Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA104-022232
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
Strečanského 602, 92041, Leopoldov
Grant: 18 900,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022233
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
Plzenská 10, 08001, Prešov
Grant: 4 190,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022236
Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
Biospektrum Občianske združenie, Šafárikova 4072, Rožňava
Šafárikova 4072, 04801, Rožňava
Grant: 18 056,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022273
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba pre mesto a región
Your Choice, s.r.o., Študentská 26, Trnava
Študentská 26, 91701, Trnava
Grant: 17 430,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022361
Vital Active Global Educational Strategies - VAGES
Ing. Ivana Bytelová Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra
Hodžova 25, 94901, Nitra
Grant: 10 620,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022443
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
Ul. 1. mája 2, 91135, Trenčín
Grant: 17 115,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022453
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín
Grant: 4 740,- EUR
2016-1-SK01-KA104-022470
Living healthy for everybody
ArTUR, Hrubý Šúr 237
Hrubý Šúr 237, 90301, Hrubý Šúr
Grant: 19 800,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA104-022399
Continuing building Saplinq as an educational organisation
Saplinq, Viničná 36, Zlaté Moravce
Viničná 36, 95301, Zlaté Moravce
2016-1-SK01-KA104-022417
Ako využívať koučing a jeho techniky pre rozvoj manažérov a podnikateľov
Terra Clarity, s.r.o., Hlavná 7051/28, Biely Kostol
Hlavná 7051/28, 91934, Biely Kostol
2016-1-SK01-KA104-022450
From clicking to speaking (Informačné technológie ako prostriedok pre aktívnu komunikáciu v cudzom jazyku)
SpeakUp, s.r.o., Sobotské námestie 68, Poprad
Sobotské nam. 68, 05801, Poprad
2016-1-SK01-KA104-022471
Compete"n"ce
EDUSEN, J. Krónera 8, Martin
J.Krónera 8, 03601, Martin
2016-1-SK01-KA104-022483
Rozvoj kompetencií Nadácie Milana Šimečku
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, Bratislava
Panenská 4, 81103, Bratislava
2016-1-SK01-KA104-022484
Podpora inklúzie (PINK)
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
Ševčenkova 11, 85005, Bratislava
2016-1-SK01-KA104-022493
(USVIT) Umenie svetla v inovatívnej tvorbe
PhotoART Centrum, Vodná 4, Košice
Vodná 4, 04001, Košice
2016-1-SK01-KA104-022494
Efektívna jazyková príprava Lektorov vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava
Šagátova 1, 82108, Bratislava
2016-1-SK01-KA104-022495
Efektívna komunikácia v praxi
Native School of English s.r.o., Kollárova 73, Martin
Kollárova 73, 03601, Martin