Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA102-045833
Za novými zručnosťami do Európy
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 26 964,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045844
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania II.
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, 945 01, Komárno
Grant: 109 812,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045860
Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí
Technická akadémia
J.Švermu 1, 960 01, Zvolen
Grant: 85 090,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045869
Rozvíjame reálne zručnosti ekonómov a manažérov turizmu v celej Európe
Obchodná akadémia
Polárna 1, 040 12, Košice
Grant: 54 183,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045871
Skúsenosti, tvorivosť, aktivita - Erasmus+ naučí ťa!
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, 075 01, Trebišov
Grant: 88 495,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045873
IV. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 071 01, Michalovce
Grant: 41 647,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045874
2.Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38, 932 01, Veľký Meder
Grant: 40 032,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045877
ODBORNÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI Z EURÓPY II
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1, 040 01, Košice
Grant: 40 032,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045879
Odborníci pre Európu IV.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 41 596,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045880
Rozvoj a vzdelávanie hotelovej akadémie v turistickej Budapešti
SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38, Dunajská Streda
Grant: 39 454,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045881
Praktické zručnosti študentov strednej školy v reálnom pracovnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Mierová 727, 072 22, Strážske
Grant: 39 451,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045882
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
Grešákova 1, 040 01, Košice
Grant: 47 258,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045887
Špeciálna výučba za hranicami
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
Gorkého 4/90, 930 28, Okoč
Grant: 23 846,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045889
Sicília na stole
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, 040 01, Košice
Grant: 27 208,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045897
"Umenie spája"
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 41 742,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045899
Zvyšovanie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
Grant: 28 580,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045901
Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí
Obchodná akadémia
Murgašova 94, 058 22, Poprad
Grant: 31 019,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045908
Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce
Hotelová akadémia
Baštová 32, 080 01, Prešov
Grant: 53 476,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045912
Poznávajme prax v iných krajinách 2
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
Nevädzová 3, 820 07, Bratislava
Grant: 27 133,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045938
Erasmus + - šanca odborného rozvoja pre najlepších
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, 851 01, Bratislava
Grant: 52 105,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045946
Vocational practice of VET learners from Mostová and its positive effects for disadvantaged young people
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom madarským - Magán Szakközépiskola
Mostová 53, 925 07, Mostová
Grant: 57 066,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045959
Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, 984 17, Lučenec
Grant: 60 460,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045975
Prax inovatívne
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Grant: 54 386,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045977
Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17.novembra 2579, 022 01, Čadca
Grant: 103 258,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045978
Turiec do Európy, Európa do Turca 2018
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 036 01, Martin
Grant: 203 997,- EUR
2018-1-SK01-KA102-045982
Mládež v praxi
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
Grant: 38 524,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046002
Zvýšenie šancí študentov OA na trhu práce
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, 034 01, Ružomberok
Grant: 50 840,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046014
Moje budúce povolanie - moje hobby.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Partizánska 1, 071 01, Michalovce
Grant: 47 997,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046015
Mobilitou k rozvoju odborných kompetencií v zdravotníckych odboroch
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, 054 01, Levoča
Grant: 41 500,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046019
Získajme odborné zručnosti v Európe
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 136 272,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046022
Young Veterinarians Work for Europe
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
Grant: 74 028,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046031
Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 1282, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 55 777,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046036
Od praxe k zamestnaniu 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
Ul. K. Kittenbergera 2, 934 40, Levice
Grant: 56 350,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046040
INTERNACIONALIZÁCIOU ROZŠIRUJEME ODBORNÉ KOMPETENCIE
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
Gemerská 1, 040 11, Košice
Grant: 17 450,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046042
Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravotníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou)
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo Stromoradie 1, 080 01, Prešov
Grant: 44 238,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046050
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, 080 24, Prešov
Grant: 9 420,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046053
Prax z nás robí majstrov
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12, 984 18, Lučenec
Grant: 51 226,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046055
Technické zručnosti v praxi
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Hviezdoslavova 5, 048 01, Rožňava
Grant: 37 104,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046060
Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, 969 15, Banská Štiavnica
Grant: 45 315,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046062
Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná skola, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 23, Partizánske
Grant: 28 580,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046084
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkovičca, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
Sklenárova 1, 821 09, Bratislava
Grant: 75 316,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046085
Prax dopravákov pre potreby praxe II
Stredna priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, 960 01, Zvolen
Grant: 55 948,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046087
Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, 017 01, Považská Bystrica
Grant: 28 465,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046090
Mobilitou k úspešnému podnikaniu
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava
Grant: 29 078,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046091
Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe
Sukromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, 976 81, Podbrezová
Grant: 59 668,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046093
Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, 036 08, Martin
Grant: 38 200,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046098
FotoRiga
Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
Vlastenecké námestie 1, 851 01, Bratislava
Grant: 12 449,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046105
III. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo
1.mája 1., 947 01, Hurbanovo
Grant: 30 163,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046111
Učenie sa praxou
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10, 040 01, Košice
Grant: 148 568,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046118
Európska mobilita
Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
Pod amfiteátrom 7, 934 01, Levice
Grant: 84 940,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046127
Zvýšme odbornosť v zahraničí
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, 069 27, Snina
Grant: 45 446,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046136
Mechatronik na Slovensku a v zahraničí
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01, Prešov
Grant: 72 520,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046142
Čelíme výzvam vo svete práce
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, 955 94, Topoľčany
Grant: 76 524,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046148
ART - MULTIKULTÚRA - TALENT - rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov
Stredná odborná škola
Košická 20, 080 01, Prešov
Grant: 65 156,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046157
Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
Grant: 148 358,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046169
Nové zručnosti lesákov získaných v Česku
Spojená škola
Bijacovce 1, 053 06, Bijacovce
Grant: 19 944,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046170
LEADER IN LEATHER
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivanská cesta 21, 821 04, Bratislava
Grant: 9 744,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046171
Odborná prax v zahraničí – cesta pre uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Námestie slobody 12, 073 01, Sobrance
Grant: 15 825,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046182
Elektrikár 21. storočia
Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 21 074,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046184
Praxou zlepšíme teoretické vedomosti
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, 066 01, Humenné
Grant: 121 702,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046185
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018
RESTART
Clementisova 12, 036 01, Martin
Grant: 146 471,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046189
Rozšírme si obzory
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 35 552,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046192
Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
Grant: 56 660,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046196
Podnikáme za hranicami
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, 010 01, Žilina
Grant: 16 884,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046199
Zdravotnícky asistent a svet práce
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83, Humenné
Grant: 117 582,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046201
Odborná prax v ČR
Stredná odborná škola, Komenského 16. Lipany
Komenského 16, 082 71, Lipany
Grant: 36 550,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046203
Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01, Svidník
Grant: 36 990,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046205
Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes
Stredná umelecká škola Kežmarok
Slavkovská 19, 060 01, Kežmarok
Grant: 50 028,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046206
Grafika nás spája
Spojená škola
Štefánikova 64, 085 01, Bardejov
Grant: 30 172,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046211
ERASMUS PLUS U NÁS
Stredná odborná škola Hnúšťa
Hlavná 425, 981 11, Hnúšťa
Grant: 22 610,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046219
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy - jazyk, práca, zamestnanie
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28, 066 01, Humenné
Grant: 49 722,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046232
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií mladých gastronómov- cesta k úspechu na trhu práce
Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň
Grant: 34 985,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046233
Vedomosti pre život
Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, 040 01, Košice
Grant: 82 376,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046237
Podpora vzdelávania a praxe pre žiakov v oblasti učiteľstva a vychovávateľstva
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská 5, 977 01, Brezno
Grant: 45 140,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046256
Lepšie vzdelanie, lepšia budúcnosť. Získanie profesijných kompetencií žiakov a učiteľov strednej odbornej školy strojníckej praxou v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Povazska Bystrica
Športovcov 341/2, 017 49, Považská Bystrica
Grant: 36 500,- EUR
2018-1-SK01-KA102-046259
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov II.
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26, Bratislava
Grant: 98 608,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA102-045834
Odborná prax v Malage
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Tehelná 4, 920 01, Hlohovec
2018-1-SK01-KA102-045850
Medzinárodná odborná mobilita
Stredná zdravotnícka škola Trnava
Daxnerova 6, 917 92, Trnava
2018-1-SK01-KA102-045859
Za novými vedomosťami a zručnosťami ku susedom
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
ul. Karola Adlera č. 5, 841 02, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-045861
Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, 960 01, Zvolen
2018-1-SK01-KA102-045875
Od vzdelávania k úspechu- 2018
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
Kalinčiakova 1584/8, 986 01, Fiľakovo
2018-1-SK01-KA102-045876
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej Republike
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Rákocziho 23, 077 01, Kráľovský Chlmec
2018-1-SK01-KA102-045878
Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ II.
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J.Majlátha 2, 076 51, Pribeník
2018-1-SK01-KA102-045883
Medzinárodná odborná skúsenosť pre našich žiakov
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola
Dolné Obdokovce 71, 951 02, Dolné Obdokovce
2018-1-SK01-KA102-045884
Prax za hranicami pre inováciu odbornej prípravy
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, 946 03, Kolárovo
2018-1-SK01-KA102-045885
Poznávanie gastronómie a kultúry stolovania štátov V4
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Dunajský rad 138, 946 36, Kravany nad Dunajom
2018-1-SK01-KA102-045886
Grafici digitálnych médií v Budapešti a Prahe
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
2018-1-SK01-KA102-045888
Odborné a jazykové vedomosti zaručia úspech v živote
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Kukučínova 40, 041 37, Košice
2018-1-SK01-KA102-045892
Partnerské učenie v praxi
Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632, 955 01, Topoľčany
2018-1-SK01-KA102-045894
Mobilita študentov našej školy, príprava na ich úspešné uplatnenie v zamestnaní-2018
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, 960 01, Zvolen
2018-1-SK01-KA102-045895
Odborná zahraničná stáž žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Erasmus+
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtíš
Poľná 10, 990 01, Veľký Krtíš
2018-1-SK01-KA102-045900
Metódy digitálnej a výtvarnej propagácie výrobkov
Súkromná stredná umelecká škola
Môťovská cesta 8164, 960 01, Zvolen
2018-1-SK01-KA102-045905
Zahraničná skúsenosť - veľký krok do života
Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
Bernolákova 26, 953 01, Zlaté Moravce
2018-1-SK01-KA102-045909
Výmena skúseností a nových poznatkov na medzinárodnej úrovni pre žiakov SOŠ Šahy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Ul. SNP 41, 936 01, Šahy
2018-1-SK01-KA102-045915
Zručnosti pre drevostavby
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534, 033 01, Liptovský Hrádok
2018-1-SK01-KA102-045921
Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Strednáa zdravotnícka škola, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola
Pod kalváriou 1, 940 01, Nové Zámky
2018-1-SK01-KA102-045944
GO MOVET IV. - Mobility Across Europe
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01, Spišská Nová Ves
2018-1-SK01-KA102-045947
Nový impulz vzdelávania - získanie európskych praktických skúseností
Spojená škola
Školská 7, 975 90, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA102-045948
Rozvoj a uplatnenie kompetencií zdravotníckeho asistenta v medzinárodnom kontexte
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 058 01, Poprad
2018-1-SK01-KA102-045953
Chceme vedieť viac
Spojená škola
Hlavná 2, 010 09, Žilina
2018-1-SK01-KA102-045966
S gastronómiou, hotelierstvom a angličtinou úspešne na trh práce
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5, 975 90, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA102-045973
Elektrotechnika v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Müszaki Szakközépiskola Komárno
Bratislavská cesta 1O, 945 25, Komárno
2018-1-SK01-KA102-045980
Odborná prax- cesta k úspešnej kariére
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, 942 01, Šurany
2018-1-SK01-KA102-045981
Česko-slovenská spolupráca chemikov a ekológov
Spojená škola Rastislavova 332, Nováky 97271
Rastislavova 332, 972 71, Nováky
2018-1-SK01-KA102-045986
Zaži pracovnú skúsenosť a dosiahni až k úspešnej kariére
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17.novembra 2701, 02201, Čadca
2018-1-SK01-KA102-045989
"Tvorivosť v praxi"
SOŠ Humenné
Mierová 1973/79, 066 01, Humenné
2018-1-SK01-KA102-045993
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
2018-1-SK01-KA102-045995
Moja mobilita – dnes skúsenosť, zajtra profesia
Stredná odborná škola
Jesenského 903, 980 61, Tisovec
2018-1-SK01-KA102-046000
Cesta k pracovnému úspechu
Spojená škola
SNP 16, 083 01, Sabinov
2018-1-SK01-KA102-046004
Let´s gain practical skills abroad
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12, 058 01, Poprad
2018-1-SK01-KA102-046005
Pracujme a cestujme v Európe
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Janka Kráľa 25, 079 01, Veľké Kapušany
2018-1-SK01-KA102-046009
Uplatnenie a upevnenie rozšírených kompetencií v odbore zdravotnícky asistent v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Sportova ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Športová 349/34, 929 01, Dunajská Streda
2018-1-SK01-KA102-046011
Ekonóm v praxi
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov
Komenského 5, 085 01, Bardejov
2018-1-SK01-KA102-046012
Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Predmestská 82, 010 01, Žilina
2018-1-SK01-KA102-046017
Získaj nové skúsenosti v zahraničí
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Dudova 4, 851 02, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046025
Zahraničná odborná stáž pre OA Senica
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
Dlhá 256, 905 80, Senica
2018-1-SK01-KA102-046028
OVP za hranicami Slovenska
Spojená škola
Kremnička 10, 974 05, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA102-046030
Spoznajme remeslá v Európe
Stredná odborná škola
Okružná 761/25, 058 01, Poprad
2018-1-SK01-KA102-046035
Stáž kaderníčok v partnerskej škole
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01, Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA102-046048
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
SNP 5, 953 01, Zlaté Moravce
2018-1-SK01-KA102-046057
The differences bring us together
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36
Ul. sv. Michala 36, 934 80, Levice
2018-1-SK01-KA102-046061
Zapracovanie španielskych folklórnych prvkov do tvorby študentov odevného dizajnu
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Tokajícka 24, 821 03, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046068
Practice makes Perfect
Obchodná akademia v Rožňave
Akademika Hronca, 8, 048 01, Rožňava
2018-1-SK01-KA102-046069
Veterina medzinárodne
Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Pod brehmi 6/A, 844 20, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046070
Zahraničnými skúsenosťami ku kvalitnejšej následnej zdravotnej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Lichardova 1, 909 01, Skalica
2018-1-SK01-KA102-046071
Spoznávanie paliatívnej starostlivosti v Českej republike
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Topoľčany
17. novembra 1056, 955 01, Topoľčany
2018-1-SK01-KA102-046075
Na prax do zahraničia 4
Stredná odborná škola Jozefa Cabelku
Bernolákova 383/10, 908 51, Holíč
2018-1-SK01-KA102-046077
Praktická príprava v zahraničí
Stredná odborná škola, Bratislavska 439/18, Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18, 018 41, Dubnica nad Váhom
2018-1-SK01-KA102-046078
Získavame nové skúsenosti
Stredná zdravotnícka škola sv. Frantiska z Assisi
Horná 137, 022 01, Čadca
2018-1-SK01-KA102-046081
Cielená medzinárodná odborná prax v IKT
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, 975 18, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA102-046086
Odborná prax študentov v zahraničí, ako súčasť duálneho vzdelávania.
SSOŠ Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
2018-1-SK01-KA102-046089
MOBILITA - skúsenosť, odbornosť, príležitosť
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akademia
K. Mikszátha č. 1, 979 80, Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA102-046096
Gastronomieausbildung in der Hand - perfekter Start ins Berufsleben
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01, Zvolen
2018-1-SK01-KA102-046099
Európa bez hraníc
Obchodná akadémia
Volgogradská 3, 080 74, Prešov
2018-1-SK01-KA102-046104
Moderné trendy v práci zdravotníka
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Farská 23, 950 50, Nitra
2018-1-SK01-KA102-046108
III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
Svätého Štefana 81, 943 03, Štúrovo
2018-1-SK01-KA102-046109
Skúsenosti do života z Maďarska a Talianska
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana c. 648/36, Štúrovo
ul. Svätého Štefana 648/36, 943 01, Štúrovo
2018-1-SK01-KA102-046124
Prax diplomovanej všeobecnej sestry v zahraničí - cesta k získaniu nových skúseností a k posilneniu praktických zručností
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, 040 01, Košice
2018-1-SK01-KA102-046128
Učime sa praxou
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046129
Informácie a masmédiá v Erasmus+
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, 834 14, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046131
Grafické systémy a inovácie v automobilovom priemysle
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košsice
Komenského 2, 040 01, Košice
2018-1-SK01-KA102-046133
Moderný autoopravár na SOŠ dopravnej v Prešove
Stredná odborná škola dopravná
Konstantinova 2, 080 01, Prešov
2018-1-SK01-KA102-046138
Mladí dopraváci za novými skúsenosťami
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Hlavná 113, 040 01, Košice
2018-1-SK01-KA102-046139
Komparácia odborných zručnosti žiakov
Stredná odborná škola
Jarmočná 108, 064 01, Stará Ľubovňa
2018-1-SK01-KA102-046141
Pracuj v zahraničí
Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47, Liptovský Mikuláš
2018-1-SK01-KA102-046150
Mladý ekonóm
Obchodná akadémia
Komenského 1, 066 01, Humenné
2018-1-SK01-KA102-046160
Medical students of Slovakia add a european dimension
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Moyzesova 17, 040 01, Košice
2018-1-SK01-KA102-046164
Študenti v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Masarykova 27, 071 01, Michalovce
2018-1-SK01-KA102-046167
" internationalizing slovakias health care students"
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80, 089 01, Svidník
2018-1-SK01-KA102-046173
Constructing our future
Stredná odborná škola
Štefánikova 39, 059 21, Svit
2018-1-SK01-KA102-046177
Odborné vzdelávanie bez hraníc
Stredná priemyselná škola
Komenského 5, 085 42, Bardejov
2018-1-SK01-KA102-046178
Erasmus + záruka odbornosti
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinická 1, 83152, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046179
Praktické skúsenosti v oblasti odbornej prípravy v EÚ.
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, 911 01, Trenčín
2018-1-SK01-KA102-046180
Európskou mobilitou k skvalitňovaniu odborného vzdelávania a prípravy žiakov
SOST Ul.1.mája 500, Vráble
1.mája 500, 952 01, Vráble
2018-1-SK01-KA102-046181
Otvorme brány poznania mládeže prostredníctvom európskych ciest
Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
Bystrická 4, 966 81, Žarnovica
2018-1-SK01-KA102-046183
Získavenie nových poznatkov vo vedení ekonomických vzťahov a riadení spoločnosti
SS0Š Bytča
S.Sakálovej 182, 014 01, Bytča
2018-1-SK01-KA102-046187
Hoteláci v Írsku
Hotelová akadémia, Humenné
Štefánikova 28, 066 01, Humenné
2018-1-SK01-KA102-046188
Nové postoje a návyky - úspešná cesta do sveta práce
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
2018-1-SK01-KA102-046190
Teória a prax v jednote
Súkromna stredná odborná škola
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
2018-1-SK01-KA102-046195
Mobilita ako nástroj vzdelávania
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2018-1-SK01-KA102-046204
Medzinárodná gastronómia
SOŠ obchodu a služieb PO
SDH 3, 081 34, Prešov
2018-1-SK01-KA102-046207
Kvalita v zručnostiach dopravy
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23, 917 45, Trnava
2018-1-SK01-KA102-046215
Soilless agriculture- bringing new farming methods to Slovakia
SOŠS veterinárna Nitra
Drážovská 14, 950 12, Nitra
2018-1-SK01-KA102-046216
Odbornou praxou v zahraničí získame viac
Stredná zdravotnicka škola - Egészségügyi Középiskola
Nám. 1. mája 1, 048 01, Rožňava
2018-1-SK01-KA102-046218
Odborné zručnosti - benefit budúcnosti
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
Strečnianska 20, 851 05, Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046226
Rozvoj zručností pre prax v európskych podnikoch
Súkromnáa stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17, Trnava
Koniarekova 17, 918 50, Trnava
2018-1-SK01-KA102-046227
Zvýšenie hodnoty odborného vzdelávania
SOSOaS Galanta
Z. Kodálya 765, 924 01, Galanta
2018-1-SK01-KA102-046239
Nové trendy obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
Stredná odborná skola elektrotechnická
Hlavná 1400/1, 059 51, Poprad
2018-1-SK01-KA102-046243
Žiadaní doma, perspektívni v Európe
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Cintorínska 4, 950 50, Nitra
2018-1-SK01-KA102-046244
Odborná prax v Európe
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 51, Nové Zámky
2018-1-SK01-KA102-046247
Young IT security specialists
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, 078 01, Sečovce
2018-1-SK01-KA102-046253
Nové metódy a formy vzdelávania pre budúce učiteľky v materských školách
Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov
Komenského 12, 075 01, Trebišov
2018-1-SK01-KA102-046257
building the future of European Slovakia
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Lermontovova 1, 040 01, Košice