Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA116-060432
Nové odbornosti - nové cesty III
Stredná odborná škola Pruské 294
294, 018 52, Pruské
Grant: 44 090,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060435
Odborná prax v Londýne
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 70 250,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060441
Žiaci Spojenej školy v Detve na zahraničnej mobilite
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 61 404,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060445
Vzdelávanie v Európe zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
I.Krasku 491, 020 32, Púchov
Grant: 67 908,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060446
Odborná stáž v zahraničí - záruka nových príležitostí
Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komarno
Petöfiho 2, 945 50, Komárno
Grant: 25 708,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060447
Škola a prax
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 069 15, Snina
Grant: 132 725,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060450
Mobilita – začiatok kariérnej dráhy
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57, Žilina
Grant: 68 085,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060454
Výmena skúseností a nových poznatkov na medzinárodnej úrovni pre žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Ul. SNP 41, 936 01, Šahy
Grant: 58 552,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060483
Remeslo 2020
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 49 740,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060488
„Spoločne za zdravú Európu”
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica
Grant: 82 351,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060492
Svet poľnohospodárstva
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 41 742,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060506
Učíme sa s Erasmom +
Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5, 843 06, Bratislava
Grant: 128 891,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060526
Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M.R. Štefánika 8, 963 01, Krupina
Grant: 35 903,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060531
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách II.
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46, Brezno
Grant: 64 947,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060532
Európske trendy v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavské Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 71 724,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060538
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, 960 01, Zvolen
Grant: 73 136,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060541
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU III.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56, Banská Štiavnica
Grant: 94 255,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060552
Prepojenie teórie s praxou v Európe
Obchodná akadémia
Lúčna 4, 984 01, Lučenec
Grant: 98 508,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060554
Rozvoj profesijných zručností v Európe
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 106 408,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060556
Eurotrendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 62 461,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060570
Zručnosti pre chemický priemysel II
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 821 07, Bratislava
Grant: 67 398,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060578
Za vzdelávaním a internetom vecí do krajín EU
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica
Grant: 107 648,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060579
Turiec do Európy, Európa do Turca 2019
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 036 01, Martin
Grant: 233 008,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060583
Medzinárodné mobility - nástroj získavania odborných skúseností
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, 972 51, Handlová
Grant: 119 119,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060586
Kuchyňa Andalúzie- nadobúdanie nových kompetencií
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 93 286,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060588
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
Tulipánova 2, 011 62, Źilina
Grant: 81 985,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060589
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 040 11, Košice
Grant: 51 327,- EUR
2019-1-SK01-KA116-060608
Rozvíjanie profesijných zručností žiakov SOŠChKaS Šaľa počas odborných mobilitných stáží v európskom vzdelávacom priestore
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Štúrova 74, 927 01, Šaľa
Grant: 59 345,- EUR

Neschválené prihlášky