Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA204-078215
Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 75 320,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078225
Digital skills for adults
Orbis Institute
Bajkalská 29/E, 821 01, Bratislava
Grant: 219 127,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078246
New Initiatives and Co-operation for Local Economies
Legend Foto
Jánošíkova 2, 040 01, Košice
Grant: 163 025,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078253
Inclusive workplaces for seniors workers
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 251 594,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078311
COmplex Reintegration of Employees with changed working abilities to REal LiFe
TENENET o.z.
Lichnerova 41, 903 01, Senec
Grant: 151 460,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078313
Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 177 505,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078340
Millenials Innovate & Learn through Chaos
PEDAL Consulting s.r.o.
Bjornsonova 4807/5, 036 01, Martin
Grant: 253 774,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078370
Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu
Únia materských centier
Odborárske námestie 3, 811 07, Bratislava
Grant: 192 365,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078371
Needs of CriticAl Thinking
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 132 686,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078380
Emocionálna inteligencia ako sociálna podpora pri zvládaní stresu v osobnom aj pracovnom živote u dospelých
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 43 409,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078381
Local Adult Education Policy
Academia Istropolitana Nova
Prostredná Str.. 47/A, 900 21, Svätý Jur
Grant: 288 647,- EUR
2020-1-SK01-KA204-078384
Compass Inclusive! - Modification of the Competence Balance based on the French Model for raising the employability of people with handicaps
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09, Bratislava
Grant: 287 900,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA204-078234
VYTVORENIE EDUKAČNEJ PLATFORMY
acsem services s.r.o.
Ľanová 58, 900 25, Chorvátsky Grob
2020-1-SK01-KA204-078238
Literacy Development for Vulnerable Groups’ Inclusion and Empowerment
TOPCOACH SRO
Karpastské námestie 10A, 831 06, Bratislava
2020-1-SK01-KA204-078256
Skvalitnenie vzdelávacích služieb pre občanov so zdravotným postihnutím pre život v 21. storočí inovatívnymi metódami
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33, 932 01, Veľký Meder
2020-1-SK01-KA204-078260
(Mis)Information: Separating facts from fiction
Európsky Dialóg
Pekárska 7489/40A, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA204-078265
SeniorUpers-Entrepreneurial Mindset development for Senior Startupers Through Role Models
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
2020-1-SK01-KA204-078314
Be Effective. Communication & Information Transfer
Občianske združenie Vidiecky Parlament
Kapitulská 13, 974 01, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA204-078329
FaMiliarizing local keY actors with Sustainable Development Goals implementation context-MySDG
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, 931 01, Šamorín
2020-1-SK01-KA204-078335
Strategické partnerstvá pre moderné výzvy vidieka
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky
Gen. M. R. Štefánika 83, 911 01, Trenčín
2020-1-SK01-KA204-078344
Society in Green Mode through training
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
2020-1-SK01-KA204-078361
Empowering Entrepreneurship through Enhanced Financial Skills and Strong GOvernance culture in the Digital Era
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
2020-1-SK01-KA204-078366
SMART Tourism Skills Initiative
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
2020-1-SK01-KA204-078368
Inovatívna ochrana životného prostredia cez cielené vzdelávanie dospelých o nakladaní s kuchynským olejom v domácnostiach a gastronómii
Slovak Eco Quality
Belopotockého 2879/6, 811 05, Bratislava
2020-1-SK01-KA204-078382
Science and Language Adult Learning Experience
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2020-1-SK01-KA204-078383
Výmena najlepších postupov pre zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a fyzickej vitality občanov Európskej únie nad 55 rokov
Technická Univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
2020-1-SK01-KA204-078386
Reversing Emigration Trends Through Entrepreneurship
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
2020-1-SK01-KA204-078390
Ambassadors for United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Centrum sociálnych služieb Sibírka
Sibírska 69, 831 02, Bratislava
2020-1-SK01-KA204-078394
Re-skilling Curricula for workers in the automotive industry supply chain in the light of new products and new markets
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Nevädzová 5, 821 01, Bratislava
2020-1-SK01-KA204-078395
SMART Educational Strategies for Zero Energy Housing - the Ultimate in Energy Efficiency
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
2020-1-SK01-KA204-078402
Business 2.0
A.D.E.L. -Association for development, education and labour
Kalinčiakova 1046/16, 091 01, Stropkov
2020-1-SK01-KA204-078403
Zvyšovanie úrovne digitálnych zručností seniorov v oblasti GDPR z pohľadu ich postavenia v organizácii
INTER M & K, spol. s r.o.
Bernolákova 17, 040 11, Košice