Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA109-035426
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
2017-1-SK01-KA109-035429
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
2017-1-SK01-KA109-035434
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M.R. Štefánika 8, Krupina
2017-1-SK01-KA109-035438
Obchodná akadémia
Kukučínova 2, Trnava
2017-1-SK01-KA109-035440
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA109-035425
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 1.mája 1264, Púchov
2017-1-SK01-KA109-035427
Stredná odborná skola
Ostrovského 1, Košice
2017-1-SK01-KA109-035430
Stredná priemyselná škola
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
2017-1-SK01-KA109-035431
Stredná odborná škola
Gemerská 1, Košice
2017-1-SK01-KA109-035432
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
2017-1-SK01-KA109-035433
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
2017-1-SK01-KA109-035435
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
2017-1-SK01-KA109-035436
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, Prešov
2017-1-SK01-KA109-035437
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, Michalovce
2017-1-SK01-KA109-035439
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice
2017-1-SK01-KA109-035441
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
2017-1-SK01-KA109-035442
Stredná odborná škola
Rakovice 25, Rakovice
2017-1-SK01-KA109-035443
Stredná odborná škola-Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2017-1-SK01-KA109-035444
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Mostová 53, Mostová
2017-1-SK01-KA109-035445
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava
2017-1-SK01-KA109-035446
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov