Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA107-077756
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 212 400,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077761
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 121 710,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077765
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 99 790,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077779
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, NItra
Grant: 73 540,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077790
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 123 550,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077822
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 164 890,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077879
Vysoká škola manažmentu
Bezručova 64, 911 01, Trenčín
Grant: 28 295,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077885
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 61 210,- EUR
2020-1-SK01-KA107-077893
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 41 970,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078040
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 27 256,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078054
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
Grant: 68 000,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078059
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 474 842,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078070
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18, 814 37, Bratislava
Grant: 58 210,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078082
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 51 525,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078114
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 5 875,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078121
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 9 300,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078147
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 49 800,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078155
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 185 330,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078162
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 60 473,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078169
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 34 905,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078181
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 9 300,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078196
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 464 135,- EUR
2020-1-SK01-KA107-078202
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 78 960,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA107-077730
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
2020-1-SK01-KA107-078068
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 , Košice