Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA104-077729
Aplikácia medzinárodných skúseností pri organizovaní kultúrnych podujatí
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 25 840,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077740
Rozvoj manažérskych a jazykových kompetencií v online prostredí
E@I
Víťazná 840/67A , 958 04, Partizánske
Grant: 16 950,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077816
Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu ľudí so znevýhodnením
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69, 831 02, Bratislava
Grant: 28 370,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077843
Be inspired, be inspiring
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, 058 46, Poprad
Grant: 15 390,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077858
Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 5 625,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077862
Chyť svoj sen 2
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19 , 986 03, Lucenec
Grant: 5 865,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077940
Gamifikácia a učenie na báze hier
TOPCOACH SRO
Karpatské námestie 10 A, 831 06, Bratislava
Grant: 16 335,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077944
Building Capacity for Diversity and Inclusion
SAPLINQ, O.Z.
Slobody 30, 040 11, Košice
Grant: 21 740,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077958
eventive za vzdelaním
eventive
M. Turkovej 1731/46, 911 01, Trenčín
Grant: 4 490,- EUR
2020-1-SK01-KA104-077972
Vzdelávanie v menšinovom jazyku - slovenčina v Rumunsku
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 12 660,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078014
Angličtina naprieč generáciami
Akadémia vzdelávania Čadca
Namestie slobody 59, 022 01, Čadca
Grant: 6 430,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078050
Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí.
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, 811 06, Bratislava
Grant: 34 828,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078107
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Združenie pre kariérove poradenstvo a rozvoj kariéry
Sklodowskej 9, 851 04, Bratislava
Grant: 20 845,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078113
Zachráň remeslo
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, 083 01, Sabinov
Grant: 7 200,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078126
Rozvoj jazykovej školy a kvality vzdelávania implemetáciou nových metód vo výučbe a manažmente
CASSI s.r.o. (jazyková škola)
Osloboditeľov 2644/22, 962 21, Lieskovec
Grant: 9 435,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078154
Nové horizonty vo výučbe angličtiny
Akadémia vzdelávania Martin
Malá hora 3, 036 01, Martin
Grant: 15 940,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078183
Zvyšovanie odbornosti v kultúre.
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34, Bratislava
Grant: 15 560,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078199
Vzdelávacie mobility pre kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka
Nadácia Cvernovka
Račianska 78, 831 02, Bratislava
Grant: 26 850,- EUR
2020-1-SK01-KA104-078201
Dejepisné a občianske vzdelávanie
Centre for Education and Innovations (CEDIN), o.z.
Rajecká 15, 821 07 , Bratislava
Grant: 4 870,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA104-078099
Princípy a procesy digitálnej továrne
Osmos s.r.o.
Pečnianska 31, 851 01, Bratislava
2020-1-SK01-KA104-078129
Speak for Schools
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o
Kuzmányho 19/15068, 971 01, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA104-078173
Mobility Opportunities for Staff to Achieve Intercultural Competences
Social Innovation and entrepreneurship development association of Slovakia
Mierová 350/5, 972 17, Kanianka