Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA204-046284
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 62 680,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046285
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 94901, Nitra
Grant: 214 275,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046291
Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov.
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 132 040,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046325
THE SOUND OF BUSINESS - Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults To Extenuate the Business Knowledge Divide
ICEP Institute of European Certification of Personnel s.r.o.
Vysoká 26, 811 06, Bratislava
Grant: 183 690,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046326
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 08301, Sabinov
Grant: 135 630,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046335
Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets
TRANSFER Slovensko
Hranicna 18, 821 05, Bratislava
Grant: 148 831,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046352
Power Saving Check - Coming of Age Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks in low-income households and public buildings
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109, Bratislava
Grant: 150 553,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046371
Fostering Employment of Maternity Leavers
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29, 84407, Bratislava
Grant: 169 056,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046377
Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti pre seniorov
CPM-Centrum prevencie mládeže
J.Kollára 2457/22, 02201, Čadca
Grant: 58 160,- EUR
2018-1-SK01-KA204-046393
Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovatívneho programu spotrebiteľského vzdelávania
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6, 064 01, Stará Ľubovňa
Grant: 54 105,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA204-046292
Implementácia programu na rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov cez osobnosť učiteľa a jej meranie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu, 2, 91701, Trnava
2018-1-SK01-KA204-046308
Future Forest
Cirkevná základná škola sv.Jána Krstiteľa
9.mája 740/7, 083 01, Sabinov
2018-1-SK01-KA204-046370
russky.info - Extension of the free e-learning platform for learning the Russian language
E@I
Víťazná 840/67A, 958 04, Partizánske
2018-1-SK01-KA204-046378
e-Training for women on food styling for healthier nutrition of kids
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2018-1-SK01-KA204-046394
M.A.D.E. - Mothers And Digital Era
RECEM n.o.
Dénešova 4, 040 23, Košice