Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-2-SK01-KA122-ADU-000041695
Improving Professional Development
Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
Palisády 38, 811 06, Bratislava
Grant: 32 990,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041728
Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221 , 956 21, Tesáre
Grant: 9 681,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740
Zvyšovanie odbornosti v zážitkovom vzdelávaní
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D , 821 04, Bratislava
Grant: 4 490,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041747
Digitálne prostredie - stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12 , 812 34, Bratislava
Grant: 19 460,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041750
Capacity Building for Inclusion and Diversity
Saplinq, o.z.
Slobody 226/30, 040 11, Košice
Grant: 35 010,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041803
S angličtinou do Európy
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Radlinského 665/2, 957 01, Bánovce nad Bebravou
Grant: 37 520,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041815
Help Stop Cyber Bullying – Stand Up and Speak Out
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Odborárska 2 , 831 02, Bratislava
Grant: 12 175,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041823
Expanding Cross-cultural Partnerships
Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 13, 920 01, Hlohovec
Grant: 18 000,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041825
Inšpiratívne vyučovanie vo vidieckom prostredí
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Kozárovce 927 , 935 22, Kozárovce
Grant: 4 710,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041858
Angličtina ako most k novým horizontom
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 387, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 12 900,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041880
Tradície v premene - znovuoživenie kultúrného dedičstva v globalizovanej Európe
Základná škola s materskou školou Hrušov
Hrušov 497 , 991 42, Hrušov
Grant: 30 820,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041927
Let´s learn together to teach better
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17 , 078 01, Sečovce
Grant: 28 792,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934
Moderná a inkluzívna škola 21. storočia
Základná škola Pieninská
Pieninská 27, 974 11 , Banská Bystrica
Grant: 18 520,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041976
Spolu dokážeme viac
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina č. 624, 013 22, Rosina
Grant: 7 325,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041992
Kreativita a motivácia v triede s rozvojom jazyka pre učiteľov (MALTA)
Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Cintorínska 70/1, 941 46 , Trávnica
Grant: 6 046,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042098
Budúcnosť je IN!
INškôlka s.r.o.
Račianska 96, 831 02, Bratislava
Grant: 17 485,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042131
Komplexný rozvoj detí predškolského veku
Súkromná materská škola
Gercenova 10, 851 01, Bratislava
Grant: 27 875,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042133
Škola pre všetkých
Základná škola Marie Medveckej
Medvedzie 155, 027 44, Tvrdošín
Grant: 19 025,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042140
Učme sa jazyky digitálne
Základná škola s materskou školou
Starojánska ulica 11/11, 032 03, Liptovský Ján
Grant: 7 480,- EUR

Neschválené prihlášky

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041762
Rozvoj Kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pripravujúcich sa na vzdelávanie v programe ISCED 3
Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041847
Rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov
Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042051
Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí.
Základná škola Kriváň
Kriváň 435 , 962 04, Kriváň
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042139
Let´s learn
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
Letomostie 3 , 940 61, Nové Zámky