Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA109-046417
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2018-1-SK01-KA109-046425
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA109-046415
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
2018-1-SK01-KA109-046416
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice
2018-1-SK01-KA109-046419
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2018-1-SK01-KA109-046420
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
2018-1-SK01-KA109-046421
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
2018-1-SK01-KA109-046422
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálová 16, Bratislava
2018-1-SK01-KA109-046423
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, Michalovce
2018-1-SK01-KA109-046424
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice
2018-1-SK01-KA109-046426
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov