Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA101-022125
GMRSKE Slovakia II.
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Nam. L. Novomeského 4, 04001, Košice
Grant: 8 380,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022135
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
J. Braneckého 4, 91167, Trenčín
Grant: 12 020,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022139
Učiť sa znamená objavovať
Základná škola, Nám. L. Novomeského 20, Košice
Nám. L. Novomeského 2, 04001, Košice
Grant: 15 445,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022140
Being inspired CLIL
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Tehelná 4, 92001, Hlohovec
Grant: 3 005,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022149
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
SNP 3, 90028, Ivanka pri Dunaji
Grant: 11 540,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022150
START: Study, Teach And Reform Teaching
Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
Jarná 13, 01001, Žilina
Grant: 13 835,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022159
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Základná škola, Limbová 30, Žilina
Limbová 30, 01007, Žilina
Grant: 9 015,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022175
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Veľká okružná 32, 01157, Žilina
Grant: 28 625,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022176
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Pavla Dobšinského 17, 96922, Banská Štiavnica
Grant: 6 010,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022194
Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2, 01749, Považská Bystrica
Grant: 8 205,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022202
"Vyučovanie posunkového jazyka." /Teaching Sign Language/
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, Kremnica
CSA 183/1, 96732, Kremnica
Grant: 9 012,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022208
Medzinárodné skúsenosti - profilácia školy
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Šmeralova 25, 08001, Prešov
Grant: 12 740,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022214
Rovnaké šance pre všetkých
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, 90089, Častá
Grant: 13 850,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022219
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
Škultétyho 1, 94911, Nitra
Grant: 11 965,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022227
Let´s motivate
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
Ulica mieru 1235, 01401, Bytča
Grant: 5 530,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022229
Spoločne pre zelenú Európu
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Tulipánová 2, 01162, Žilina
Grant: 19 580,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022234
Kľúče k úspechu
Základná škola Pavla Križku, Pavla Križku 392/8, Kremnica
Ul. Pavla Križku 392/8, 96701, Kremnica
Grant: 11 585,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022246
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
Jarná ulica 3168/13, 05801, Poprad
Grant: 14 910,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022252
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Zahradnicka 44, 82108, Bratislava
Grant: 26 270,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022255
Learning for better teaching
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
Školská 650, 09302, Vranov nad Topľou
Grant: 12 850,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022275
SOFIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Trieda SNP 20, 97401, Banská Bystrica
Grant: 26 465,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022278
Keď vzdelávať (sa) je radosť
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
Námestie A.Hlinku 5, 03450, Ružomberok
Grant: 12 920,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022280
V škole je fajn. Aj preto, že môžem byť tým, kým som.
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Školská 255/6, 05314, Spišský Štvrtok
Grant: 6 840,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022285
Škola pre budúcnost
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 12 020,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022295
English and methodology for English teachers
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, 08004, Prešov
Grant: 3 005,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022315
Zamestnanci vo svete práce
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, 95594, Topoľčany
Grant: 7 419,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022321
Technika - most do budúcnosti našej školy
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
Školská 49, 01004, Žilina
Grant: 28 700,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022326
Cudzí jazyk - základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Základná škola, Staničná 13, Košice
Staničná 13, 04001, Košice
Grant: 14 185,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022329
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Školská 230, 01701, Považská Bystrica
Grant: 5 340,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022338
Privilégium naučiť sa
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, 04252, Košice
Grant: 16 895,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022354
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
Slatina nad Bebravou 154, 95653, Slatina nad Bebravou
Grant: 5 935,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022365
CLIL and Effective Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
Ul.17.novembra 2701, 02201, Čadca
Grant: 6 010,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022371
Používajme cudzí jazyk aktívne
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Pionierska 2, 97701, Brezno
Grant: 27 276,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022376
Smerom k profesionalite
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Duklianska 16, 08001, Prešov
Grant: 14 785,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022379
Európa pre všetkých
Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
1. maja 170/2, 91135, Trenčín
Grant: 25 220,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022380
Moderné mobilné učenie a práca s aplikáciami v outdoorovom prostredí
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Grant: 3 910,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022389
Učme sa s najlepšími: od tvorivosti v oblasti prírodných vied a európskych jazykov k budúcim perspektívam
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
Charkovská 1, 04022, Košice
Grant: 21 800,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022406
Naša škola - dom bez bariér
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
A.Hlinku 44, 97101, Prievidza
Grant: 23 945,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022411
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Dukelská 30, 08720, Giraltovce
Grant: 4 530,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022424
Učíme (sa) byť Európanmi
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
Námestie mládeže 587/17, 96001, Zvolen
Grant: 7 380,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022455
Príležitosť v komunikácii pre všetkých
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Lichardova 24, 01001, Žilina
Grant: 3 005,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022473
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
M. M. Hodžu 860/9, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 13 625,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022474
Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole
Stredná odborná skola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
Komenského 50, 01001, Žilina
Grant: 6 010,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022475
Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64Podbrezová
Ul. Družby 554/64, 97681, Podbrezová
Grant: 8 595,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022476
Naša cesta
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
Vihorlatská 10, 83104, Bratislava
Grant: 26 994,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022477
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 4 045,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022480
European Trends of Education for Future Generation Aptitudes Improvement
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Zbrojničná 3, 04001, Košice
Grant: 17 776,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022481
Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
Nedbalova 4, 81104, Bratislava
Grant: 6 010,- EUR
2016-1-SK01-KA101-022499
O krok vpred s digitálnymi technológiami
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Dargovských hrdinov 19, 06601, Humenné
Grant: 15 605,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA101-022120
S angličtinou je škola zábavnejšia
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Daxnerova 6, 91792, Trnava
2016-1-SK01-KA101-022123
Cesta k modernizácii
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Ústredie 729, Skalité
Ústredie 729, 02314, Skalité
2016-1-SK01-KA101-022141
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov a riadiace schopnosti manažmentu školy v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
Sládkovičova 36, 08024, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022148
Zdravá škola, ktorej to myslí
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
Karloveská 61, 84104, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022177
Vzdelávanie učiteľov bilingválneho gymnázia
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 7279/30, 91701, Trnava
2016-1-SK01-KA101-022178
Teacher training courses
Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava
Hálkova 54, 83103, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022179
Creative teaching for excellence
Základna škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Komenského 2, 05201, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022180
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka prostredníctvom najmodernejších vyučovcích postupov
Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov
Jiráskova 5, 08527, Bardejov
2016-1-SK01-KA101-022181
Open mind for a different view
Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Komenského 6, 05361, Spišské Vlachy
2016-1-SK01-KA101-022183
Profesionálnym rozvojom napredujme k úspechu
Gymnázium armádneho generála Ludvika Svobodu, Komenského 4, Humenné
Komenského 4, 06601, Humenné
2016-1-SK01-KA101-022196
FLEET - Foreign Language Experience its Evaluation and Training
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Medvedzie, 133/1, 02744, Tvrdošín
2016-1-SK01-KA101-022198
Think different and than again
Základná škola s materskou školou, Tovarné
Tovarné 173, 09401, Tovarné
2016-1-SK01-KA101-022201
Učíme sa navzájom
Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Hubeného 25, Bratislava
Hubeného 25, 83153, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022204
Improvement of intercultural and project management skills in Kodaly Zoltan Gimnazium
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Štvrť SNP 1004/34, 92401, Galanta
2016-1-SK01-KA101-022211
Cesta k novým možnostiam
Základná škola, Chrasť nad Hornádom
Chrasť nad Hornádom č. 44, 05363, Chrasť nad Hornádom
2016-1-SK01-KA101-022215
Rozvoj kľúčových kompetencií učiteľov anglického jazyka
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežia J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
2016-1-SK01-KA101-022217
Pyramída
Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš
ZŠ Vígľaš č.436, 96202, Vígľaš
2016-1-SK01-KA101-022222
Počítame s vami
Sukromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Starozagorská 8, 04023, Košice
2016-1-SK01-KA101-022223
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Hronská 1467/3, 96049, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022256
Buďme svetoví
Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdica, Bernolákova 21, Prešov
Bernolákova 21, 08001, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022259
Way of Life
Základná škola s materskou školou, Čataj
Čataj 113, 90083, Čataj
2016-1-SK01-KA101-022268
Využitie kreatívnej metodológie vo výuke cudzích jazykov v prostredí strednej odbornej školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/8, Nové Mesto nad Váhom
Piešťanska 2262/80, 91501, Nové Mesto nad Váhom
2016-1-SK01-KA101-022276
MOZ-ART = Metodické a odborné zručnosti v UMENÍ
Základná umelecká škola, SNP 308/39, Sliač
SNP 308/39, 96231, Sliač
2016-1-SK01-KA101-022288
In Search of the Sunset : the Azores
Stredná odborná škola, Štefánikova 56, Tornaľa
Šafárikova 56,, 98201, Tornaľa
2016-1-SK01-KA101-022294
Zvýšenie kvality výučby žiakov vo vidieckej škole
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou, 97225, Diviaky nad Nitricou
2016-1-SK01-KA101-022305
ROKAV - Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 98401, Lučenec
2016-1-SK01-KA101-022319
Bilingválnosť - brána do Európy
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
2016-1-SK01-KA101-022322
Moderné prístupy vo vyučovaní
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou 2, 07203, Rakovec nad Ondavou
2016-1-SK01-KA101-022325
Inovatívne myšlienky - inovatívny učiteľ
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Jarmočná 96, 04411, Ždaňa
2016-1-SK01-KA101-022327
Let´s get better together
Základná škola s materskou školou , Bučany
Bučany 155, 91928, Bučany
2016-1-SK01-KA101-022351
Zvýšenie úrovne výučby cudzích jazykov
Základná škola, Mierová 1, Strážske
Mierová 1, 07222, Strážske
2016-1-SK01-KA101-022362
Zvýšenie kreativity učiteľa = zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovania anglického jazyka na ZŠ
Základná škola Jána Vojtaššáka, Zákamenné
Zákamenné 967, 02956, Zákamenné
2016-1-SK01-KA101-022366
Poďme spolu do Európy
Základná škola s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Halenárska 45, 91701, Trnava
2016-1-SK01-KA101-022369
Chceme vedieť viac
Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
Ul. Františka Hečku 25, 93401, Levice
2016-1-SK01-KA101-022372
Projektový manažment rozvoja medzikultúrnych kompetencií
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Hviezdoslavova 6, 05201, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022373
Professional development for teachers of English at Zakladna skola v Kurime
Základná škola, Kurima
Družstevná 222, 08612, Kurima
2016-1-SK01-KA101-022375
Angličtina pre praktický život žiaka
Súkromná základná škola - Magan alapiskola, K. Miksátha 1, Rimavská Sobota
K. Mikszátha 1, 97901, Rimavská Sobota
2016-1-SK01-KA101-022386
Moderné technológie a edukačné hry ako zdroj motivácie žiakov vo výučbe anglického jazyka
Súkromná základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Dukelská 33, 08701, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022398
Obohatenie učebných osnov z anglického jazyka
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, 07301, Sobrance
2016-1-SK01-KA101-022401
Čo učíme, to robíme.
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 30, Banská Bystrica
Pod Banošom 80, 97411, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022404
Učenie nie je len naša práca, je to naša vášeň, preto v nej chceme byť čo najlepší
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Pieninska 27, 97411, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022409
Zlepšenie interkultúrnych zručností a zručností projektového manažmentu v rámci európskeho rozvoja škôl
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Komenského 13, 08271, Lipany
2016-1-SK01-KA101-022418
Montessori cestou
Montessori, o.z., I. Krasku 7, Zvolen
I. Krasku 7, 96001, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022419
Európa v škole - škola v Európe
Základná škola, Wolkerova 10, Bardejove
Wolkerova 10, 08501, Bardejov
2016-1-SK01-KA101-022435
Učitelia vzdelávajú učiteľov
Základná škola nar. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
346, 91611, Bzince pod Javorinou
2016-1-SK01-KA101-022436
Zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností pri výučbe anglického jazyka s prihliadnutím na žiakov so znevýhodnených skupín a s prihliadnutím na rastúce tredny implementácie IKT technológii pri výučbe anglického jazyka
Základná škola s materskou školou, Krušetnica
Krušetnica 83, 02954, Krušetnica
2016-1-SK01-KA101-022437
ITCs and inclusive methods for language teaching
Gymnázium, Park Mládeže 5, Košice
Park mládeže 5, 04001, Košice
2016-1-SK01-KA101-022444
Svet bez hraníc
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, 02943, Zubrohlava
2016-1-SK01-KA101-022454
Vymeňme si vedomosti.
Základná škola s materskou školou, Preseľany
580, 95612, Preseľany
2016-1-SK01-KA101-022468
Medzinárodná spolupráca medzi školami - zlepšenie kvality vyučovania
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Hurbanova ul. 6, 97518, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022472
Zvyšovanie atraktívnosti štúdia využívaním digitálnych médií vo vyučovacom procese
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 08001, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022478
Inovatívne v riadení i v učení
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
Medvedzie 155, 02744, Tvrdošín
2016-1-SK01-KA101-022479
Svet ticha
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica
Kutnohorska 675/20, 96701, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022485
Edukácia žiakov a zvyšovanie jej kvalitatívnej efektívnosti využitím anglického jazyka prostredníctvom metódy CLIL v predmetoch matematika, prírodoveda a výchovy.
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
Rajčianska 3, 82107, Bratislava