Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA203-060671
Improving academic teaching and internationalisation through enhanced competences of university teachers
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 275 254,- EUR
2019-1-SK01-KA203-060778
Construction Safety with Education and Training using Immersive Reality
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 399 210,- EUR
2019-1-SK01-KA203-060789
Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 364 736,- EUR
2019-1-SK01-KA203-060807
Quality Assurance Student Experts
Študentská rada vysokých škôl o. z.
Staré Grunty 5689/52, 841 04, Bratislava
Grant: 292 930,- EUR

Neschválené prihlášky