Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA201-035313
Work for an Inclusive School Heritage
Súkromná obchodná akadémia
Jarná 13, 010 01, Žilina
Grant: 99 850,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035316
CHANGE THE GROUNDS - Transforming spaces for learning activities
Strom života
Trnavská cesta 7, 831 04, Bratislava
Grant: 146 065,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035321
Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 135 121,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035344
Successfully Teaching AstRonomy in Schools
Expol pedagogika s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08, Bratislava
Grant: 311 300,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035348
AFLATOT - The Baseline for Social Inclusion
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
Dr. Janského 470/9, 965 01, Banská Bystrica
Grant: 202 241,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035382
NTC for ALL - All I really need to know I learned in a kindergarten
Cesta fantázie/ Fantao, o.z.
Jahodová 21, 831 01, Bratislava
Grant: 160 140,- EUR
2017-1-SK01-KA201-035424
Chess and Mathematics in Primary Schools
Slovenský šachový zväz
Junácka 6, 832 80, Bratislava
Grant: 61 208,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA201-035312
Visualize, Auditorize, and Learn with Kinaesthetic-Tactile Activities
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, 036 08, Martin
2017-1-SK01-KA201-035377
kids.deutsch.info: a portal for learning German basics in a fun and playful way
E@I
Víťazná 840/67A, 958 04, Partizánske
2017-1-SK01-KA201-035408
YES we Matter! Preventing use of alcohol & related risks during education years
Občiansky spolok
Nám. Artézskych prameňov 25, 984 01, Lučenec
2017-1-SK01-KA201-035409
GalaxyCodr - interaktívna vzdelávacia hra na výučbu programovania
Check IT s.r.o.
Zástranie 278, 010 03, Žilina
2017-1-SK01-KA201-035423
Doma v cudzej krajine
Krajanský inštitút
Pražská 17, 811 04, Bratislava