Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA102-077735
Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Pod kalváriou 1 , 940 01, Nové Zámky
Grant: 33 210,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077750
Inteligentné technológie a rozvoj podnikania
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
Ulica 29.augusta 4812, 058 01, Poprad
Grant: 41 856,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077772
Aplikovanie inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave
Stredná odborná skola technická
J.Švermu 1, 960 01, Zvolen
Grant: 79 464,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077776
Odborné vedomosti a zručnosti pre prax – trendy v Európe
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83, 984 01, Lučenec
Grant: 56 316,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077789
Praxujeme v Olomouci
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
Komenského 16, 082 71, Lipany
Grant: 25 420,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077795
Medzigeneračná skúsenosť v Európe
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137, 022 01, Čadca
Grant: 54 768,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077817
Vedz v čom si dobrý a stále sa zlepšuj
Súkromná Spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, 029 01, Námestovo
Grant: 78 642,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077826
Zahraničnou praxou k lepšej budúcnosti
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 43 086,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077840
Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17.novembra 2579, 022 01, Čadca
Grant: 100 235,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077845
Kvalitné uplatnenie študentov v praxi na základe nových kompetencií získaných v zahraničí
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, 960 01, Zvolen
Grant: 30 120,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077866
Cestovný ruch v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Levická 40, 950 03, Nitra
Grant: 59 665,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077868
Tvorivosť a odbornosť- naša lepšia budúcnosť
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79, 066 01, Humenné
Grant: 29 020,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077870
Podnikanie v Miláne
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
Grant: 48 892,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077883
Podporujeme žiakov
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, 010 08, Žilina
Grant: 27 320,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077899
Európske trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
Gemerská 1, 040 11, Košice
Grant: 41 975,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077913
Formujeme našu budúcnosť
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, 955 94, Topoľčany
Grant: 100 432,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077916
FilmDevelopment
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, 851 01, Bratislava
Grant: 26 973,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077932
IV. Európska odborná prax – kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Stefana 81, Stúrovo
Svätého Štefana 81, 943 03, Štúrovo
Grant: 39 836,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077933
Rakúske a maďarské skúsenosti ako kľúče k úspechu
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
ul. Svätého Štefana 648/36, 943 01, Štúrovo
Grant: 88 652,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077935
IV. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo
1.mája 1., 947 01, Hurbanovo
Grant: 27 748,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077945
Skúsenosť a odbornosť - kľúč k úspešnej budúcnosti
SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Dunajský rad 138, 946 36, Kravany nad Dunajom
Grant: 42 287,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077947
Turizmus v Budapešti - praktické tipy II.
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38, Dunajská Streda
Grant: 43 356,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077954
Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Drážovská 14, 950 12, Nitra
Grant: 28 886,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077964
Zahraničná mobilita - príležitosť pre všetkých
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, 034 01, Ružomberok
Grant: 58 665,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077965
Medzinárodná odborná prax - moja budúcnosť
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, 917 92, Trnava
Grant: 55 758,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077968
Skúsenosti vo svete digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 23 846,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077977
ABSOLUT LOOK multikultúrne - rozšírenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kozmetik, kozmetička a vizážistka
Stredna odborna skola sluzieb
Košická 20, 080 01, Prešov
Grant: 57 860,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077982
Odborníci pre Európu VI.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 37 694,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077984
Vzdelávanie v rámci EÚ je vstupenkou do budúcnosti
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, 075 01, Trebišov
Grant: 48 210,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077996
Odborná prax v zahraničí
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Bernolákova 383/10 , 908 51, Holíč
Grant: 47 610,- EUR
2020-1-SK01-KA102-077999
Okúsiť prácu vo svete
Súkromná obchodná akadémia
Petrovianska 34, 080 05, Prešov
Grant: 26 861,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078007
Zručnosti pre život
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Tovarnícka 1632, 955 01, Topoľčany
Grant: 11 584,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078008
Europrax pre budúcnosť
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7, 934 01, Levice
Grant: 49 784,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078019
Odborná prax v zahraničí – kľúč k získaniu nových zručnosti pre prácu v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Námestie slobody 12, 073 01, Sobrance
Grant: 17 030,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078024
Czech-in
Stredná odborná škola - Szakközepiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Janka Kráľa 25, 079 01, Veľké Kapušany
Grant: 19 703,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078029
Nové technológie pre lesákov
Spojená škola, Bijacovce 1
Bijacovce 1, 053 06, Bijacovce
Grant: 19 100,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078033
Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete.
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01, Svidník
Grant: 40 755,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078035
Zahraničná stáž- cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, 017 01, Považská Bystrica
Grant: 40 841,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078036
Kvalitná prax - zručnosti do života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
Grant: 59 210,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078042
Stáže v odbore elektrotechniky a železničnej dopravy
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, 036 08, Martin - Priekopa
Grant: 36 550,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078049
EuTreHeP - Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
Grant: 149 912,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078051
Žiaci v odbore Zdravotnícky asistent a Masér získajú odborné skúsenosti v Španielsku
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Kukučínova 40, 041 37, Košice
Grant: 52 314,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078055
Za prácou do Európy
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Zdravotnícka 3, 940 51, Nové Zámky
Grant: 21 678,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078056
Zručnosti dnes - úspech zajtra
Stredná odborná škola beauty služieb
Račianska 105, 831 02, Bratislava
Grant: 44 520,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078061
Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01, Zvolen
Grant: 137 106,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078065
Moja prax - moja kvalita
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Grant: 145 541,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078071
Staré, ale dobré
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Ivanská cesta 21, 821 04, Bratislava
Grant: 14 736,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078074
Nové skúsenosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, 851 01, Bratislava
Grant: 55 323,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078079
Hudba ako zdroj rôznorodosti a tolerancie
Konzervatórium Košice
Timonova 2, 040 01, Košice
Grant: 31 268,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078093
Nové horizonty
Stredná odborná škola
Bystrická 4, 966 81, Žarnovica
Grant: 38 529,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078118
Odborná prax v EU - brána k európskemu trhu práce
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332, 97271, Nováky
Grant: 32 452,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078125
Učíme sa pre budúcnosť
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75, Bratislava
Grant: 92 105,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078143
Cesta otvorená rastu vedomostí a zručností
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Komenského 44, 040 01, Košice
Grant: 75 460,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078156
Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v podmienkach kvalitnej praxe
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83, Humenné
Grant: 99 710,- EUR
2020-1-SK01-KA102-078160
EuroMobilita - cesta k úspechu II
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, 850 07, Bratislava 57
Grant: 12 650,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA102-077734
Cesta za poznaním - spoznaj jednotlivé spôsoby odberu krvi a osvoj si ich systémy
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Športová 349/34, 929 01, Dunajská Streda
2020-1-SK01-KA102-077737
Thinking outside the box via work experience
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17.novembra 2701, 022 01, Čadca
2020-1-SK01-KA102-077754
Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy
Hotelová akadémia
Baštová 32, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA102-077760
Odborná prax v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
Sklenárova 1, 821 09, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077777
ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNÍKOV V OBLASTI PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
Učňovská 5, 040 15, Košice-Šaca
2020-1-SK01-KA102-077780
Prax v zahraničí – nové skúsenosti pre rozvoj osobností
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
Nevädzová 3, 820 07, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077783
Adleráci kráčajú po ceste za lepšou IT budúcnosťou.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Karola Adlera 5, 841 02, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077785
Moderne, odborne, kvalitne a s láskou v európskom zdravotníctve
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo Stromoradie 1, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA102-077786
Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01, Partizánske
2020-1-SK01-KA102-077794
Zahraničná odborná prax podporuje odbornosť a profesionalitu
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, 080 24, Prešov
2020-1-SK01-KA102-077796
Praktické vzdelávanie v zahraničí
Obchodná akadémia
Murgašova 94, 058 22, Poprad
2020-1-SK01-KA102-077798
Vôňa domova v spoločnej Európe
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA102-077799
Viac skúseností viac príležitosti 3
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Dudova 4, 851 02, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077801
Hľadáme uplatnenie v EU
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinická 1, 831 52, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077802
Posilnenie európskeho rozmeru Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, 969 15, Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA102-077805
Zručnosť je cesta
Súkromná spojená škola EDURAM
Maurerova 55, 053 42, Krompachy
2020-1-SK01-KA102-077808
Zahraničné stáže - Tajomstvo úspechu na trhu práce
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA102-077814
Prax dopravákov pre potreby praxe IV
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, 960 01, Zvolen
2020-1-SK01-KA102-077831
Keď hranice nie sú problém
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Doncova 7, 034 01, Ružomberok
2020-1-SK01-KA102-077832
Strojár v Českej republike
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01, Skalica
2020-1-SK01-KA102-077835
Učenie je zábava
Stredná odborná škola
Markušovská cesta 4, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA102-077839
Nové trendy obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1, 059 51, Poprad - Matejovce
2020-1-SK01-KA102-077842
Získavanie praktických aj teoretických zručností v zahraničí.
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Nábrežná 1325, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2020-1-SK01-KA102-077848
Prepojme teóriu s praxou v odbore staviteľstvo
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01, Žilina
2020-1-SK01-KA102-077850
Praxou za hranicami modernizujeme praktickú prípravu žiakov na SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20 , 821 08, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077852
Profesionalita - team building - kreativita
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23 , 040 01, Kosice
2020-1-SK01-KA102-077856
PeerMobility
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 836 63, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077861
Pracujeme, spoznávame, získavame priateľov
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
Strečnianska 20, 851 05, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077863
Získavanie a rozvíjanie odborných a medzinárodných zručností v Európe
Obchodná akadémia
Polárna 1, 040 12, Košice
2020-1-SK01-KA102-077867
Lesy pre budúci život
Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
Akademická 16, 969 01, Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA102-077869
Nové zručnosti mladých v Európe
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
2020-1-SK01-KA102-077871
Stáž žiakov gastro odborov v partnerskej škole
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01, Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA102-077872
Kováčstvo naprieč priestorom a časom
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2020-1-SK01-KA102-077889
"Korutánsko na tanieri"
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov
Ul.1. mája 1264, 020 01, Púchov
2020-1-SK01-KA102-077890
Učíme sa v Európe
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077892
Digitálna kancelária 2
Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47, Liptovský Mikuláš
2020-1-SK01-KA102-077894
Poľnohospodárstvo
Spojená škola
SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2020-1-SK01-KA102-077901
Spoznajme prax v zahraničí - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Myslenická 1, 902 01, Pezinok
2020-1-SK01-KA102-077903
,,Nový začiatok"
Stredná odborná škola technická Lučenec
Dukelských hrdinov 2, 984 01, Lučenec
2020-1-SK01-KA102-077904
Praha: moje Československé hlavné mesto
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, 040 01 Košice
Palackého 14, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA102-077905
Nové trendy v starostlivosti o pacientov
Stredná zdravotnícka škola
Komenského 843, 031 01, Liptovský Mikuláš
2020-1-SK01-KA102-077906
Európski odborní učitelia 21. storočia
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA102-077917
Ochutnajme svet
Hotelová akadémia, Humenné
Štefánikova 28, 066 01, Humenné
2020-1-SK01-KA102-077922
Mobilitou k profesijnému rastu
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, 942 01, Šurany
2020-1-SK01-KA102-077926
Medzinárodná odborná prax na Morave
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2, 971 29, Prievidza
2020-1-SK01-KA102-077928
Cez vedomosti k odbornosti
Stredná odborná skola Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA102-077929
Odborná prax v zahraničí - cesta k naplneniu životných cieľov získaním profesionálnych i všeobecných životných skúseností
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Mierová 727, 072 22, Strážske
2020-1-SK01-KA102-077931
Škola pre život
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
SNP5, 953 01, Zlaté Moravce
2020-1-SK01-KA102-077936
Medzinárodná odborná stáž pre žiakov našej školy
Súkromná stredná odborná škola s vjm- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Dolné Obdokovce 71, 951 02, Dolné Obdokovce
2020-1-SK01-KA102-077938
Erasmus+ Brána do zahraničia
Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany
J. Dózsu 32, 079 01, Veľké Kapušany
2020-1-SK01-KA102-077939
Prax za hranicami pre inováciu odbornej prípravy II.
Súkromná stredná odborná škola s vjm - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, 946 03, Kolárovo
2020-1-SK01-KA102-077941
Odborníci budúcnosti v zahraničí
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38, 932 01, Veľký Meder
2020-1-SK01-KA102-077942
Erasmus+2020
Stredná odborná škola stavebná- Épitészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Nitrianska cesta 61, 940 02, Nové Zámky
2020-1-SK01-KA102-077943
Zahraničnou praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
Grešákova 1, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA102-077957
Európska prax pre nové skúsenosti a zručnosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, 080 47, Prešov
2020-1-SK01-KA102-077959
Európsky hudobný most
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 974 01, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA102-077961
Podnikáme za hranicami II
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, 010 01, Žilina
2020-1-SK01-KA102-077963
Zručnosti v zamestnaní
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Hviezdoslavova 5, 048 01, Rožňava
2020-1-SK01-KA102-077966
Dualisti do Európy2
Volkswagen Slovakia, a.s.
Jána Jonáša 1, 843 02, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-077967
Za poznaním do Európy
Spojená škola
Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
2020-1-SK01-KA102-077969
Nové špecifické praktické zručnosti v zahraničí
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, Trenčín
2020-1-SK01-KA102-077973
Vycestuj a spoznávaj
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
Komenského 5, 085 42, Bardejov
2020-1-SK01-KA102-077974
Rozvíjanie svojich vedomostí
Stredná odborná škola technická
Kukucinova 483/12, 058 01, Poprad
2020-1-SK01-KA102-077975
Získavajme zručnosti pre život
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, 093 01, Vranov nad Topľou
2020-1-SK01-KA102-077976
Skúsenosti zo zahraničia
Stredná odborná škola
Jarmočná 108, 064 01, Stará Ľubovňa
2020-1-SK01-KA102-077978
Grafika nás spája
Spojená škola
Štefánikova 64, 085 01, Bardejov
2020-1-SK01-KA102-077979
Prax v zahraničí teraz – úspech na trhu práce potom
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha č. 1, 979 80, Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA102-077980
Učíme sa aj od našich susedov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mojmírova 99/28, 921 01, Piešťany
2020-1-SK01-KA102-077983
Ahoj svet!
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J.Majlátha 2, 076 51, Pribeník
2020-1-SK01-KA102-077994
Rozvoj a získanie praktických vedomostí a zručnosti v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva - pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
Kostolná 3, 900 01, Modra
2020-1-SK01-KA102-077997
Mobilita v digitálnom veku dopravy
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23, 917 45, Trnava
2020-1-SK01-KA102-078000
Mobilita - moja výhoda na trhu práce
Stredná odborná škola
Jesenského 903, 980 61, Tisovec
2020-1-SK01-KA102-078001
Kvalitné zahraničné vzdelávanie
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, 069 27, Snina
2020-1-SK01-KA102-078002
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
2020-1-SK01-KA102-078003
Dva týždne s nami
Stredná odborná škola Hnušťa
Hlavná 425, 981 11, Hnúšťa
2020-1-SK01-KA102-078004
Automobilom alebo lietadlom do sveta
Stredná odborná škola letecko-technická
Legionárska 160, 911 04, Trenčín
2020-1-SK01-KA102-078005
Zoznámme sa s niečím novým
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71, 903 01, Senec
2020-1-SK01-KA102-078009
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Müszaki Szakközépiskola Komarno
Bratislavská cesta 1O, 945 25, Komárno
2020-1-SK01-KA102-078012
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22 , 010 01, Žilina
2020-1-SK01-KA102-078015
Skvalitnenie odborného vzdelávania realizovaním odbornej praxe v zahraničí
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, 945 01, Komárno
2020-1-SK01-KA102-078016
Staviame na úspechu v odbornom vzdelávaní v zahraničí bez bariér
Stredná odborná škola stavebná s vjm - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
Gyulu Szabóa 1, 929 01, Dunajská Streda
2020-1-SK01-KA102-078018
Zdravotnícki asistenti - príprava na výkon profesie
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, 054 01, Levoča
2020-1-SK01-KA102-078020
Odborné skúsenosti v Barcelone
Spojená škola Martin
Československej armády 24, 036 01, Martin
2020-1-SK01-KA102-078021
Odborná prax v Budapešti
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, 984 15, Lučenec
2020-1-SK01-KA102-078022
FOCUS ON SKILLS IN VET
Stredná odborná škola technická
Levočská 40, 064 01, Stará Ľubovňa
2020-1-SK01-KA102-078028
Pracovná stáž v modernej Európe
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Cintorínska 4, 950 50, Nitra
2020-1-SK01-KA102-078031
Vzdelávame praxou
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54, Trnava
2020-1-SK01-KA102-078039
Vráťme tradície a kvalitu do života
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, 974 11, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA102-078043
Konzorcium odborných škôl - Spoločne do Európy 2020
RESTART
Clementisova 12, 036 01, Martin
2020-1-SK01-KA102-078046
Be ready for your future profession
Spojená škola
Centrálna 464, 089 01, Svidník
2020-1-SK01-KA102-078053
Myslím ekonomicky
Obchodná akadémia
Komenského 1, 066 01, Humenné
2020-1-SK01-KA102-078067
Rozvoj podnikania mládeže: strategické myslenie, tvorivosť a tímová práca
Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad Bebravou
Partizánska cesta 76, 957 01, Bánovce nad Bebravou
2020-1-SK01-KA102-078088
Rozvoj odborných skúseností a zručností praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka skola, Lichardova 1, Skalica
Lichardova 1, 909 01, Skalica
2020-1-SK01-KA102-078089
Modernizácia v oblasti IT
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, 975 18, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA102-078094
Metodiky v praxi
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, 984 18, Lučenec
2020-1-SK01-KA102-078095
Chuť Európy na tanieri
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26
Horný Smokovec 26, 062 01, Vysoké Tatry
2020-1-SK01-KA102-078103
Vzdelávanie nepozná hranice
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Farská 23, 950 50, Nitra
2020-1-SK01-KA102-078115
Informácie a masmédia v Erasmus+
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, 834 14, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-078117
Vzdelávaním k úspechu
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01, Fiľakovo
2020-1-SK01-KA102-078119
Nové formy a metódy vzdelávania pre budúce učiteľky v materských školách a v školských kluboch detí
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
Komenského 12, 075 01, Trebišov
2020-1-SK01-KA102-078120
Kvalitne v odbore
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Královský Chlmec
Rákocziho 23, 077 01, Kráľovský Chlmec
2020-1-SK01-KA102-078152
Rozvíjanie odborných zručností a odborného vzdelávania
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-078157
Nové trendy v odborných zručnostiach v hotelierstve a gastronómii
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
2020-1-SK01-KA102-078158
Zvýšenie hodnoty odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
Z. Kodálya 765, 924 01, Galanta
2020-1-SK01-KA102-078163
Európske skúsenosti v praxi
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
SDH 3, 081 34, Prešov
2020-1-SK01-KA102-078170
Odborná prax v zahraničí - cesta za poznaním
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, 984 17, Lučenec
2020-1-SK01-KA102-078177
Ďalšie kroky pre našu budúcnosť v Európe
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, 976 81, Podbrezová
2020-1-SK01-KA102-078180
Mobilita - krok k budúcnosti
Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove
Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
2020-1-SK01-KA102-078182
Odborná príprava elektromechanikov pre trh práce EU
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA102-078197
Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií (pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce) II.
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Račianska 190, 835 26, Bratislava
2020-1-SK01-KA102-078198
Odborná prax v zahraničí - vaše zručnosti, vaša budúcnosť
Stredná odborná škola
Námestie sv. Martina 5, 908 51, Holíč