Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA107-060004
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 269 660,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060094
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 211 661,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060126
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 244 140,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060224
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen
Grant: 8 180,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060279
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 03401, Ružomberok
Grant: 48 700,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060290
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 314 305,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060296
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študenská 2, 91150, Trenčín
Grant: 31 020,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060299
Prešovská univerzita v Prešove
UL. 17. novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 169 021,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060303
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovová 5, 81243, Bratislava
Grant: 96 140,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060323
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
Grant: 127 953,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060331
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 8 370,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060360
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 82101, Bratislava
Grant: 64 050,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060391
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 86 545,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060396
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
Grant: 111 775,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060401
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 21 140,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060402
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 311 158,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060407
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Furdekova 16, 85104, Bratislava
Grant: 121 360,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060423
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Venturska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 10 520,- EUR
2019-1-SK01-KA107-060424
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 91 750,- EUR

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA107-059930
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613, 01841, Dubnica nad Váhom
2019-1-SK01-KA107-060118
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2019-1-SK01-KA107-060178
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, NITRA
2019-1-SK01-KA107-060350
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
2019-1-SK01-KA107-060404
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno