Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA203-046318
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
Grant: 253 181,- EUR
2018-1-SK01-KA203-046324
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 375 000,- EUR
2018-1-SK01-KA203-046330
Public Administration Education Quality Enhancement
Asociácie inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe - NISPAcee združenie
Polianky 5, 841 01, Bratislava
Grant: 384 668,- EUR
2018-1-SK01-KA203-046375
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu, 2, 91701, Trnava
Grant: 143 077,- EUR
2018-1-SK01-KA203-046382
Príprava budúcich IT profesionálov založená na učení prácou
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 252 628,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA203-046313
Developing Advanced Reading through Computer Assisted Learning
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
2018-1-SK01-KA203-046363
The Food Quality for Europe
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2018-1-SK01-KA203-046374
Exchange of good practices for computer simulation of blast protective equipment
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2018-1-SK01-KA203-046376
eDurope - give a rope to education in Europe
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA203-046381
Promoting employability through the development of individual career skills in a university environment
Paneurópska vysoká škola
Tomašikova 20, 82102, Bratislava