Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladna Skola Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001, Košice
2015-1-SK01-KA219-008877
Let´s save the life on our planet
Zakladna skola Viliama Záborského
Levická 737, 95201, Vráble
Grant: 110 620,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008881
Na vandrovke s číslicami
Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
SNP 96/366, 01851, Nová Dubnica
Grant: 70 040,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, 03101, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA219-008887
Young European Leaders
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 01001, Žilina
Grant: 121 139,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008888
History a (very) bit different: A virtual intercultural tour across the castle lifestyle
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23, 05801, Poprad
Grant: 162 800,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008889
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
Vinné 514, 07231, Vinné
Grant: 147 040,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008905
My work is my future
Súkromna základná škola s materskou skolou pre žiakov a deti s autizmom
Vodárenská 3, 08001, Prešov
Grant: 118 470,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008914
Can you tell me the way to...? Tracing our European identity on foot.
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Grant: 185 050,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008917
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, 08527, Bardejov
Grant: 62 950,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008924
Veselá e-kniha angličtiny pre deti /Lively English book for children
Zakladna skola Andreja Bagara
SNP 6, 91451, Trenčianske Teplice
Grant: 76 500,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008926
Spring Celebration
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Hlavná 5, 04431, Družstevná pri Hornáde
Grant: 89 140,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008966
Vitajte u nás !
Katolicka spojena skola sv. Vincenta de Paul, Saratovska 87, Levice
Saratovská 87, 93405, Levice
Grant: 191 310,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008985
For Learners Around the Globe
Materska skola Juhoslovanska 4 Košice
Juhoslovanska 4, 04013, Košice
Grant: 104 465,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008986
younG ENterpreneurs In eUropean Schools
Gymnazium
Jablonská 301/5, 90701, Myjava
Grant: 104 420,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2015-1-ES01-KA219-015646
Climate and climate change. Influence of climate on Human populations
Gymnázium F. G. Lorcu
Hronská 3, 82107, Bratislava
Grant: 0,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladná škola
Park Angelinum 8, Košice
Grant: 69 775,- EUR
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Grant: 68 100,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA219-008874
Open the minds & bridge the gaps between East and West
Stredná odborná škola
Pruské 294, Pruské
2015-1-SK01-KA219-008875
Interactive tourist guide
Stredna odborna skola obchodu a sluzieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
Budovateľská 32, Komárno
2015-1-SK01-KA219-008880
Finančná Olympijská Gramotnosť
Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
2015-1-SK01-KA219-008885
Europäische Länder und Städte spielend entdecken
Základná škola Júlie Bilčíkovej
Budkovce 355, Budkovce
2015-1-SK01-KA219-008892
Cultural mosaic
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA219-008897
Kiss of Life
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA219-008899
GlobalThinking
Gymnázium
Konštantínova 1751/64, Stropkov
2015-1-SK01-KA219-008900
Trojhlas
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, Žilina
2015-1-SK01-KA219-008903
Learn To Teach, Teach To Learn
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
2015-1-SK01-KA219-008904
Mysli, pohni kostrou
Základná škola
Hlavná 45, Nová Dedinka
2015-1-SK01-KA219-008906
Musíme si pomáhať/Společně pomáháme
Základná škola
Námestie mladosti 1, Žilina
2015-1-SK01-KA219-008908
Svet práce v minulosti a dnes
Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3, Zvolen
2015-1-SK01-KA219-008910
Herbs - Methodology for Theory and Practical Skills
Základná škola
Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
2015-1-SK01-KA219-008913
Learning that is fun
Základná škola s materskou školou
Preseľany 580, Preseľany
2015-1-SK01-KA219-008929
Let´s learn to teach with CLIL
Základná škola
Škultétyho 1, Nitra
2015-1-SK01-KA219-008931
Salt More Precious than Gold
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, Prešov
2015-1-SK01-KA219-008939
Medzinárodné vzdelávanie - tvorba projektu v multikultúrnom prostredí (International education – the basis of the knowledge society of today )
Súkromné gymnázium Life Academy
Rovná 597/15, Poprad
2015-1-SK01-KA219-008941
Keď veda pomáha
Súkromná základná škola
Rovná 597/15, Poprad
2015-1-SK01-KA219-008943
My sme Zem
Zakladna skola s materskou skolou
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
2015-1-SK01-KA219-008947
Congenial Learning Pathways
Gymnázium
Školská 7, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA219-008956
Home traditions
Zakladna skola s materskou skolou
Jastraba 188, Jastrabá
2015-1-SK01-KA219-008963
Vzdelávanie pre prax projektovým vyučovaním
Stredna priemyselna skola
Ul. SNP 413/8, Myjava
2015-1-SK01-KA219-008973
Zdravie za hranicami
Stredná zdravotnícka skola - Egészségugyi Kozépiskola
Športová 349/34, Dunajská Streda
2015-1-SK01-KA219-008974
Spoločná minulosť, prítomnosť a budúcnosť v srdci Európy budovaná pomocou viacjazyčnosti
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Šamorín - Somorja
Slnečná 2, Šamorín
2015-1-SK01-KA219-008977
Naša minulosť, naša prítomnosť, naša budúcnosť. Naša Európa. Our past, our present, our future. Our Europe.
Základná škola
Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA219-008984
Ochutnajme Európu - zbližovanie kultúr cez tradičné národné kuchyne
Základná škola
Staničná 13, Košice

Partnerské prihlášky podané do iných národných agentúr

Schválené prihlášky

Týmto školám bol udelený grant v zahraničných národných agentúrach a informáciu o výške udeleného grantu takémuto partnerstvu zverejňuje národná agentúra v krajine koordinátora partnerstva.

2015-1-BG01-KA219-014230
Effective Communication - A Successful Future Life
Základná škola
Jelenia 16, 81105, Bratislava
2015-1-CY01-KA219-011849
ARTS@CREATIVITY.EU
Zakladna skola Severna21 Moldava nad Bodvou
Severna 21, 04501, Moldava nad Bodvou
2015-1-CZ01-KA219-013712
FIT School Children from Finland, Slovakia and the Czech Republic
Základná škola Sama Cambela
Školská 14, 97613, Slovenská Ľupča
2015-1-CZ01-KA219-013831
Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou
Obchodná akadémia
Tajovského 25, 97573, Banská Bystrica
2015-1-CZ01-KA219-013834
Be fit!
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
JUH 1054, 09336, Vranov nad Topľou
2015-1-CZ01-KA219-013852
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Stredná priemyselná škola
Komenského 5, 08542, Bardejov
2015-1-CZ01-KA219-013921
Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths in Europe
Gymnázium
Školská 837, 02744, Tvrdošín
2015-1-CZ01-KA219-013955
Student Entrepreneurship in Europe
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
Watsonova 61, 04001, Košice
2015-1-CZ01-KA219-014005
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, 02943, Zubrohlava
2015-1-DE03-KA219-013489
Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten
Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Hradné námestie 38, 06001, Kežmarok
2015-1-DE03-KA219-013493
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, 05401, Levoča
2015-1-DE03-KA219-013567
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
ZS Gabora Bethlena
G. Bethlena 41, 94001, Nové Zamky
2015-1-DE03-KA219-013590
We move (in) Europe - yesterday, today, tomorrow
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
kpt. Nálepku 530/13, 95605, Radošina
2015-1-DE03-KA219-013639
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Opatovská cesta 101, 04001, Košice
2015-1-DE03-KA219-013647
Say NO to indifference
Gymnázium
Študentská 4, 06901, Snina
2015-1-DE03-KA219-013808
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Zakladna skola s materskou skolou
Za kasarnou 2, 83103, Bratislava
2015-1-DE03-KA219-013840
Young European Cooperatives
Obchodná akadémia
Tajovského 25, 97573, Banská Bystrica
2015-1-ES01-KA219-015525
Creative Ways Of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 04022, Košice
2015-1-ES01-KA219-015710
SOS Planet A Robotics Project
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
Dargovskych hrdinov 19, 06668, Humenné
2015-1-ES01-KA219-015783
S/he's Equal in Europe
Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
Mierove namestie 10, 92551, Sintava
2015-1-ES01-KA219-015895
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, 02943, Zubrohlava
2015-1-ES01-KA219-015927
THE EURO-SCHOOL REPORTERS
Zakladna skola
Grofske nadvorie 209/2, 08216, Fintice
2015-1-FR01-KA219-014887
Head in the clouds
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
Trnková 1, 85110, Bratislava
2015-1-HR01-KA219-013057
United through cultural and natural diversity - learning through research
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevová 1381/7, 06601, Humenné
2015-1-HR01-KA219-013112
Presenting Legends Across the Continent in European Schools
Zakladna skola
P.Jilemnického 1035/2, 96001, Zvolen
2015-1-IT02-KA219-015285
FLIP&MOVIE
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
Zeliarska 4, 04013, Košice
2015-1-NL01-KA219-008813
Scientific innovation and research of GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Gymnazium Jana Papanka
Vazovova 6, 81107, Bratislava
2015-1-PL01-KA219-016579
Young Entrepreneurs on Start!
Súkromná obchodná akadémia
Jarná 13, 01001, Žilina
2015-1-PL01-KA219-017195
Nature detectives
Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
Letomostie 3, 94061, Nové Zamky
2015-1-RO01-KA219-015104
LIBRARY A MAGIC PLACE
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
Ul. J. Kármána 25/5, 98401, Lučenec
2015-1-TR01-KA219-021496
Connect,Share and Get Enlighted
Stredna odborna skola elektrotechnicka
Sibirska 1, 91701, Trnava
2015-1-TR01-KA219-022118
Better Environment Better Future
Obchodna akademia
Inovecka 2041, 95594, Topoľčany
2015-1-UK01-KA219-013450
REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe
Zakladna skola s materskou skolou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
Oravská Jasenica 141, 02964, Oravská Jasenica
2015-1-UK01-KA219-013716
Vote with Your Feet
Zakladna skola s materskou skolou
Komenskeho 279/32, 02601, Dolný Kubín