Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA203-022551
Extending and reinforcing good practice in teacher development
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 283 265,- EUR
2016-1-SK01-KA203-022611
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 262 340,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA203-022500
New curriculum for competitiveness and innovation
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2016-1-SK01-KA203-022550
Learn and Serve in Higher Education
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA203-022553
Entre- & Intrapreneurship Education to Foster Business-Oriented Thinking
Slovenská technická univerzita
Vazovova 5, 81243, Bratislava
2016-1-SK01-KA203-022614
eDurope - platform ecosystem for academia-employers collaboration
Regionálna a rozvojová agentúra Senec
Kysucká ul. 14, 90301, Senec
2016-1-SK01-KA203-022615
Central European Functional Programming - Theory, Education and Applications
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice