Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA107-022164
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20 , 82102, Bratislava
Grant: 78 420,65 EUR
2016-1-SK01-KA107-022167
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974, Nitra
Grant: 103 970,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022168
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499, Bratislava
Grant: 109 214,17 EUR
2016-1-SK01-KA107-022203
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská univerzita v Prešove
Námestie legionárov 3, 08001, Prešov
Grant: 13 750,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022213
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská technická univerzita
Vazovova 5, 81243, Bratislava
Grant: 216 380,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022284
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemnská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 84 864,09 EUR
2016-1-SK01-KA107-022303
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 9 060,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022335
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 03401, Ružomberok
Grant: 47 070,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022346
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2 , 94976, Nitra
Grant: 96 050,49 EUR
2016-1-SK01-KA107-022352
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
Grant: 183 066,17 EUR
2016-1-SK01-KA107-022383
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2 , 04180, Košice
Grant: 92 847,18 EUR
2016-1-SK01-KA107-022412
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná  12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 58 875,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022433
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita J.Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Grant: 16 440,- EUR
2016-1-SK01-KA107-022434
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , 04200, Košice
Grant: 295 248,31 EUR
2016-1-SK01-KA107-022448
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 85104, Bratislava
Grant: 81 875,- EUR
2016-2-SK01-KA107-022633
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 63 770,- EUR
2016-2-SK01-KA107-034902
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 78 420,- EUR
2016-2-SK01-KA107-034903
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 9 720,- EUR
2016-2-SK01-KA107-034906
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
Grant: 22 928,- EUR
2016-2-SK01-KA107-034907
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 19 736,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA107-022279
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 821 5/1, 01026, Žilina
2016-2-SK01-KA107-034904
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976, Nitra
2016-2-SK01-KA107-034905
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
T.G.Masaryka 24, 96053, Zvolen
2016-2-SK01-KA107-034908
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 85104, Bratislava