Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA201-060658
New Approach In Educational Technology
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 247 520,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060681
UKÁŽ MI MOJE MESTO
Mesto Martin
Nám S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
Grant: 71 590,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060682
Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie
Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 124 350,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060698
SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
iCan School
Lazaretská 8, 811 01, Bratislava
Grant: 264 743,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060775
Taking learning outdoors – supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care - TAKE ME OUT II. - Happy childhood happens outside - STEP HIGHER
INAK
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
Grant: 215 544,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060787
EMPATHY FOR CHILDREN
Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava
Grant: 337 220,- EUR
2019-1-SK01-KA201-060798
Development of Inquiry Based Learning via IYPT
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravska cesta 9, 845 11 , Bratislava
Grant: 227 805,- EUR

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA201-060640
Learn to Communicate, Communicate to Learn
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
2019-1-SK01-KA201-060674
Language Interpretation By Reading Education
Dr. Josef Raabe Slovensko
Heydukova 12 - 14, 811 08, Bratislava
2019-1-SK01-KA201-060700
Career Model Application for Empowering Competences and Development in Future Professionals
PEDAL CONSULTING SRO
Bjornsonova 4807/5, 036 01, Martin
2019-1-SK01-KA201-060784
Praktické vzdelávanie pre manažment škôl v oblasti riadenia ľudských zdrojov
Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19, 811 09, Bratislava
2019-1-SK01-KA201-060799
Vzorová škola
Porozmýšľaj, o.z.
Cádrova 10, 831 01, Bratislava
2019-1-SK01-KA201-060804
MEDZINÁRODNÝ VZDELÁVACÍ KLASTER
LIPANA,n.o.
Kuzmányho 1193/49, 040 01, Košice