Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA104-059969
Strengthening the bridges
the Bridge
Ladice 330, 951 77, Zlaté Moravce
Grant: 16 975,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060024
Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 9 825,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060026
Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30, Košice
Grant: 17 680,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060040
Vzdelávanie dospelých v 21. storočí
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, 058 46, Poprad
Grant: 15 755,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060225
Vzdelávame sa , lebo učíme pre život
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69, 831 02, Bratislava
Grant: 17 390,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060251
Cesta európskej spolupráce - vzdelávanie dospelých
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, 811 06, Bratislava
Grant: 34 102,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060275
Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24, 010 01, Žilina
Grant: 30 870,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060348
Speak goes International
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o
Kuzmányho 19/15068, 971 01, Banská Bystrica
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060354
Vzdelanejší módni aktivisti pre informovanejšiu spoločnosť
Fashion Revolution Slovakia
Nová Cvernovka, Račianska 80, 831 02, Bratislava
Grant: 29 435,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060358
Increasing Capacity for Quality Services
SAPLINQ
Viničná 36, 040 11, Zlaté Moravce
Grant: 4 845,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060394
AINova on the move
Academia Istropolitana Nova
Prostredná Str. 47/A, 900 21, Svätý Jur
Grant: 16 435,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060421
Zvyšovanie kompetencií facilitátorov a facilitátoriek
Inštitút Procesorientovanej Psychológie
Vrbovská 16, 940 02, Piešťany
Grant: 16 610,- EUR
2019-1-SK01-KA104-060422
Kvalitnejšia výučba s novými metódami vzdelávania
Akadémia vzdelávania Martin
Malá hora 3, 036 01, Martin
Grant: 19 290,- EUR

Neschválené prihlášky