Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA201-022549
Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12 - 14, Bratislava
Heydukova 12 - 14, 811 08, Bratislava
Grant: 302 905,- EUR
2016-1-SK01-KA201-022597
Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care
INAK, Veternícka 112/9, Kremnica
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
Grant: 232 882,- EUR
2016-1-SK01-KA201-022606
KidsCodr - We teach kids programming
Check IT, Zástranie 278, Žilina
Zástranie 278, 010 03, Žilina
Grant: 231 430,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA201-022546
Teaching English with Confidence
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974, Nitra
2016-1-SK01-KA201-022556
Technik energetických zariadení budov - Celoživotné vzdelávanie
EkoFond, n.f., Mlynské nivy 44/A, Bratislava
Mlynské Nivy 44/A, 82511, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022567
Respect
Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Mierová 5, Levice
Mierová 5, 934 03, Levice
2016-1-SK01-KA201-022580
Mosty na Moravu - výmena dobrej praxe žiakov a pedagogických pracovníkov
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01, Senica
2016-1-SK01-KA201-022589
Global Digital Geography
Človek v ohrození, n.o., Požiarnická 17, Prešov
Požiarnická 17, 08001, Prešov
2016-1-SK01-KA201-022605
JA Etika podnikania
Junior Achievement Slovensko, n.o., Záhradnícka 60, Bratislava
Záhradnícka 60, 82108, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022607
Think Globally, Act Locally!
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
Ul. sv. Michala 42, 934 01, Levice
2016-1-SK01-KA201-022608
Migration and refugee crisis through the eyes of the students
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, 078 01, Sečovce
2016-1-SK01-KA201-022616
Chess and Mathematics in Primary Schools
Slovenský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava
Junácka 6, 832 80, Bratislava