Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA101-034915
Kvalitné vzdelanie- Inšpirácia Európy
Gymnázium
Golianova 68, 94901, Nitra
Grant: 13 520,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034924
Zlepšovanie medzikultúrnych zručnosti a projektového riadenia, Európsky rozvoj školy
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Juzna trieda 10, 040 01, Košice
2017-1-SK01-KA101-034939
Lepšia šanca získať dobrú prácu
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, 90089, Častá
Grant: 8 416,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034953
Intercultural and project management enrichment
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
2017-1-SK01-KA101-034958
GMRSKE Slovakia III.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
Nam. L. Novomeskeho 4, Košice
Grant: 11 895,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034959
Jazykové vzdelávanie učiteľov
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 22 520,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034962
Nový prístup
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
Ústredie 729, 02314, Skalité
Grant: 4 270,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034964
Podporujeme odborný rast učiteľov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnicka 44, 821 08 Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-034965
Nebojíme sa komunikácie v angličtine
ZŠ s MŠ 1. Československého armádneho zboru
Sportovcov 342, 013 25, Stráňavy
Grant: 12 020,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034979
Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu.
Materská škola
1.Mája č.4, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 2 810,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034980
eLearning- pútavá forma vzdelávania
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany 209, 91902, Dolné Orešany
Grant: 6 840,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034990
PRAMEŇ
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
Pionierska 9, 962 31, Sliač
Grant: 28 985,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034995
Vedieť, znamená uplatniť sa v živote
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
Oravská Jasenica 141, 029 64, Oravská Jasenica
Grant: 14 955,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034997
Kreatívne aktivity a motivovaní žiaci - úspech učenia sa cudzieho jazyka
Základná škola s materskou školou Jelšava
Zeleznicna 245, 049 16, Jelšava
Grant: 2 885,- EUR
2017-1-SK01-KA101-034999
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
CZS s MS bl. Pavla Petra Gojdica
Bernolakova 21, 080 01, Prešov
2017-1-SK01-KA101-035002
Učíme sa od najlepších - Teacher Training Cambridge 2017
Obchodná akadémia Kukučinova 2 Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 17 610,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035005
Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii
Spojená škola Tvrdošín
Medvedzie, 133/1, 027 44, Tvrdošín
Grant: 7 260,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035009
Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.
Spojená škola
Nabrežná 1325, 02401, Kysucké Nové Mesto
Grant: 25 395,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035023
Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách
Stredná odborná škola drevárska
Lucna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 37 040,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035024
Aktívne zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku s využívaním moderných technológií
Základná škola Masarykova 19/A,Košice
Masarykova 19/A, 04001, Košice
2017-1-SK01-KA101-035025
Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01, Lučenec
Grant: 10 130,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035026
Otvorme dvere angličtine
ZŠ s MŠ Tovarne
Tovarné 173, 094 01, Tovarné
Grant: 4 610,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035029
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 90028, Ivanka pri Dunaji
Grant: 21 660,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035030
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti
Základná škola Limbova 30, Žilina
Limbová 30, 01007, Žilina
Grant: 21 035,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035045
Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, 97401, Banská Bystrica
Grant: 22 560,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035047
Opening Horizons
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Piestanska 2262/80, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035048
Inspiring ERA+
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 010 01, Žilina
Grant: 12 560,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035055
Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
Sportovcov 341/2, 017 49, Považská Bystrica
Grant: 5 065,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035058
Každý môže byť úspešný
Základná škola - Alapiskola, Hlavna 9/5, Rapovce
Hlavná 99, 98531, Rapovce
2017-1-SK01-KA101-035059
Rozvoj kompetencií – motorom zmeny
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, 027 44, Tvrdošín
Grant: 12 975,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035065
Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie jazykových schopností učiteľov
Základná škola Rajčianska 3
Rajcianska 3, 82107, Bratislava
Grant: 17 280,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035067
Školiace kurzy pre učiteľov
Základná škola pre žiakov s autizmom
Halkova 54, 831 03, Bratislava
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035077
Projektový management európskych školských projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23, Košice
2017-1-SK01-KA101-035080
Rozvoj interkultúrnych kompetencií v európskom kultúrnom prostredí
ZŠ Hutnicka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 14 215,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035081
Aj vzdelanie môže byť atraktívne
Cirkevná spojená škola
Skolska 650, 09302, Vranov nad Topľou
Grant: 15 420,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035086
Medzinárodný učiteľ
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 11 190,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035089
Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb
Ulica 17.novembra 2579, 02201, Čadca
2017-1-SK01-KA101-035090
Prines reálny anglický jazyk do svojej triedy
Základná škola s materskou školou Sulov - Hradná 64
Súľov - Hradná 64, 01352, Súľov - Hradná
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035092
Projektový manažment pre medzinárodné stáže
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 052 01, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA101-035112
Come and play with us
Základná škola s materskou školou Zeliarska 4, Košice
Zeliarska 4, 04013, Košice
Grant: 3 173,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035115
Hodnoty, ktoré sa oplatí učiť a šíriť
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolakova 18, Košice
Bernolakova 18, 040 11, Košice
Grant: 21 665,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035116
Moderná doba - moderná škola
Základná škola
Lipova 229, 985 31, Mučín
2017-1-SK01-KA101-035117
Inovácia metód pre výučbu anglického jazyka
Zakladná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zákamenne 967
Zákamenné 967, 02956, Zákamenné
2017-1-SK01-KA101-035130
Zvyšovanie kompetencii pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Ganu
CSA 183/1, 96732, Kremnica
2017-1-SK01-KA101-035135
Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole
Základná škola nar. um. L. Podjavorinskej s MS Bzince pod Javorinou
346, 91611, Bzince pod Javorinou
Grant: 3 800,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035136
Učme angličtinu moderne a inšpiratívne
Základna škola s materskou školou, Kocovce 380
Kocovce 380, 916 31, Kočovce
2017-1-SK01-KA101-035139
Otvorme sa pre svet, My&Vy
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, 976 81, Podbrezová
Grant: 6 460,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035140
AHEAD - internacionAlizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
Komenského ul. 3, 94501, Komárno
Grant: 12 225,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035156
Raising standards through creativity and the outdoor curriculum
Základná škola Karloveská 61
Karloveská 61, 841 04, Bratislava
Grant: 19 870,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035163
Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, 03401, Ružomberok
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035166
Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni
Stredná pedagogická škola
Bottova 15A, 05401, Levoča
Grant: 5 445,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035171
Pomáhame rásť
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Na hlinách 7279/30, 91701, Trnava
Grant: 9 845,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035174
Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Základná skola Nábrežna 845/17 Kysucke Nové Mesto
Nabrezna 845/17, 024 01, Kysúcke Nové Mesto
Grant: 6 635,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035178
Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341, 09431, Hanušovce nad Topľou
Grant: 15 865,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035182
"Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education"
Stredná priemyselná škola stavebná
Velka okruzna 25, 010 01, Žilina
Grant: 5 830,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035189
Európsky učiteľ
Materská škola Repikova 58, Košice
Tr. SNP 48/A, 04011, Košice
Grant: 1 405,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035190
Radi sa učíme!
Súkromná základná škola Waldorfska
Vihorlatská 10, 831 04, Bratislava
Grant: 24 285,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035195
Európska kvalita našej školy
Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
Pankúchova 6, 851 04, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035198
Zvýšenie kompetencií učiteľa odborných technických predmetov
SSOŠ Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 3 467,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035199
Radosť v učení (sa)
Gymnázium sv. Andreja
Námestie A.Hlinku 5, 03450, Ružomberok
Grant: 8 740,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035204
Modernizácia nás posúva
Základná škola Rozhanovce
SNP 121, 04442, Rozhanovce
Grant: 5 530,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035206
GEMS ( Goal-based Educational Movement to Success)
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, 934 03, Levice
Grant: 48 712,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035216
Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole
Základná škola s materskou školou Lubotin
Školská 2, 06541, Ľubotín
Grant: 11 150,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035220
Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak
Základná škola Eleny Marothy-Šoltesovej
M.R.Stefanika 3, 96301, Krupina
Grant: 13 550,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035227
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
Ziarska 679/13, 031 04, Liptovský Mikuláš
Grant: 8 915,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035230
Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Majernikova 60, 841 05, Bratislava
Grant: 7 746,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035232
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, 01001, Žilina
Grant: 11 595,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035233
Spolu sme lepší
Súkromná stredná odborná škola hutnicka Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, 976 81, Podbrezová
Grant: 8 460,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035235
Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov.
Základná škola sv. Vincenta
Do Dielca 52, 034 01, Ružomberok
Grant: 9 015,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035247
Využívanie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti
Základná škola Dargovských hrdinov 19
Dargovskych hrdinov 19, 066 68, Humenné
2017-1-SK01-KA101-035249
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, 08001, Prešov
Grant: 16 955,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035256
Enhancement of intercultural and project management skills at ZS s MS Stefana Moysesa
Základna škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám. Š. Moysesa 23, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 4 040,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035268
All for joyful learning
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
Bajzova 2, 01351, Predmier
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035269
Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, 040 23, Košice
Grant: 31 343,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035284
Together in Europe
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
Letomostie 3, 94061, Nové Zámky
Grant: 23 200,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035286
Inšpirujme seba kvôli ostatným - zmeny zhora znamenajú systematické zlepšenia
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 04022, Košice
Grant: 13 895,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035288
LIFE - Jazyk je pomôcka ku vzdelaniu
Základná škola
P.Jilemnickeho 1813/1, 96001, Zvolen
Grant: 12 360,- EUR
2017-1-SK01-KA101-035292
Better school, better students, beter perspective
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Kosice
Grant: 21 515,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA101-034913
Severská inšpirácia pre moderné vzdelávanie
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Tehelná 4, 92001, Hlohovec
2017-1-SK01-KA101-034931
Seminár pre pedagógov 1. stupňa ZŠ
Základná škola
Obec Stará Kremnička198, 96501 Stará Kremnička, 96501, Stará Kremnička
2017-1-SK01-KA101-034940
Učme sa zábavne
Základná škola Školska 297 Jaklovce
Školská 297, 055 61, Jaklovce
2017-1-SK01-KA101-034941
SmalikTv
Základná škola Štefana Smalika
skolska 166, 027 44, Tvrdošín
2017-1-SK01-KA101-034948
Rozvoj odborných kompetencií za hranicami regiónu.
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130
ZS s MS Oravska Polhora 130, 02947, Oravská Polhora
2017-1-SK01-KA101-034974
Grammar school Opatovská and its improvement of intercultural and project management skills.
Gymnázium Opatovská cesta 7
Opatovská cesta 7, 040 01, Košice
2017-1-SK01-KA101-034982
Počítame s vami
Súkromná spojená škola, Starozagorska 8, Košice
Starozagorská 8, 04023, Košice
2017-1-SK01-KA101-034984
Spoločnosť pre všetkých.
ZŠ Veľka nad Ipľom
Velka nad Iplom 231, 985 32, Veľká nad Ipľom
2017-1-SK01-KA101-034992
Vedenie a vnútorný tréning učiteľov: európsky inovatívny prístup
Základná umelecká škola Štefana-Németha Šamorinskeho Šamorin
Parková 4, 931 01, Šamorín
2017-1-SK01-KA101-035000
Prenos skúseností s inklúziou do prostredia základnej školy
Základná škola Matice slovenskej 13
Matica slovenska 13, 08001, Prešov
2017-1-SK01-KA101-035004
Prehĺbenie kompetencií projektového managementu a interkulturálnych kompetencií
Gymnázium Opatovska cesta Košice
Opatovská cesta 7, 04001, Košice
2017-1-SK01-KA101-035013
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Šmeralova 25, 08001, Prešov
2017-1-SK01-KA101-035015
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Základná škola s materskou školou Habovka
E.P.Bardosa 235/50, 027 32, Habovka
2017-1-SK01-KA101-035041
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na to záleží.
Základná škola s MŠ Smolenice
Komenského 3, 919 04, Smolenice
2017-1-SK01-KA101-035049
Úspešná a moderná škola
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, 05601, Gelnica
2017-1-SK01-KA101-035073
MONTESSORI CESTOU
Súkromná materská škola Montessori
M.R.Štefánika 46, 960 01, Zvolen
2017-1-SK01-KA101-035100
Projektové riadenie európskych školských výmenných projektov
Gymnázium
Varšavská cesta 1, 010 08, Žilina
2017-1-SK01-KA101-035104
Zlepšovanie medzikultúrnych a manažérskych a projektových schopností, Európsky rozvoj škôl
Spojená škola
Kremnička 10, 97405, Banská Bystrica
2017-1-SK01-KA101-035111
Transfer vedomostí edukačných procesov a ich evaluácia
Základná škola s materskou školou Horný Hricov 156
Horny Hricov 156, 013 42, Horný Hričov
2017-1-SK01-KA101-035121
Perspektívny prístup - cez CLIL k umeniu a kreativite žiakov
Stredná umelecká škola Vodárenska 3 Prešov
Vodárenská 3, 080 01, Prešov
2017-1-SK01-KA101-035122
Cez inšpiráciu k motivácii
Základná škola Ulica Jana Bottu 27 Trnava
Ulica Jána Bottu 27, 917 01, Trnava
2017-1-SK01-KA101-035128
Moderná škola-radosť pre každého
Základná škola Jana Kollara
Kollárovo námestie 33, 03821, Mošovce
2017-1-SK01-KA101-035132
KAM MUSIŠ! Kreativita A Motivácia, Metodika a Učiteľ - Súčasť Internacionalizácie Školy
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou 2, 07203, Rakovec nad Ondavou
2017-1-SK01-KA101-035133
Zlepšujme vyučovacie hodiny spoznávaním nových vyučovacích metód
Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
MUDr. Alexandra č. 29, 060 01, Kežmarok
2017-1-SK01-KA101-035167
Who Dares to Teach Must Never Cease to Learn
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveska 32, 84104, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035177
Zlepšovanie jazykového vzdelavania a odborný rast učiteľov anglického jazyka
Gymnázium Bilíkova
Bilíkova 24, 844 19, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035179
Zvýšenie kvality výučby cudzích jazykov
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
M. M. Hodžu 860/9, 031 01, Liptovský Mikuláš
2017-1-SK01-KA101-035191
Moderná európska škola
Gymnázium L. Štúra
1. maja 170/2, 91135, Trenčín
2017-1-SK01-KA101-035196
Kto nechce byť lepši, prestáva byť dobrý
Cirkevná spojená škola
Jiraskova 5, 08527, Bardejov
2017-1-SK01-KA101-035197
Spolu sa učíme
Základná škola s MŠ J.A.Komenskéo
Hubeneho 25, 83153, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035209
Dosiahni vyššie
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Ul.1.mája 905, 020 15, Púchov
2017-1-SK01-KA101-035218
Angličtina - kľúč k úspechu
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Wolkerova 10, 08501, Bardejov
2017-1-SK01-KA101-035219
Deti sú srdcom zmeny
Základná škola Zdana
Jarmočná 96, 044 11, Ždaňa
2017-1-SK01-KA101-035231
Ako zlepšiť vyučovanie, učenie sa a vzťahy v škole
ZŠ Veľký Šariš
Školská 29, 082 21, Veľký Šariš
2017-1-SK01-KA101-035248
teacher´s trainer course
Súkromná Stredná Odborná Škola HOST
Riazanska 75, 831 03, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035255
Erasmus + záruka odbornosti
Stredná odborná škola informačných technológii
Hlinicka 1, 83152, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035270
Chceme vedieť viac
Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Turnianska 10, 851 07, Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035271
Ruka v ruke k rovnosti aj priateľstvu
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA101-035285
Metodológia a anglický jazyk pre učiteľov SMŠ Besst
Súkromná materská škola Besst, Limbova 3, 91702 Trnava
Limbová 3, 917 02, Trnava
2017-1-SK01-KA101-035287
Nielen sa naučiť, ale aj používať a posunúť ďalej
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
Komenskeho 587/15, 058 01, Poprad