Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA107-034945
Ekonomická univerzita v Bratislave
DOLNOZEMSKA CESTA 1, 85235, Bratislava
Grant: 25 480,- EUR
2017-1-SK01-KA107-034946
Univerzita Komenského v Bratislave
SAFARIKOVO NAM 6, 81499, Bratislava
Grant: 132 040,- EUR
2017-1-SK01-KA107-034947
Paneuropean University
Tomasikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 22 540,- EUR
2017-1-SK01-KA107-034985
Katolícka univerzita v Ružomberku
NAMESTIE ANDREJA HLINKU 60, 03401, Ružomberok
Grant: 28 200,- EUR
2017-1-SK01-KA107-034986
Trnavská univerzita v Trnave
HORNOPOTOCNA 23, 918 43, Trnava
Grant: 67 894,- EUR
2017-1-SK01-KA107-034991
Žilinská univerzita v Žiline
UNIVERZITNA 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 36 890,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035006
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 3 300,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035037
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
HVIEZDOSLAVOVO NAM 18, 81437, Bratislava
Grant: 188 255,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035039
Slovenská technická univerzita v Bratislave
VAZOVOVA 5, 81243, Bratislava
Grant: 283 630,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035108
Akadémia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
Demanova 393, 03101 , Liptovský Mikuláš
Grant: 6 040,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035143
Technická univerzita v Košiciach
LETNA 9, 042 00, Košice
Grant: 422 967,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035146
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TRIEDA ANDREJA HLINKU 2, 949 76, Nitra
Grant: 66 335,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035193
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
STUDENTSKA 2, 91150, Trenčín
Grant: 11 095,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035203
Vysoka skola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 34 778,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035205
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
SROBAROVA 2, 04180, Košice
Grant: 110 460,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035223
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 112 130,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035266
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 , Košice
Grant: 36 115,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035281
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
FURDEKOVA 16, 85104, Bratislava
Grant: 44 460,- EUR
2017-1-SK01-KA107-035282
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Venturska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 70 917,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA107-035225
Prešovská univerzita v Prešove
UL 17 NOVEMBRA 15, 080 01, Prešov