Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA101-045827
Medzinárodný program rozvoja učiteľov
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 19 355,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045828
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17.novembra 2579, 022 01, Čadca
Grant: 4 010,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045829
Učme sa navzájom
Základná škola s materskou školou
Komenského 279/32, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 3 005,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045831
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
M. M. Hodžu 860/9, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 33 540,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045832
Moderne a efektívne
Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
MUDr. Alexandra č. 29, 060 01, Kežmarok
Grant: 18 785,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045847
Angličtina je jednoduchá
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Školská 297, 055 61, Jaklovce
Grant: 3 215,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045848
Visit, learn and implement
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 4 660,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045858
Neučíme pre školu, ale pre život
Základná škola Hlinné
Hlinné 138, 094 35, Hlinné
Grant: 9 645,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045867
New managment ERA
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 010 01, Žilina
Grant: 13 614,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045872
Chceme vedieť viac
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 15 490,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045890
Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov
Základná škola, Hlavná 375/26 01302 Gbeľany
Hlavná 375/26, 013 02, Gbeľany
Grant: 6 010,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045907
Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole
Základná škola Komenského 2, Svit
Komenského 2, 059 21, Svit
Grant: 2 850,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045910
Krok za krokom k profesionálnemu a jazykovému rozvoju
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01, Lučenec
Grant: 16 885,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045916
Tí čo učia sa nikdy nesmú prestať učiť
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveská 32, 841 04, Bratislava
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045919
Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy
Spojená škola Tvrdošín
Medvedzie, 133/1, 027 44, Tvrdošín
Grant: 14 835,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045922
Moderný učiteľ nemeckého a anglického jazyka
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 23, Partizánske
Grant: 6 125,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045923
Better teachers, better students
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou
Grant: 19 345,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045924
Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti
Gymnázium Antona Bernoláka
Mieru 307/23, 029 01, Námestovo
Grant: 36 480,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045927
Snažíme sa odovzdať žiakom viac.
Spojená škola
Nábrežná 1325, 024 01, Kysucké Nové Mesto
Grant: 12 255,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045928
Motivovaní učitelia
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 12 620,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045930
Angličtina - jazyk technikov
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 15 044,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045933
„Inovatívne a kreatívne v materskej škole“
Materská škola
Vsetínska 36, 064 01, Stará Ľubovňa
Grant: 3 020,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045934
Otvorme sa novým edukačným príležitostiam pre učiteľov
Gymnázium
Študentská 4, 069 01, Snina
Grant: 6 100,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045935
Poďme pekne spolu zmeniť našu školu!
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, 966 81, Žarnovica
Grant: 4 390,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045939
Podpora jazykových a metodických kompetencií učiteľov anglického jazyka pre vyučovanie úrovne C1 SERR a prípravu žiakov na vstup do medzinárodného akademického a kariérneho prostredia
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 6 670,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045940
Kráčame s integráciou ruka v ruke
Spojená škola internátna
M. R.Štefánika 140, 093 41, Vranov nad Topľou
Grant: 17 925,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045942
Kompetenzen offnen Türen in eine bessere Zukunft
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
Budkovce 355, 072 15, Budkovce
Grant: 5 070,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045951
Otvorená škola
Základná škola Pavla Dobšinského
P. Dobšinského 1744, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 14 380,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045956
eLearn
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
Grant: 11 760,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045957
Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10, 040 01, Košice
Grant: 4 010,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045958
Anglický jazyk pre všetkých
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 6 295,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045961
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Stredná pedagogická škola
Bottova 15A, 054 01, Levoča
Grant: 6 990,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045964
Moderný manažment v materských školách
Mesto Martin
Nám S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
Grant: 27 500,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045971
Matematika a pohyb
Základná skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
Ústredie 729, 023 14, Skalité
Grant: 2 005,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045976
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží.
Základná škola s MŠ
Komenského 3, 919 04, Smolenice
Grant: 3 840,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045983
Boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní
Špeciálna základná škola internátna
Viničná 12, 986 01, Fiľakovo
Grant: 17 940,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045984
Grammar school Opatovská and its improvement of project management skills for cross-cultural exchange projects in Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
Opatovská cesta 7, 040 01, Košice
Grant: 4 290,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045985
Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1
Ulica Ladislava Sáru 1, 841 04, Bratislava
Grant: 12 030,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045990
Škola pre každého-škola pre všetkých
Základná škola Zemplínska Široká
Zemplínska Široká 277, 072 13, Zemplínska Široká
Grant: 3 005,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045991
M.O.R.E. vzdelávania - Moderné - Otvorené - Relevantné - Efektívne
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24, Dolný Kubín
Grant: 10 475,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045992
Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6, 073 01, Sobrance
Grant: 13 235,- EUR
2018-1-SK01-KA101-045998
Úspešná škola
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, 056 01, Gelnica
Grant: 3 215,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046007
Radosť pracovať, radosť učiť sa
Základná škola Limbová 30, Žilina
Limbová 30, 010 07, Žilina
Grant: 12 020,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046008
Tímové riadenie - základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, 900 89, Častá
Grant: 13 650,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046010
Spoločne v Európe
Gymnázium Milana Rúfusa
Ul. J. Kollára 2, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 14 840,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046013
Záleží nám na kvalite vzdelávania
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
Športovcov 342, 013 25, Stráňavy
Grant: 9 435,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046018
Špeciálne potreby bez hraníc
Spojená škola internátna,Sama Chalúpku 315/16, Kremnica 96701
Sama Chalúpku 315/16, 967 01, Kremnica
Grant: 10 745,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046021
TEAMS - Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Golianova 8, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 31 520,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046023
Spoznanie predškolskej výchovy v Českej republike
Materská škola - Óvoda
L. Kossútha 1272/103, 077 01, Kráľovský Chlmec
Grant: 3 230,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046024
Inovatívne k lepším výsledkom vo vzdelávaní
ZŠ s MŠ Školská 49
Školská 49, 010 04, Žilina
Grant: 17 565,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046026
Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, 058 39, Poprad
Grant: 6 305,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046027
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Šmeralova 25, 080 01, Prešov
Grant: 11 665,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046032
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Základná škola s materskou školou Habovka
E. P. Bárdoša 235/50, 027 32, Habovka
Grant: 3 800,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046039
Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania
Obchodná akadémia
Bernolákova 2, 036 37, Martin
Grant: 28 630,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046043
Hravo s angličtinou v materskej škole
Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
1.Mája č.4, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 12 020,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046045
Angličtina - most k porozumeniu
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12, 984 18, Lučenec
Grant: 5 445,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046049
Otvárame dvere k úspechu a spolupráci
Základná škola s materskou školou MPCL 35 Brezno
MPČĽ 35, 977 03, Brezno
Grant: 10 355,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046052
Nepretržité vzdelávanie učiteľov = žiaci pripravení pre život v globálnom svete
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, 969 22, Banská Štiavnica
Grant: 12 825,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046056
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1, 059 51, Poprad
Grant: 9 435,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046067
Creating an inclusive learning environment at Basic school in Kurima
Základná škola v Kurime
Družstevná 222, 086 12, Kurima
Grant: 4 045,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046072
Okno do Európy pre dobronivské materinky
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
Školská 447/3, 962 61, Dobrá Niva
Grant: 2 810,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046073
Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti
ZŠ s MŠ Gbely
Pionierska 697, 908 45, Gbely
Grant: 2 700,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046076
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01, Martin
Grant: 20 610,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046080
Internacionalizácia školy cez vzdelávajúcich sa pedagógov
SSOŠ Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 10 925,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046088
Dotkni sa jazyka
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01, Nitra
Grant: 9 645,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046094
Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka
Základná škola Komenského 6
Komenského 6, 064 01, Stará Ľubovňa
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046095
CLIL and Creative Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17.novembra 2701, 022 01, Čadca
Grant: 12 960,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046097
S technológiami na ceste k lepším zajtrajškom
Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
Martinská 20, 010 08, Žilina
Grant: 16 560,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046103
Učenie je skvelá hra, alebo ako implementovať široké spektrum aktivizujúcich metód na vyučovaní
Základná škola
Československej armády 22, 080 01, Prešov
Grant: 9 320,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046110
Chceme vedieť viac!
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
Ul. Pavla Križku 392/8, 967 01, Kremnica
Grant: 10 360,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046113
Dajme škole nový rozmer
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 11 645,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046114
Tvorivý učiteľ = úspešnejší žiak
Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Bzovik 136, 962 41, Bzovík
Grant: 4 010,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046115
Zlepšovanie komunikačných zručností učiteľov
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 11 370,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046116
Bez bariér
Základná škola Hlavná 121 Gelnica
Hlavná 121, 056 01, Gelnica
Grant: 9 645,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046119
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola Gyňov
Malogyňovská 71, 044 14, Gyňov
Grant: 1 510,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046126
Ďalšie rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
Ul.gen. M.R. Štefánika 7, 901 01, Malacky
Grant: 6 845,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046130
Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca .
Materská škola
Budovateľská 8, 080 01, Prešov
Grant: 2 510,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046132
Učenie sa a využívanie nových metód a technológii vo vyučovaní
Základná škola
Rosina 624, 013 22, Žilina
Grant: 16 075,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046134
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
Školská 12, 044 14, Čaňa
Grant: 1 405,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046135
GAV GOES CLIL
Gymnázium Andreja Vrábľa Levice
Mierová 5, 934 03, Levice
Grant: 22 790,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046137
Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov a klímy školy
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51, 974 04, Banská Bystrica
Grant: 5 005,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046140
"Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL"
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01, Žilina
Grant: 8 890,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046144
Spolu sa učíme
Základná škola s MŠ J.A.Komenského
Hubeného 25, 831 53, Bratislava
Grant: 12 860,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046147
Učíme sa navzájom
Materská škola Braväcovo
Braväcovo 195, 976 64, Braväcovo
Grant: 1 405,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046149
Vzdelanie lídrov - cesta k udržateľným zlepšeniam
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 040 22, Košice
Grant: 18 710,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046158
Dobrý učiteľ - tajomstvo jeho úspechu
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Pankúchova 6, 851 04, Bratislava
Grant: 8 295,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046161
Moderná európska škola
Gymnázium Ľ. Štúra
1. mája 170/2, 911 35, Trenčín
Grant: 33 865,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046163
Minútová motivácia
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 058 01, Poprad
Grant: 3 770,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046166
Prvý krok k inakosti
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
Komenského 587/15, 058 01, Poprad
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046168
Rozdiely nás spájajú
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, 081 79, Prešov
Grant: 16 610,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046176
Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole s možnosťou vytvárania nových partnerstiev a následnej mobility žiakov
Základná škola s materskou školou Bobrov
Nová cesta 361, 029 42, Bobrov
Grant: 9 510,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046191
"Povedz ak vieš, aby aj iní vedeli" - zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch na prvom stupni základnej školy
Základná škola
Nám. 4 aprila 16, 900 33, Marianka
Grant: 7 680,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046198
Medzinárodnými skúsenosťami k lepšej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej školy
Základná škola Nesluša
Nesluša č.837, 023 41, Nesluša
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046202
Učíme sa navzájom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho 8 Žiar nad Hronom
Ul. Dr. Janského č.8, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 7 385,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046210
Developing teaching skills
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
Zákamenné 967, 029 56, Zákamenné
Grant: 6 010,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046213
Be a social and professional school with the help of Erasmus+
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
Grant: 21 730,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046217
Nových vedomostí a skúsenosti nikdy nie je dosť
Materská škola Budkovce
Budkovce 119, 072 15, Budkovce
Grant: 2 775,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046221
Creating Multicultural and Inclusive School Environment
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
Rázusova 2260, 022 01, Čadca
Grant: 7 820,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046222
Zdokonaľovanie učiteľských zručností
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Levická 40, 950 03, Nitra
Grant: 3 840,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046223
Vzdelaná mládež - lepšia budúcnosť
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Ďumbierska 17, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 41 415,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046224
My way - Urobme to po svojom
Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23, Košice
Grant: 9 225,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046225
Cudzí jazyk v prostredí stredoškolského vzdelávania ako základ výučby všetkých predmetov
Súkromné gymnázium
Oravská 11, 010 01, Žilina
Grant: 12 860,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046230
Zlepšenie kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1, 080 01, Prešov
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046231
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
Grant: 13 605,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046250
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
Žiarska 679/13, 031 04, Liptovský Mikuláš
Grant: 6 430,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046251
Zlepšenie kompetencií učiteľov
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01, Prešov
Grant: 12 860,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046254
Učiteľ budúcnosti
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Ul.1.mája 905, 020 15, Púchov
Grant: 14 520,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046255
Seminár pre pedagógov materských škôl
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01, Poprad
Grant: 2 810,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046266
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
Kratka 10, 045 01, Moldava nad Bodvou
Grant: 4 425,- EUR
2018-1-SK01-KA101-046269
Zlepšovanie profesijných kompetencií
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Wolkerova 10, 085 01, Bardejov
Grant: 18 450,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA101-045893
Project management for cross-cultural exchange projects in Europe
Gymnázium-Gimnazium, Adyho7, Štúrovo
Adyho 7, 943 01, Štúrovo
2018-1-SK01-KA101-045999
Drama techniques for the English classroom
Základná škola Hurbanova 128/25
Hurbanova 128/25, 916 01, Stará Turá
2018-1-SK01-KA101-046064
Učenie nás baví
Materská škola
Plickova 16, 831 06, Bratislava
2018-1-SK01-KA101-046066
Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa
Evanjelická spojená škola
Namestie legionárov 3, 080 01, Prešov
2018-1-SK01-KA101-046074
Úspech začína záujmom
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, 042 52, Košice
2018-1-SK01-KA101-046083
Mobilita učiteľov Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
Piaristická 6, 949 01, Nitra
2018-1-SK01-KA101-046100
Lepšie začlenenie a vzdelávanie s využitím CLIL
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2018-1-SK01-KA101-046120
Učiteľky zo škôlky do škôlky
Detské centrum Baranček
Pekinská 17, 040 13, Košice
2018-1-SK01-KA101-046121
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola Skároš
260, 044 11, Skároš
2018-1-SK01-KA101-046125
Chesstwinning
Základná škola Hrnčiarska 13 Humenné
Hrnčiarská 13, 066 01, Humenné
2018-1-SK01-KA101-046155
Vzdelávanie učiteľov
Súkromná stredná odborná škola podnikania Hollého 1380
Hollého 1380, 905 01, Senica
2018-1-SK01-KA101-046214
Pramene poznania
Spojená škola Dudince
Ľudovíta Štúra, 962 71, Dudince
2018-1-SK01-KA101-046241
Učiteľ - tajomstvo úspechu
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, 956 53, Slatina nad Bebravou
2018-1-SK01-KA101-046264
Európska spolupráca prostredníctvom medzinárodných projektov a CLIL
Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
Juhoslovanská 4, 040 13, Košice
2018-1-SK01-KA101-046265
Ideme do sveta
Materská škola-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
Sládkovičova 2, 946 51, Nesvady