Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA116-022134
Remeslo 2017
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 55 538,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022146
Ryby a morské plody v stredomorskej gastronomii- získavanie nových zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
Grant: 54 834,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022162
My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania.
Stredná odborná škola Lipová 8,Handlová
Lipová 8, 97251, Handlová
Grant: 146 965,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022191
Mechanik európskej kvality
Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5, 84306, Bratislava
Grant: 69 476,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022199
Prienik teórie a praxe
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 06915, Snina
Grant: 63 117,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022299
Medzinárodné skúsenosti - širšie obzory
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Petöfiho 2, 94550, Komárno
Grant: 16 870,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022324
Zahraničnou stážou k zvyšovaniu odborných kompetencií
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 70 587,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022332
Rozvoj odborných vedomostí, zručnosti a kompetencií počas praktických mobilít študentov SOŠ Šaľa
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
Štúrova 74, 92701, Šaľa
Grant: 44 472,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022357
New Opportunities in Multimedia and Art II
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 04011, Košice
Grant: 40 336,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022410
Sklári v odbornej príprave
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 02061, Lednické Rovne
Grant: 21 170,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022442
Zo školy do kancelárie /From school to offices
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 95050, Nitra
Grant: 43 880,- EUR
2016-1-SK01-KA116-022467
Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Grant: 77 758,- EUR

Neschválené prihlášky