Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA104-045903
Výučba pokročilých študentov
SMART - School of English s. r.o.
Poštová 6561/22, 917 01, Trnava
Grant: 2 945,- EUR
2018-1-SK01-KA104-045925
Modern and interdisciplinary career guidance in all sectors
Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry
Sklodowskej 9, 851 04, Bratislava
Grant: 10 775,- EUR
2018-1-SK01-KA104-045979
Building bridges
the Bridge
Ladice 330, 951 77, Zlaté Moravce
Grant: 16 075,- EUR
2018-1-SK01-KA104-045987
Chyť svoj sen.
Spoločnost priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, 986 03, Lučenec
Grant: 1 900,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046046
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov nemeckého jazyka
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, 811 06, Bratislava
Grant: 2 050,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046054
GROW Responsibly
Vages-grow, n.o.
Hodžova 25, 949 01, Nitra
Grant: 11 440,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046112
HAPPY SCHOOL 2020
HARMONY ACADEMY s.r.o.
26 Kapitulská, 917 01, Trnava
Grant: 57 840,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046174
Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava
Grant: 7 600,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046208
Vzdelávajme sa, aby sme lepšie vzdelávali
Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava
Grant: 40 804,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046209
Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 4 190,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046240
Ako donútiť študentov rozprávať
SpeakUp
Sobotské nám. 68, 058 01, Poprad
Grant: 3 630,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046249
Tancom po Európe
Komorný folklórny súbor Szöttes Kamara Néptáncegyüttes
Námestie 1. mája 10, 815 57, Bratislava
Grant: 7 970,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046260
O krok ďalej
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Ústie nad priehradou 41, 028 01, Trstená
Grant: 14 230,- EUR
2018-1-SK01-KA104-046268
Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov
Interlinguacentrum s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 833/26, 960 01, Zvolen
Grant: 5 030,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA104-045830
INSPIRE- inšpirujeme sa navzájom
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
2018-1-SK01-KA104-046123
Spoločne
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 083 01, Sabinov
2018-1-SK01-KA104-046220
Increasing Capacity for Quality Services
SAPLINQ
Viničná36, 953 01, Zlaté Moravce
2018-1-SK01-KA104-046238
Speak to Pilgrims
Jazyková škola SPEAK
Kuzmányho 19/15068, 971 01, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA104-046261
Our topic, our skills
RECEM n.o.
Dénešova 4, 040 23, Košice