Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA120-ADU-000042398
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19 , 986 03, Lučenec
2021-1-SK01-KA120-ADU-000045654
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
Bajkalská 45G , 821 05, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000041372
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166 , 027 44, Tvrdošín
2021-1-SK01-KA120-SCH-000041414
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24 , 054 01, Levoča
2021-1-SK01-KA120-SCH-000042218
Gymnázium
Golianova 68 , 949 01, Nitra
2021-1-SK01-KA120-SCH-000042363
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Moskovská 2 , 974 04, Banská Bystrica
2021-1-SK01-KA120-SCH-000042874
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5 , 907 01, Myjava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000042937
Gymnázium Bilíkova Bratislava
Bilíkova 24, 844 19, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000042953
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16 , 821 03, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043070
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50 , 040 23, Košice
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043209
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25 , 974 01, Banská Bystrica
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043320
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28 , 066 01, Humenné
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043769
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2 , 040 01, Košice
2021-1-SK01-KA120-SCH-000044198
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140 , 093 41, Vranov nad Topľou
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045180
Cirkevná spojená škola
Švermova 10 , 069 01, Snina
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045228
Gymnázium
Hlinská 29 , 011 80, Žilina
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045230
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096 , 029 01, Námestovo
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045300
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155 , 027 44, Tvrdošín
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045604
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44 , 971 01, Prievidza
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046199
Základná škola s materskou školou Demandice
Demandice 131, 935 85, Demandice
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046260
Materská škola
Vinohradnícka 32 , 900 91, Limbach
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046732
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3 , 940 61, Nové Zámky
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046769
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Radlinského 665/2 , 957 01, Bánovce nad Bebravou
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046863
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074 , 958 01, Partizánske
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046887
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3 , 010 01, Žilina
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047026
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
Ul. sv. Michala 42 , 934 01, Levice
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047445
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica
A. Grznára 1444 , 017 01, Považská Bystrica
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047514
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica 123 , 059 60, Vysoké Tatry
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047665
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19 , 036 01, Martin
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047717
Súkromná materská škola PRAMIENOK
Gercenova 10 , 851 01, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000041551
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
Sklenárova 1 , 821 09, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000042248
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17 , 960 01, Zvolen
2021-1-SK01-KA120-VET-000042684
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Námestie sv. Štefana 1533/3 , 929 01, Dunajská Streda
2021-1-SK01-KA120-VET-000042693
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Zdravotnícka 3 , 940 51, Nové Zámky
2021-1-SK01-KA120-VET-000042906
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
Komenského 16 , 082 71, Lipany
2021-1-SK01-KA120-VET-000043149
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
Nevädzová 3, 820 07, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000043376
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Školská 5 , 975 90, Banská Bystrica
2021-1-SK01-KA120-VET-000043653
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10 , 040 01, Košice
2021-1-SK01-KA120-VET-000044327
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38 , 932 01, Veľký Meder
2021-1-SK01-KA120-VET-000044377
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4 , 034 01, Ružomberok
2021-1-SK01-KA120-VET-000044390
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1 , 040 01, Košice
2021-1-SK01-KA120-VET-000044491
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Športová 349/34 , 929 01, Dunajská Streda
2021-1-SK01-KA120-VET-000045194
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Doncova 7 , 034 01, Ružomberok
2021-1-SK01-KA120-VET-000045279
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Masarykova 27 , 071 01, Michalovce
2021-1-SK01-KA120-VET-000045863
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23 , 917 45, Trnava
2021-1-SK01-KA120-VET-000046078
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5 , 05801, Poprad
2021-1-SK01-KA120-VET-000046206
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, 947 01, Hurbanovo
2021-1-SK01-KA120-VET-000046375
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 836 63, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000046729
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, 080 47, Prešov
2021-1-SK01-KA120-VET-000046730
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
2021-1-SK01-KA120-VET-000046746
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gemerská 1, 040 11, Košice
2021-1-SK01-KA120-VET-000046878
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica
2021-1-SK01-KA120-VET-000046892
Stredná odborná škola
Jesenského 903, 980 61, Tisovec
2021-1-SK01-KA120-VET-000047530
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, 851 06, Bratislava

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA120-ADU-000046424
Ženský algoritmus
Pri nemocnici 7 , 040 01, Košice
2021-1-SK01-KA120-ADU-000047127
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42 , 831 05, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-ADU-000047471
Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1 , 080 01, Prešov
2021-1-SK01-KA120-ADU-000047793
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
Gondova 2 , 814 99, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000041386
Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
1. mája č.4 , 969 01, Banská Štiavnica
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043003
Základná škola Šenkvice
Vinohradská 62 , 900 81, Šenkvice
2021-1-SK01-KA120-SCH-000043023
Spojená škola
Jarmočná 1 , 992 80, Modrý Kameň
2021-1-SK01-KA120-SCH-000044432
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16 , 851 06, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-SCH-000045833
Intercultura Slovakia o. z.
Vinohradnícka 40 , 949 01, Nitra
2021-1-SK01-KA120-SCH-000046717
Základná škola s vjm A. Molnára Szencziho
Nám. Alberta Molnára 2 , 903 01, Senec
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047005
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1 , 071 79, Michalovce
2021-1-SK01-KA120-SCH-000047617
Základná škola Chminianske Jakubovany 270
Chminianske Jakubovany 270 , 082 33, Chminianske Jakubovany
2021-1-SK01-KA120-VET-000042598
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1 , 842 40, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000043007
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14 , 911 01, Trenčín
2021-1-SK01-KA120-VET-000043967
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332 , 972 71, Nováky
2021-1-SK01-KA120-VET-000044000
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9 , 811 03, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000044134
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 1282 , 965 01, Žiar nad Hronom
2021-1-SK01-KA120-VET-000045224
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21 , 823 75, Bratislava
2021-1-SK01-KA120-VET-000045365
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8 , 04801, Rožňava
2021-1-SK01-KA120-VET-000046733
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
SDH 3, 081 34, Prešov
2021-1-SK01-KA120-VET-000046806
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
2021-1-SK01-KA120-VET-000047077
Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň