Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA202-060645
Agricultural Safety Through Lifelong Learning
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 264 774,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060684
Komplexný multiprofesionálny prístup v liečbe pacientov s využitím prvkov vedeckej muzikoterapie
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 219 119,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060689
CICLO - boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
Muškátová 54, 821 02, Bratislava
Grant: 278 075,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060759
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation
Academia Istropolitana Nova
Prostredná str. 47/A, 900 21, Svätý Jur
Grant: 299 365,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060772
Technológie Industry 4. pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 241 020,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060773
Nový potenciál rozvoja agrosektora- AGROMECHATRONIK
Stredná odborná škola Pruské 294
Pruské 294, 018 52, Pruské
Grant: 150 334,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060776
Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66, Košice
Grant: 174 731,- EUR
2019-1-SK01-KA202-060790
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 201 095,- EUR

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA202-060626
Cool Food for You(th)
QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie
Tulská 1, 010 08, Žilina
2019-1-SK01-KA202-060639
Odborný výcvik opráv škôd automobilových kolízií
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
2019-1-SK01-KA202-060747
Edu4Future
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grösslingová 4, 816 03, Bratislava