Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA201-078250
Mentor Training
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 228 714,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078297
Make Biology Fun with Virtual Reality
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Ľudovíta Štúra 2, 960 53, Zvolen
Grant: 252 670,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078304
Program rozvoja profesijných kapacít pre ranú starostlivosť a predškolské vzdelávanie
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 257 975,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078325
It´s good for them, it´s good for you - Social & Emotional Learning through bringing nature back to schools
INAK
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
Grant: 280 408,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078332
Language Interpretation through REading
Základná škola Jána Ámosa Komenského
ul. Komenského 1227/8, 926 01, Sereď
Grant: 239 700,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078364
School readiness in forest kindergartens
Association of forest kindergartens in Slovakia
Pionierska 187/3, 013 13, Rajecké Teplice
Grant: 62 690,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078391
AR Physics made for students
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 372 661,- EUR
2020-1-SK01-KA201-078399
Towards EduActive Teaching and Career Guidance
Otvorená Hra o. z.
Pečnianska 17, 851 01, Bratislava
Grant: 312 323,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA201-078203
INCLUSION, TOLERANCE AND OTHER, IMPORTANT NEW COMPONENTS OF THE CULTURAL COMPETENCE IN THE DIGITAL ERA
Základná škola Čierny Brod
Čierny Brod 148, 925 08, Čierny Brod
2020-1-SK01-KA201-078320
CLimate CHange Awareness in Education
Súkromná základná škola Felix
Haanova 28, 851 04, Bratislava
2020-1-SK01-KA201-078323
Stop Bullying - using Theatre in Education
TANDEM n.o.
Mesačná 521/10, 945 01, Komárno
2020-1-SK01-KA201-078327
Digital competences and skills enhancement framework for educators in the Slovak Republic
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA201-078339
Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce
Škola dokorán - Wide open school n.o.
Dr. Janského 470/9, 965 01, Žiar nad Hronom
2020-1-SK01-KA201-078345
TestU Online - free portal of tests for education
E@I
Víťazná 840/67A, 958 04, Partizánske
2020-1-SK01-KA201-078365
STEAM-Connect
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
2020-1-SK01-KA201-078396
Inkluzívne vzdelávanie ako strategický prístup transformácie škôl
Centrum inkluzívneho vzdelávania
Haanova 2605/35, 851 04, Bratislava
2020-1-SK01-KA201-078397
Good enough
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Ústie nad Priehradou 41, 028 01, Trstená
2020-1-SK01-KA201-078408
Learn to Communicate, Communicate to Learn
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra