Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA203-008915
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava
Grant: 316 135,- EUR
2015-1-SK01-KA203-008959
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava
Grant: 245 900,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA203-008872
New curriculum for competitiveness and innovation
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra
2015-1-SK01-KA203-008891
EVOLUZIONE INTERCULTURA E MULTILINGUISMO AMBITO EUROPEO ED EXTRAEUROPEO.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica
2015-1-SK01-KA203-008898
Advanced Materials and Techniques in Engineering Practice
Technická univerzita v Košiciach
Košice
2015-1-SK01-KA203-008919
Entre- & Intrapreneurship education to foster business-oriented thinking
Centire s.r.o.
2015-1-SK01-KA203-008934
Improvement of Public Administration Education Quality in the New EU Member Countries
NETWORK OF INSTITUTES AND SCHOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
2015-1-SK01-KA203-008944
MORE GLASS - MORE ARTS
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava
2015-1-SK01-KA203-008948
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra
2015-1-SK01-KA203-008960
Inovácia edukácie odborníkov vo verejnej politike, verejnej správe so zameraním na integrovaný manažment udržateľného rozvoja regiónov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava
2015-1-SK01-KA203-008969
E-platform for Quality Assurance in Higher Education
Itera Slovakia - organizačná zložka
2015-1-SK01-KA203-008975
Europe at the crossroads
Ekonomická univerzita v Bratislave
Bratislava
2015-1-SK01-KA203-008980
Systém interdisciplinárneho vzdelávania v medzinárodnej sieti monotematicky orientovaných univerzít v Strednej Európe (Interdisciplinary Education System in the network of monothematic universities CEE)
ABC-ACADEMIC BUSINESS CLUSTER ZDRUŽENIE