Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA202-046271
Let’s have fun with the business start-up
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 253 596,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046302
Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 171 502,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046321
CLIL in VET
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 95050, Nitra
Grant: 146 392,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046331
Tracking Learning and Career Paths of VET graduates, to improve quality of VET provision
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 261 521,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046334
The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry – STEP AHEAD II - Automotive Innovation & Teacher training Academy
INAK
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
Grant: 208 290,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046358
Podporovaný výcvik vodiča pre členov sociálne vylúčených spoločenstiev.
Združenie autoškôl slovenskej republiky
Plzenská 2, 08001, Prešov
Grant: 90 922,- EUR
2018-1-SK01-KA202-046367
Training on Plastic Mould Making
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03, Bratislava
Grant: 215 355,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA202-046336
Approaches on Sterilization and Disinfection in Medical Organizations of Slovakia, Croatia and Turkey
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
2018-1-SK01-KA202-046341
Cybersecurity and Data Protection Revamping for EU SMEs and Enterprises
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2018-1-SK01-KA202-046386
Virtuálne modely v odbornom vzdelávaní nepočujúcich
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
2018-1-SK01-KA202-046392
Together for Better Health: Health Mediation – from good practices to better policies
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, 811 03, Bratislava
2018-1-SK01-KA202-046396
Engrave Talent of Women in TouR Guiding Competencies - Improve Access to Labour Market
Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.
Mojmírovce 919, 951 15, Mojmírovce