Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA107-045906
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 148 310,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045913
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 44 970,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045937
Prešovská univerzita v Prešove
UL. 17. novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 54 927,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045941
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, Bratislava
Grant: 201 965,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045949
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovová 5, 812 43, Bratislava
Grant: 97 768,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045960
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 108 910,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045965
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 107 523,- EUR
2018-1-SK01-KA107-045968
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 274 465,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046016
Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R. Štefánika
Demänova 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 6 600,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046051
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 45 840,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046079
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 20 660,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046082
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 175 800,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046092
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 75, Nitra
Grant: 170 915,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046122
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 304 550,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046156
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 58 020,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046175
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študenská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 25 480,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046228
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 19 040,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046229
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 19 720,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046235
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 74 030,- EUR
2018-1-SK01-KA107-046245
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 64 150,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA107-045970
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
2018-1-SK01-KA107-046044
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina
2018-1-SK01-KA107-046153
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 92521, Sládkovičovo
2018-1-SK01-KA107-046194
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
2018-1-SK01-KA107-046267
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301, Bratislava