Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA203-035352
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 163 500,- EUR
2017-1-SK01-KA203-035402
Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 267 470,- EUR
2017-1-SK01-KA203-035412
Professional Accessible community interpreting – a gateway to migrant integration
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikov nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 230 383,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA203-035295
New curriculum for competitiveness and innovation
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2017-1-SK01-KA203-035329
Developing Advanced Reading through Computer Assisted Learning
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
2017-1-SK01-KA203-035333
Theoretical and Practical Aspects of Short Food Supply Chains in Higher Education
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2017-1-SK01-KA203-035337
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
2017-1-SK01-KA203-035343
Innovative Education in Internal Audit
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
2017-1-SK01-KA203-035346
Podpora zamestnanosti absolventov vysokých škôl zvyšovaním ich sociálnych zručností
Paneuropean University
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
2017-1-SK01-KA203-035349
Avant- Garde Of Social Sciences - By Innovation To Change
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
2017-1-SK01-KA203-035381
Zvyšovanie kvality a inovácií vysokoškolského vzdelávania v oblasti cestovného ruchu založeného na prepojení s odvetvovými zamestnávateľmi na medzinárodnej úrovni a posilnenie úlohy vysokej školy v regióne
Katolícka univerzita v Ružomberku
Trieda Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
2017-1-SK01-KA203-035389
Zvyšovanie miery znalostí študentov so záujmom o kariéru v oblasti informačných technológií s využitím prístupu učenie praxou
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
2017-1-SK01-KA203-035390
Kvalitná univerzita - miesto neustáleho zlepšovania. (Implementácia inovatívnych metód vnútorného systému zabezpečenia kvality -VSZK do manažmentu vysokých škôl).
Katolícka univerzita v Ružomberku
Trieda Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
2017-1-SK01-KA203-035395
Regional, Green and Sustainable Tourism to Mantain Land Protection
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2017-1-SK01-KA203-035401
CLIL - Gate to Internationalization of Higher Education
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
2017-1-SK01-KA203-035418
Terénne praktikum v ohrozených a marginalizovaných spoločenstvách
Univerzita sv, Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu, 2, 917 01, Trnava