Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA204-022514
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33, 932 01, Veľký Meder
Grant: 54 150,- EUR
2016-1-SK01-KA204-022518
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
Letná 27, 043 14, Košice
Grant: 200 494,- EUR
2016-1-SK01-KA204-022541
Social Growth on Trafficking and Immigration
PEDAL Consulting s.r.o., Martin
Bjornsonova 4807/5, 03601, Martin
Grant: 246 525,- EUR
2016-1-SK01-KA204-022552
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
Hlavná 48, 042 61, Košice
Grant: 58 750,- EUR
2016-1-SK01-KA204-022586
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 116 197,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA204-022511
Innovative Skills Transfer for the Development of Agricultural Entrepreneurs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2016-1-SK01-KA204-022529
Cesta integrácie migrantov
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
2016-1-SK01-KA204-022537
Public Administration Training for Resilient Communities Building
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
2016-1-SK01-KA204-022559
Ľudové tance Karpát
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Moldava nad Bodvou
Hlavná 52, 045 01, Moldava nad Bodvou
2016-1-SK01-KA204-022575
Šach ako podpora inklúzie migrantov
Šachový klub Prievidza
M.R.Štefánika 5/1, 97101, Prievidza
2016-1-SK01-KA204-022582
Krok vpred
Únia materských centier, Bratislava
Čuleňova 5, 811 09, Bratislava
2016-1-SK01-KA204-022612
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 08301, Sabinov