Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-2-SK02-KA205-000966
Innovative and Creative Youth Empowerment
občianske združenie KERIC
Grant: 32 050,- EUR
2016-2-SK02-KA205-001012
Youth Guarantees Application on the Local Level (Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni)
nezisková organizácia EPIC
Grant: 67 267,- EUR
2016-2-SK02-KA205-001060
Coach it up!
MVO PROXIMA*
Grant: 130 660,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-2-SK02-KA205-000944
Inovácia učebných osnov
Odborne uciliste internatne Ladce
2016-2-SK02-KA205-000949
Fostering entrepreneurial mind-sets and skills through encouragement of social entrepreneurship between young people in Europe.
Technická Univerzita v Košiciach
2016-2-SK02-KA205-001033
Supporting Innovative models for Deaf youth Empowerment
Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich
2016-2-SK02-KA205-001036
What Youth Want
Lokál
2016-2-SK02-KA205-001082
Active Citizens of Europe
Slovenský skauting