Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA202-078207
Activating agricultural and tourism specializations through Center of Taste
New Edu,n.o
Kováčikova 12, 949 01, Nitra
Grant: 264 230,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078210
Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
Rakovice 25, 922 08, Rakovice
Grant: 97 210,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078222
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.
Krížna 453/5, 930 25, Vrakúň
Grant: 173 643,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078223
ENDURANCE: Entrepreneurial Capacity-building for Sport
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 296 278,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078245
DESIRE – DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 210 885,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078249
QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET
Státny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 836 63, Bratislava
Grant: 244 417,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078259
pROceed Identification of European best practise for professional orientation, career counselling and job preparation and their possible adaptation for Roma
EDU, o.z.
Turnianska 5, 851 07, Bratislava
Grant: 82 275,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078264
Organic seed portfolio in climate change
EUROPEA SLOVAKIA
Zavarská 9, 917 28, Trnava
Grant: 113 820,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078274
Entrepreneurship Through Sport
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 149 222,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078281
Technické inovácie v teórii i praxi
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 183 752,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078307
Regions facing shocks: building resilient community
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01, Levoča
Grant: 277 525,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078338
Laboratórium inovácií a tvorivosti
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, 040 11, Košice
Grant: 219 890,- EUR
2020-1-SK01-KA202-078375
Educate for future
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grösslingova 4, 816 03, Bratislava
Grant: 262 524,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA202-078216
Inovácie odborného vzdelávania a prípravy v segmente opráv škôd automobilových kolízií
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
2020-1-SK01-KA202-078220
Let’s start to reduce Food Waste with our Food Concept
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2020-1-SK01-KA202-078278
Lifestyle and Climate
QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie
Tulská 1, 010 08, Žilina
2020-1-SK01-KA202-078291
Sila dotyku
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Športová 349/34, 929 01, Dunajská Streda
2020-1-SK01-KA202-078295
Increasing Bio-Entrepreneurship in Agro-Food Industry
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2020-1-SK01-KA202-078326
The Automation-Opportunity or Threat
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, 831 07, Bratislava
2020-1-SK01-KA202-078328
ELEmotoring !
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, 080 47, Prešov
2020-1-SK01-KA202-078330
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, 962 71, Lišov
2020-1-SK01-KA202-078334
Acoustic Course on Sound Insulation
Slovesnká technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
2020-1-SK01-KA202-078342
Short Food Supply Chains in the Context of the New Common Agricultural Policy of the EU 2021 - 2027
ASSOCIATION OF AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL LAWYERS
Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra
2020-1-SK01-KA202-078362
Engrave Talent of Women in TouR Guiding Competencies - Improve Access to Labour Market
Kaštieľ Mojmírovce, a.s.
Mojmírovce 919, 951 15, Mojmírovce
2020-1-SK01-KA202-078385
Špecifické IKT kurzy pre odborné vzdelávanie
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
2020-1-SK01-KA202-078392
Medzinárodná cvičná firma
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA202-078398
Harmonické jedlo - naše potraviny pre vás
OZ Guľôčka
Malas 260, 935 67, Málaš
2020-1-SK01-KA202-078400
Posilnenie a rozvoj vidieckeho turizmu
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
2020-1-SK01-KA202-078401
Strojárstvo pre budúcnosť
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02, Bratislava