Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA116-077722
Medzinárodná odborná prax
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 105 690,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077724
Spracovanie a príprava rýb a morských plodov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 105 528,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077731
Aktuálne zručnosti potrebné pre prax.
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 58 415,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077743
Pracovná mobilita - otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
Tulipánová 2, 011 62, Žilina
Grant: 123 360,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077751
Odborné vzdelávanie a príprava v EÚ
Obchodná akadémia
Lúčna 4, 984 01, Lučenec
Grant: 92 633,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077757
Pripravenosť žiakov na európsky trh práce
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57, Žilina
Grant: 103 434,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077763
Európska odborná príprava
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 108 746,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077768
Rozvoj profesijných zručností v Európe 2
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 160 514,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077782
Zahraničná prax pre život
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 33 820,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077784
Mobilita v zahraničí - nástroj na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov
I.Krasku 491, 020 32, Púchov
Grant: 100 814,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077819
Spájame teóriu s praxou
Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5, 843 06, Bratislava
Grant: 28 121,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077823
Europe is our home
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46, Brezno
Grant: 65 422,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077828
Remeslo 2021
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7 , 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 74 013,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077849
Ošetrovanie chorých a seniorov v Európe
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, 960 01, Zvolen
Grant: 57 232,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077854
Nové odbornosti - nové cesty IV
Stredná odborná škola Pruské 294
294, 018 52, Pruské
Grant: 70 218,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077896
Vzdelávaním v oblasti IT a marketingu budujeme modernú EU
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica
Grant: 59 057,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077898
Praxujeme vo Francúzsku
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 62 627,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077902
Učíme sa v praxi
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 91 938,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077914
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2 , 040 11, Košice
Grant: 28 401,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077915
Mobilita - vzdelávanie, skúsenosť a prax
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, 972 51, Handlová
Grant: 92 916,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077919
Vzdelanie bez hraníc
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno
Petöfiho 2, 945 50, Komárno
Grant: 38 837,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077924
Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.
Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135, 027 44, Tvrdošín
Grant: 122 166,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077925
Príprava - partner - prax
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 069 15, Snina
Grant: 199 165,- EUR
2020-1-SK01-KA116-077927
Zvyšovanie konkurencieschopnosti žiakov na trhu práce prostredníctvom zahraničnej mobility
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Ul. SNP 41, 936 01, Šahy
Grant: 87 000,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078026
Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, 066 01, Humenné
Grant: 172 335,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078069
Zručnosti pre chemický priemysel III
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 821 07, Bratislava
Grant: 102 619,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078080
Aktualizácia odborných zručností a kompetencií budúcich jazdcov, chovateľov koní a pracovníkov služieb pre európsky trh práce prostredníctvom mobilít Erasmus+
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Štúrova 74, 927 01, Šaľa
Grant: 59 926,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078100
Turiec do Európy, Európa do Turca 2020
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 036 01, Martin
Grant: 249 016,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078112
Rozvíjanie odborných zručností a kompetencií v zahraničných firmách
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8, 963 01, Krupina
Grant: 54 054,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078127
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU IV.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56, Banská Štiavnica
Grant: 89 921,- EUR
2020-1-SK01-KA116-078144
Zdravie na prvom mieste
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica
Grant: 103 581,- EUR

Neschválené prihlášky