Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA229-078206
Our Climate Our Future
Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, 082 22, Šarišské Michaľany
Grant: 132 180,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078208
One language one person
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
Grant: 124 062,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078209
Wedding Traditions, Cultural Awareness
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Okružná 2062/25, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 153 110,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078211
Human Rights Education
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou
Grant: 195 630,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078212
Culture Supports Education
Základná škola,Kudlovská 11,Humenné
Kudlovská 11, 066 01, Humenné
Grant: 164 336,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078219
EUROPEAN DIGI-CLASS
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01, Považská Bystrica
Grant: 197 090,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078221
L'eau ... notre trésor en commun
Gymnázium v Ružomberku
Š. Moyzesa 21, 034 13, Ružomberok
Grant: 65 680,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078224
Pl@ntNET - monitoring biodiversity of plants
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
Ul. 1. mája 8, 901 01, Malacky
Grant: 190 525,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078228
Energy is the future of the world
Gymnázium, Alejova 1, Košice
Alejová 1, 041 49, Košice
Grant: 147 059,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078229
I am powerful- an educational approach to sustainable living in EU
Súkromná základná škola
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
Grant: 112 256,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078231
Game Literacy and learning
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Tokajícka 24, 821 03, Bratislava
Grant: 164 104,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078237
Make your school smart
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, 917 92, Trnava
Grant: 156 880,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078240
Literacies at the service of integration and citizenship
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou
Grant: 148 312,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078241
Students Against Extinction
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, 028 01, Trstená
Grant: 182 712,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078242
Salt over gold - myth or truth?
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, 042 52, Košice
Grant: 192 900,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078244
Enriching the Classroom with Technology
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, 971 01, Prievidza
Grant: 91 176,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078247
Protect Earth, Save Life
Základná škola
Československej armády 22, 080 01, Prešov
Grant: 155 306,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078252
Schools for a Greener Europe
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
Skuteckého 8, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 151 380,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078261
Local Event - European Impact: Local History in European Context
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1, 080 01, Prešov
Grant: 139 470,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078266
Sustainable development: Common learning models for renewable energy sources (in Slovak: "Trvalo udržateľný rozvoj: Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie")
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 11, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 148 259,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078267
The treasure between the pages
Základna škola, Pavilón B, Školská ul. c. 26, Pribeta
Školská 26, 946 55, Pribeta
Grant: 141 916,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078269
Green school management
Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
Andovská 4, 940 52, Nové Zámky
Grant: 146 124,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078270
EUROPEAN CHALLENGERS TO SAVE CLIMATE
Gymnázium
Školská 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 83 575,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078271
Be GIFTED (Granted, Intelligent, Fascinating, Talented, Educated, Dare devils)
Spojená škola, Mierová 134, Svit
Mierová 134, 059 21, Svit
Grant: 188 555,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078272
Beyond The Limits With Learning
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Tajovského 2, 976 32, Badín
Grant: 113 920,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078273
SrdcomTRAdičné
Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre
Kyslá 214, 966 61, Hodruša-Hámre
Grant: 32 328,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078279
Dvojhlas- Moravsko-slovenská vzájomnosť vo vzdelávaní
Základná škola s materskou školou Makov
č.264, 023 56, Makov
Grant: 62 704,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078282
LANGUAGE(O)LYMPICS
Gymnázium
Školská 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 145 970,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078285
Dve krajiny - Jedna Európa
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
1. mája 2, 911 35, Trenčín
Grant: 32 706,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078288
Memory of Europe: Historical intersections and their message for the contemporary generation
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnazium
Akademika Hronca 1, 048 01, Rožňava
Grant: 131 988,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078289
Hudba, umenie, tanec a spev nás spája
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou 2, 072 03, Rakovec nad Ondavou
Grant: 131 932,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078292
Facing ARTS together
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01, Svidník
Grant: 127 392,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078296
Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom
Stredná odborná škola lesnícka Kollárova 10 Prešov
Kollárova 10, 080 01, Prešov
Grant: 192 826,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078298
Verschiedene Kulturen - Gemeinsame Identität
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, 953 01, Zlaté Moravce
Grant: 159 416,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078309
Spoznaj svojho suseda - čo nás spája, čo nás odlišuje.
Základná škola
Školská 255/6, 053 14, Spišský Štvrtok
Grant: 32 540,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078315
Vymeňme si šikovnosť!
Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň
Grant: 42 176,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078316
Zmeň seba, pomôž prírode
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 128, 969 81, Štiavnické Bane
Grant: 113 037,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078318
Think Twice When You Type
Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vjm Lučenec - Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
Ul. J. Kármána 25/5, 984 01, Lučenec
Grant: 188 520,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078321
The intangible heritage of legends, sayings and stories used in classroom
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, 080 01, Prešov
Grant: 49 444,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078322
Pátranie po spoločnej minulosti
Základná škola s materskou školou Jelšava
Železničná 245, 049 16, Jelšava
Grant: 30 752,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078331
The Green Hearts
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
Pionierska 4, 977 01, Brezno
Grant: 140 510,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078336
Podaj mi ruku
Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
Športovcov 1461/17, 020 01, Púchov
Grant: 12 718,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078341
NO to extremism- remember our past
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, 926 01, Sereď
Grant: 130 713,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078360
Not all classes have walls
Základná škola Štefana Šmalíka
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
Grant: 175 515,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078367
ServIam
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, 917 01, Trnava
Grant: 128 876,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078372
School Businesses Made in European Languages
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 040 22, Košice
Grant: 126 060,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078376
YES TO MIGRATION, NO TO EXTREMISM
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, 934 03, Levice
Grant: 148 445,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078377
Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Tokajícka 24, 821 03, Bratislava
Grant: 140 790,- EUR
2020-1-SK01-KA229-078389
Water is not only water. Water is our future
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, 040 12, Košice
Grant: 140 158,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA229-078214
Cim chcem byt?
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, 914 51, Trenčianske Teplice
2020-1-SK01-KA229-078217
Bez hraníc
Základná škola s materskou školou Krčava 184
184, 072 51, Krčava
2020-1-SK01-KA229-078226
Healthy BREAD
Základná škola Štefana Koháriho II. s vjm - II. Koháry István Alapiskola
Mládežnícka 7, 986 01, Fiľakovo
2020-1-SK01-KA229-078232
Buď fit!
Materská škola-Óvoda
Rybárska 50/1743, 979 01, Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA229-078233
Integrácia inovatívnych postupov pri rozvoji technických zručností žiakov
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
2020-1-SK01-KA229-078236
Clean and Accessible Water for All
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
T. Vansovej 32, 971 01, Prievidza
2020-1-SK01-KA229-078248
Rozvoj cestovného ruchu v našom regióne
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov
Ul.1.mája 1264, 020 01, Púchov
2020-1-SK01-KA229-078251
Active and Effective Learning Through Social Media
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, 966 81, Žarnovica
2020-1-SK01-KA229-078268
I´m smART!
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA229-078276
Šikovné ručičky - medzinárodná spolupráca v odboroch kaderník a kozmetik
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov
Ul.1.mája 1264, 020 01, Púchov
2020-1-SK01-KA229-078280
Keď história ožije
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla  Dobšinského 17, 969 22, Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA229-078284
Take part in my happiness
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Oravská Jasenica 141, 029 64, Oravská Jasenica
2020-1-SK01-KA229-078286
The region and its history as an opportunity for communication for all
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Lichardova 24, 010 01, Žilina
2020-1-SK01-KA229-078287
Umenie a priateľstvo nepozná hranice
Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23, Košice
2020-1-SK01-KA229-078293
Rozvíjanie kľúčových kompetencií na partnerských školách
Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, 085 27, Bardejov
2020-1-SK01-KA229-078294
ROZDIELNI A PREDSA PODOBNÍ
Gymnázium Partizánske
Komenskeho 2/1074, 958 01, Partizánske
2020-1-SK01-KA229-078300
Z cesta do cesta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov
Ul.1.mája 1264, 020 01, Púchov
2020-1-SK01-KA229-078302
THINK GLOBALLY ACT LOCALLY
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, 934 03, Levice
2020-1-SK01-KA229-078305
Tajomné puto spoločenstiev
Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená
Hviezdoslavova 822/8, 028 01, Trstená
2020-1-SK01-KA229-078312
Edukačný model komplexnej činnosti vo volejbale
Základná škola Šrobárova 20 Prešov
Šrobárova 20, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA229-078317
Our history - different points of view in the european past
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, 911 01, Trenčín
2020-1-SK01-KA229-078343
Be creative, be friendly, be smart, be European
Základná škola Bernolákova ulica 1061
Bernolákova ulica 1061, 093 01, Vranov nad Topľou
2020-1-SK01-KA229-078347
Príbeh: Vytvor si svoj legendárny projekt
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. c. 26, Pribeta
Školská 26, 946 55, Pribeta
2020-1-SK01-KA229-078350
STEP TO OUR COMMON FUTURE
Základná škola, Nábrežná 95,Nové Zámky
Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
2020-1-SK01-KA229-078352
Letś discover our uniqueness together
Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená
Hviezdoslavová 822/8, 028 01, Trstená
2020-1-SK01-KA229-078353
4Healthier Europe
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332, 972 71, Nováky
2020-1-SK01-KA229-078354
Zlaté ruky
Spojená škola internátna Ždaňa
Abovská 244, 044 11, Ždaňa
2020-1-SK01-KA229-078355
I believe in the power of sport
Základná škola,Saratovská ul.85, Levice
Saratovská 85, 934 05, Levice
2020-1-SK01-KA229-078357
Sport is a motivation of healthy life
Základná škola,Saratovská ul.85, Levice
Saratovská 85, 934 05, Levice
2020-1-SK01-KA229-078359
Music Universe Sustaining Inter-Cultural Awareness
Základná umelecká škola Pála Kadosu
Ul. F. Engelsa 2, 934 01, Levice
2020-1-SK01-KA229-078373
V zdravom tele, zdravý duch
Cirkevná spojená škola, Moldava nad Bodvou
Školská 13, 045 01, Moldava nad Bodvou
2020-1-SK01-KA229-078374
Každý je talentovaní
Cirkevná spojená škola, Moldava nad Bodvou
Školská 13, 045 01, Moldava nad Bodvou
2020-1-SK01-KA229-078387
Cultural heritage and teenagers
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Ľ. Štúra 26, 071 01, Michalovce
2020-1-SK01-KA229-078404
Nature is Our Teacher
Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice
Komenského 2, 040 01, Košice

Partnerské prihlášky podané do iných národných agentúr

Schválené prihlášky

Týmto školám bol udelený grant v zahraničných národných agentúrach a informáciu o výške udeleného grantu takémuto partnerstvu zverejňuje národná agentúra v krajine koordinátora partnerstva.

2020-1-AT01-KA229-077973_5
BE MY GUIDE – I WANT TO KNOW YOUR CULTURE
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Kudlovská 11, 066 01, Humenné
2020-1-AT01-KA229-078035_2
bodenkontakt: Natur - Identität - Lernklima
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, 912 50, Trenčín
2020-1-BE02-KA229-074724_2
International approach to smart energy solutions
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, 953 01, Zlaté Moravce
2020-1-BG01-KA229-078979_4
Jump On-board Your Fully Unprejudiced Life
Spojená škola
Centrálna 464, 089 01, Svidník
2020-1-BG01-KA229-078980_3
Rivers Introduce Valuable Environmental Reaction and Sustainability
Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107
Horná Ždaňa 107, 966 04, Horná Ždaňa
2020-1-BG01-KA229-079066_2
Future Cities - Smart and Sustainable Solutions
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20 , 821 08, Bratislava
2020-1-BG01-KA229-079223_3
Save The Planet
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou
2020-1-CZ01-KA229-078166_2
Visual aids to make learning/teaching easier
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, 080 47, Prešov
2020-1-CZ01-KA229-078174_3
Sustainability in construction: Utilization of waste and non-traditional materials
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
Lomonosovova 7, 917 08, Trnava
2020-1-CZ01-KA229-078175_2
Ukaž, co umíš.
Hotelová akadémia Jana Andraščíka v Bardejove
Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
2020-1-CZ01-KA229-078191_2
Be a True Buddy, Not a False Bully
Spojená škola internátna Ždaňa
Abovská 244, 044 11, Ždaňa
2020-1-CZ01-KA229-078254_4
WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability)
Gymnázium VPT Martin
Malá hora 3, 036 01, Martin
2020-1-CZ01-KA229-078272_2
Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi…
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, 038 52, Sučany
2020-1-CZ01-KA229-078292_2
Umění
Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre
Kyslá 214, 966 61, Hodruša - Hámre
2020-1-CZ01-KA229-078341_4
Young European Partnerships for Sustainable Action
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, 058 39, Poprad
2020-1-CZ01-KA229-078404_3
Byli jsme sousedé, teď jsme přátelé
Základná škola , Školská 1, Ľubica
Školská 1, 059 71, Ľubica
2020-1-CZ01-KA229-078414_2
Water for us - we for water
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta
Školská 26, 946 55, Pribeta
2020-1-DE03-KA229-077084_2
Gabe als Aufgabe - unsere Verantwortung für morgen
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Jána Hollého 9, 917 01, Trnava
2020-1-DE03-KA229-077099_3
Plant Health: Better Plants, Better Planet
Základná škola
Rázusova 2260, 022 01, Čadca
2020-1-DE03-KA229-077117_6
Art it out
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, 821 03, Bratislava
2020-1-DE03-KA229-077120_3
Bee important
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1, 080 01, Prešov
2020-1-DE03-KA229-077122_4
Europe Shapes Our Lives
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
Parková 4, 931 01, Šamorín
2020-1-DE03-KA229-077133_2
Umweltbewusstsein fördern - Einführung eines plastikfreien Tages in der Schule.
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, 066 01, Humenné
2020-1-DE03-KA229-077156_3
DEMOCRACY MATTERS
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1
Jesenského 1, 940 62, Nové Zámky
2020-1-DE03-KA229-077173_6
green.if.i.
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, 069 01, Snina
2020-1-DE03-KA229-077185_2
Fit ´n´ Green
Obchodná akadémia
Tajovského 25, 975 73, Banská Bystrica
2020-1-DE03-KA229-077208_3
generation kommunikativ, kritisch, kreativ teamfähig
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-DE03-KA229-077247_3
Videos in Physik und Naturwissenschaften
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5, 900 01, Modra
2020-1-DE03-KA229-077262_4
Water can make a difference - we can make a difference
Základná škola Okružná 17, Michalovce
Okružná 17, 071 01, Michalovce
2020-1-DE03-KA229-077301_3
The transition from school to the professional world in a European comparison - Think outside the box!!
Základná škola Sadová 620 Senica
Sadová 620, 905 01, Senica
2020-1-DE03-KA229-077356_3
Es gibt keinen Planeten B - nachhaltig handeln
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
Piaristická 6, 949 01, Nitra
2020-1-DE03-KA229-077399_5
Jakob Fugger a historical European influencer – #economic#political#social#medial#ecological#footprints
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Moskovská 2, 974 04, Banská Bystrica
2020-1-DE03-KA229-077400_5
Schoolovision on Tour
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2020-1-DE03-KA229-077509_3
European Digital Learning Media
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Esterházyovcov 712/10, 924 34, Galanta
2020-1-DE03-KA229-077518_4
No Time to Waste - Ein Projekt zum aktiven Umgang mit Nachhaltigkeit
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, 953 01, Zlaté Moravce
2020-1-DE03-KA229-077561_4
European Values in Action - Boosting the European Community Spirit
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
1. mája 2, 911 35, Trenčín
2020-1-DE03-KA229-077578_2
Save nature and climate
Odborné Učilište Internátne LADCE
Hviezdoslavova 668, 018 63, Ladce
2020-1-DK01-KA229-075105_3
Being a kind person ; YES , YOU CAN
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
2020-1-EL01-KA229-078761_3
Digital Competence and eSafety
Gymnázium
Hlinská 29, 011 80, Žilina
2020-1-EL01-KA229-078812_4
The game of art / the art of game
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Kudlovská 11, 066 01, Humenné
2020-1-EL01-KA229-078898_4
Be my guide
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
Ústredie 729, 023 14, Skalité
2020-1-EL01-KA229-079167_3
Reporters of cultural heritage without borders
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01, Svidník
2020-1-ES01-KA229-081731_4
THE FUTURE OF EUROPE; YOUNG PEOPLE
Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
Kysucká 14, 903 01, Senec
2020-1-ES01-KA229-081829_5
EAT BEST MOVE MOST DO BEST
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná 95, 940 57, Nové Zámky
2020-1-ES01-KA229-081896_3
Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills
Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5, 085 01, Bardejov
2020-1-ES01-KA229-082228_4
Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers!
Základná škola,Pugačevova 7, Humenné
Pugačevova 1381/7, 066 01, Humenné
2020-1-ES01-KA229-082560_3
Climate And Threats on Cultural Heritage
Cirkevná spojená škola Panny Márie
Brnenské námestie 15, 946 03, Kolárovo
2020-1-ES01-KA229-082625_5
Traditional Sports for Integration and Equality in Europe
Stredná zdravotnícka škola, Košice
Moyzesova 17, 040 01, Košice
2020-1-ES01-KA229-082679_4
Primeros Auxilios y Vida Saludable
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, 926 01, Sereď
2020-1-ES01-KA229-082829_2
Living in a Rural Area
Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
Dolné Orešany 209, 919 02, Dolné Orešany
2020-1-ES01-KA229-082971_2
UNESCO CULTURE AMBASSADORS
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, 064 01, Stará Ľubovňa
2020-1-FI01-KA229-066478_6
RECENTERING LEARNING -THE FOUR A’S OF MODERN LIFE
Základná škola s materskou školou Školská 49
Školská 49, 010 04, Žilina
2020-1-FR01-KA229-079743_2
WHAT A WASTE
Základná škola s materskou školou
Demandice 131, 935 85, Demandice
2020-1-FR01-KA229-079756_3
FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, 947 01, Hurbanovo
2020-1-FR01-KA229-079811_5
energy for Life
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, 962 31, Sliač
2020-1-FR01-KA229-079835_2
One, Two, Tree! Plant and Let it Grow
Súkromná Spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, -, Námestovo
2020-1-FR01-KA229-080048_2
Groundwater: learn to preserve the European underground environment.
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
2020-1-FR01-KA229-080072_2
Circulation des Idées et des Techniques dans l'Europe du XVIIIè siècle
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 010 01, Žilina
2020-1-FR01-KA229-080134_2
Bouger Partager Manger pour un monde plus durable
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, 974 01, Banská Bystrica
2020-1-FR01-KA229-080266_2
To become ambassadors of a sustainable agriculture in Europe
Spojená škola
SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2020-1-HR01-KA229-077789_2
Integrated Literacy in Action
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, 048 01, Rožňava
2020-1-HR01-KA229-077830_2
Jednakost u različitosti nacionalnih manjina
Základná škola
Klačno 4/2201, 034 01, Ružomberok
2020-1-HU01-KA229-078694_3
Lelki - testi Innovatív Kreatív Együttműködés
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Pionierska 20, 930 11, Topoľníky
2020-1-HU01-KA229-078773_2
Mentális Egészségvédelem az Óvodában
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice
Žižkova 4, 040 01, Košice
2020-1-HU01-KA229-078791_2
Közösségépítés a humánum erőterében - család és intézmény együttműködésének erősítése
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, 811 01, Bratislava
2020-1-IT02-KA229-079075_2
RIVERS
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
Ul. 1. mája 8, 901 01, Malacky
2020-1-IT02-KA229-079114_6
A BOOK FOR PEOPLE'S SURVIVAL
Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
SNP 412, 067 61, Stakčín
2020-1-IT02-KA229-079407_2
No discrimination! We are all European citizens!
Základná škola Veľká Ida
Veľká Ida 1, 044 55, Veľká Ida
2020-1-IT02-KA229-079446_4
Generation of Sustainability
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, 020 15, Púchov
2020-1-IT02-KA229-079691_3
Education to Entrepreneurship in European School
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, 028 01, Trstená
2020-1-LT01-KA229-077897_6
Life is math around us
Základná škola Benkova 34
Benkova 34, 949 11, Nitra
2020-1-LT01-KA229-077899_3
Financial Literacy - Path To Conscious Consumerism
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32, 945 01, Komárno
2020-1-LU01-KA229-063261_3
European Youth - Values, Identity, Culture
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 010 01, Žilina
2020-1-LV01-KA229-077424_5
Communicate, Share and Learn
Spojená škola Piešťany
Valová 40, 921 01, Piešťany
2020-1-LV01-KA229-077424_6
Communicate, Share and Learn
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
Mila Urbana 160/45, 029 01, Námestovo
2020-1-NL01-KA229-064499_4
Sprachliche Vielfalt, der Weg zum Arbeitsmarkt und zu den Erkenntnissen eigener Mitverantwortung zur Umwelt.
Základná škola - Grundschule
Hradné námestie 38, 060 01, Kežmarok
2020-1-NL01-KA229-064557_3
Cultural Heritage Beyond Borders
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, 064 01, Stará Ľubovňa
2020-1-NL01-KA229-064729_5
Innovation in dance education
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Zádielska 12, 040 01, Košice
2020-1-PL01-KA229-081393_5
Act 4 Non Toxic Lifestyle
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6, 073 01, Sobrance
2020-1-PL01-KA229-081512_5
Bringing life skills into the classroom
Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice-Lieskové 377, 913 05, Melčice-Lieskové
2020-1-PL01-KA229-081582_2
Powiedz NIE
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča
Školská 417, 946 37, Moča
2020-1-PL01-KA229-081720_2
The wonderful green world
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
2020-1-PL01-KA229-082079_2
Okno na Europę
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
Palešovo námestie 9, 053 04, Spišské Podhradie
2020-1-PT01-KA229-078583_4
I am 'more' than what you see
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
2020-1-RO01-KA229-080100_2
Healthy, Strong, Happy and Motivated Students: Sports in the Digital Age
Základná škola E. M. Šoltésovej
M. R. Štefánika 3, 963 01, Krupina
2020-1-RO01-KA229-080106_4
Bullying si cyberbullying in lumea tacerii si nu numai
Základná škola s materskou školou, M. Nespora 12/1, 972 45 Bystričany
M. Nešpora 12/1, 972 45, Bystričany
2020-1-RO01-KA229-080271_3
Let's revive disappearing crafts of Europe together!
Spojená škola internátna Ždaňa
Abovská 244, 044 11, Ždaňa
2020-1-RS01-KA229-065420_3
This is how we share
Základná škola, Záhorácka 919, 90877 Borský Mikuláš
Záhorácka 919, 908 77, Borský Mikuláš
2020-1-SE01-KA229-077790_3
European Students for sustainability
Gymnázium
Hlinská 29, 011 80, Žilina
2020-1-SE01-KA229-078000_4
Quality in Early Childhood Education
Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským, Ady Endre Alapiskola
Adyho 9, 943 01, Štúrovo
2020-1-SI01-KA229-075861_5
GEOCAD-Design Geometry with Computer Aid
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01, Považská Bystrica
2020-1-TR01-KA229-092382_5
PLAY AGAINST BULLYING!
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Kukučínova 23, 040 01, Košice
2020-1-TR01-KA229-092682_5
C KUŞAĞI: GEÇMİŞE YOLCULUK!
Súkromná základná škola United Nations Elementary School, Javorová 644/12, Nitra
Javorová 644/12, 949 01, Nitra
2020-1-TR01-KA229-092959_3
Teen Thinkers
Gymnázium sv. Andreja
Námestie A. Hlinku 5, 034 50, Ružomberok
2020-1-TR01-KA229-093093_4
For a sustainable world, not the climate, change yourself!
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
2020-1-TR01-KA229-093660_2
Breaking Boundaries With Culture!
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Sibírska 1, 917 01, Trnava
2020-1-TR01-KA229-093973_5
Realistic Education Among Digital Youth
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho
Vazovova 12, 811 07, Bratislava
2020-1-TR01-KA229-094249_3
Growing Green Generations
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, 085 01, Bardejov
2020-1-UK01-KA229-078912_4
Little Responsible Citizens Are Reshaping Their Future
Základná škola s materskou školou Školská 49
Školská 49, 010 04, Žilina
2020-1-UK01-KA229-079259_5
Supporting Positive Mental Health through Outdoor Games and Sport
Základná škola s materskou školou
E. P. Bárdoša 235/50, 027 32, Habovka