Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA121-ADU-000006037
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 13 950,- EUR
2021-1-SK01-KA121-ADU-000010263
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 4 000,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000003294
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209
Dolné Orešany 209, 919 02, Dolné Orešany
Grant: 7 540,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000003322
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Šrobárova 1, 042 23, Košice
Grant: 13 150,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000004699
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01, Lučenec
Grant: 28 020,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000005431
Základná škola Andreja Bagara, Štvrť SNP 159/6, Trenčianske Teplice
Štvrť SNP 159/6, 914 51, Trenčianske Teplice
Grant: 15 000,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000006620
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Hrnčiarska 2119/1, 960 01, Zvolen
Grant: 13 400,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000007688
Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov
Vodárenská 3, 080 01, Prešov
Grant: 4 600,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000007702
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, 042 52, Košice
Grant: 17 890,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000008614
Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Ul. P. Dobšinského 17, 969 22, Banská Štiavnica
Grant: 12 310,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000009793
International House Bratislava
Námestie SNP 14, 811 06, Bratislava
Grant: 123 285,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000010382
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 11 300,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000010388
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Skuteckého 5, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 68 960,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000011123
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Dargovských hrdinov 19, 066 68, Humenné
Grant: 39 695,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000011225
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01, Zvolen
Grant: 18 380,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000019180
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín
1. mája 2, 911 35, Trenčín
Grant: 86 700,- EUR
2021-1-SK01-KA121-SCH-000021186
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, 073 01, Sobrance
Grant: 23 370,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000004191
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 85 740,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000004371
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Hurbanova 6, 975 18, Banská Bystrica
Grant: 47 140,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000004792
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Veľká okružná 32, 011 57, Žilina
Grant: 46 210,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005008
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 66 800,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005144
Súkromná stredná odborná škola Magán Szakkozépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 52 440,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005146
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
L. Podjavorinskej 22, 080 01, Prešov
Grant: 79 313,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005193
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01, Prešov
Grant: 44 750,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005472
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Ul. SNP 41, 936 01, Šahy
Grant: 10 200,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005889
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Námestie sv. Martina 5, 908 51, Holíč
Grant: 32 160,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005924
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, 080 04, Prešov
Grant: 37 965,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000005958
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Račianska 107, 831 02, Bratislava
Grant: 5 500,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006091
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Komenského 1963/10, 075 01, Trebišov
Grant: 54 180,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006120
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo
Slovenská 52, 946 03, Kolárovo
Grant: 68 470,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006131
Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36, Štúrovo
Sv. Štefana 36, 943 01, Štúrovo
Grant: 80 210,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006143
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
Svätého Štefana 81, 943 03, Štúrovo
Grant: 55 460,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006149
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
Mierová 727, 072 22, Strážske
Grant: 43 510,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006156
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
Okružná 61, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 72 200,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006161
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Grešákova 1, 040 01, Košice
Grant: 58 590,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006378
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Radlinského 1725/55, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 84 955,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006465
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Slanická osada 2178, 029 01, Námestovo
Grant: 97 981,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006747
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 30 390,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000006956
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, 955 94, Topoľčany
Grant: 59 830,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007106
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 35 400,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007125
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Rákocziho 23, 077 01, Kráľovský Chlmec
Grant: 63 785,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007223
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
Grant: 91 567,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007598
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Ul. Pplk. Pľjušťa 29, 909 01, Skalica
Grant: 64 270,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007616
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Veľká okružná 25, 010 01, Žilina
Grant: 21 300,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007857
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
Lúčna 2, 984 17, Lučenec
Grant: 68 235,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000007944
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
Grant: 24 820,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000008337
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 53 220,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000008930
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina
M.R. Štefánika 8, 963 01, Krupina
Grant: 71 187,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000009125
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Štúrova 74, 927 01, Šaľa
Grant: 74 766,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000009795
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
Vranovská 4, 851 02, Bratislava
Grant: 67 990,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010298
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Dudova 4, 851 02, Bratislava
Grant: 58 835,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010304
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Daxnerova 6, 917 92, Trnava
Grant: 39 420,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010308
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Kolpašská 1586/9, 969 56, Banská Štiavnica
Grant: 85 470,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010309
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Partizánska 1059/23, 069 15, Snina
Grant: 27 690,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010357
Spojená škola, Štúrova 848, Detva
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 1 740,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010368
REŠTART
Clementisova 5122/12, 036 01, Martin
Grant: 178 665,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010369
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Jabloňová 1351, 960 01, Zvolen
Grant: 87 042,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010377
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 036 01, Martin
Grant: 156 608,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010404
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Petöfiho 2, 945 50, Komárno
Grant: 30 740,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010418
Stredná odborná škola, Pruské 294
Pruské 294 , 018 52, Pruské
Grant: 40 860,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010546
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
Grant: 50 880,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010573
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Demänovská cesta 669, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 7 730,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000010645
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 40 750,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000011168
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Lúčna 4, 984 01, Lučenec
Grant: 90 827,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000011257
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
Družstevná 1474/19, 066 01, Humenné
Grant: 87 682,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000011447
Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica
Grant: 35 460,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012060
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
Petzvalova 2, 040 11, Košice
Grant: 67 370,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012152
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 821 07, Bratislava
Grant: 33 790,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012417
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
Komenského 12, 984 18, Lučenec
Grant: 76 750,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012429
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
J. Kozáčeka 4, 960 01, Zvolen
Grant: 79 314,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012519
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 52 470,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012596
Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble
Ul.1.mája 500, 952 01, Vráble
Grant: 34 105,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012653
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Sovietskych hrdinov 80, 089 01, Svidnik
Grant: 27 930,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000012769
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Budovateľská 32, 945 01, Komárno
Grant: 48 770,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000019488
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75, Bratislava
Grant: 8 680,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000030564
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
Sládkovičova 2723/120, 069 27, Snina
Grant: 57 330,- EUR
2021-1-SK01-KA121-VET-000035696
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Volgogradská 1, 080 01, Prešov
Grant: 35 800,- EUR

Neschválené prihlášky