597/15, Poprad