Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA104-035107
Craft for better future
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
Strecanskeho 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 19 380,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035131
Tieňovanie vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím v Čechách
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Sibírska 69, 831 02, Bratislava
Grant: 15 825,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035138
Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
SAFARIKOVO NAM 6, 81499, Bratislava
Grant: 8 020,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035157
EFFECTIVE TEACHING/EFFECTIVE LEARNING
English in the City s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Plynárenská 1, 82109, Bratislava
Grant: 6 010,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035170
Objavuj, zaži a zdieľaj
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
Ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01, Poprad
Grant: 14 715,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035192
Zlepšenie zručností Teen mentorov
Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj, Chalúpkova, 903 01 Senec
Chalupkova, 903 01, Senec
Grant: 11 960,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035244
Divadlom proti radikalizmu
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratislava
Panenska 4, 81103, Bratislava
Grant: 3 295,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035265
Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Velka okruzna 24, 01001, Žilina
Grant: 22 220,- EUR
2017-1-SK01-KA104-035291
Mobility for Quality
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 836 63 Bratislava
BELLOVA 54/A, 83663, Bratislava
Grant: 21 900,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA104-035213
Developing Capacity for Delivery of Better Services
Saplinq
Viničná 36, 953 01, Zlaté Moravce