Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA122-ADU-000018057
CPM-Centrum prevencie mládeže boosting Digital Skills in educational environments
CPM - Centrum prevencie mládeže
J.Kollára 2457/22, 022 01, Čadca
Grant: 10 200,- EUR
2021-1-SK01-KA122-ADU-000018172
Dobrá prax inšpiruje
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 042 61, Košice
Grant: 15 200,- EUR
2021-1-SK01-KA122-ADU-000020867
Green Life Competences for More Sustainability: GoGreenLifeComp!
Slovak Eco Quality
Belopotockého 2879/6, 811 05, Bratislava
Grant: 4 638,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013162
Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy
Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52, 841 04, Bratislava
Grant: 46 425,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013316
Nájdeme spoločnú reč
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 140, 093 41, Vranov nad Topľou
Grant: 27 495,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013583
Prvé tri kroky k digitálnej škole GYMTV
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, 075 01, Trebišov
Grant: 4 830,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013862
Digitálne zručnosti - nevyhnutnosť moderného vzdelávania
Základná škola, Sv. Michala 42, Levice
Sv. Michala 42, 934 01, Levice
Grant: 22 635,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013906
PRESERVE THE PAST FOR THE FUTURE
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
Lesná 28, 066 01, Humenné
Grant: 23 805,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000013911
Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen und der Projektmanagementkompetenzen zur Internationalisierung
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
Na Závaží 2, 010 01, Žilina
Grant: 5 445,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014083
Katkin park objavuje IT v Nemecku po Nemecky - Katkin park endeckt IT in Deutschland
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice
Katkin Park 2, 040 11, Košice
Grant: 33 616,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014136
Životný štýl a jeho vplyv na životné prostredie v regiónoch Chorvátska a Slovenska.
Gymnázium Andreja Sládkoviča
M.R.Štefánika 8, 963 01, Krupina
Grant: 30 190,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014482
Hudba v centre: hudba ako nástroj k podpore práce inkluzívneho tímu (školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa) pomocou adaptácie výsledkov dosiahnutých v prijímajúcej krajine
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nám. A. Molnára 2, Senec
Nám. Alberta Molnára 2, 903 01, Senec
Grant: 15 122,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014668
S angličtinou plynule do sveta
Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
Sídlisko II 1336, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 8 460,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014674
S francúzštinou za horizont
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Nám. J. Herdu 2 (budova FF UCM), 917 01, Trnava
Grant: 77 759,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014893
Podať ďalej prijaté 2
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
Námestie legionárov 3, 080 01, Prešov
Grant: 31 120,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000014903
Smart school, green school
Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
Bernolákova ulica 1061, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 18 665,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000015001
Digitálne technológie ako nástroj zavedenia inovácií do výučby
Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov
Solivarská 28, 080 05, Prešov
Grant: 24 305,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000015082
Let us take an action again - start with the langugage
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča
Kláštorská 24, 054 01, Levoča
Grant: 5 580,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000015471
Implementation of new methods of teaching including the CLIL method, usage of new technologies and improvement in increased active participation of students at the lesssons.
Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava
Dubová 1, 811 04, Bratislava
Grant: 21 710,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000015678
Správnym životným štýlom ku zdraviu
Základná škola s materskou školou, Vitanová 90
Vitanová 90, 027 12, Vitanová
Grant: 18 525,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000015973
Aktívne učenie sa na škole a v triede
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
Limbová 3, 917 02, Trnava
Grant: 16 150,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000016123
Učme sa pre deti
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov
Budovateľská 8, 080 01, Prešov
Grant: 7 995,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000020285
Rozpínajme horizonty
Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
Komenského ul. 3, 945 01, Komárno
Grant: 62 340,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000021141
S jazykmi spoznávame svet
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, 064 01, Stará Ľubovňa
Grant: 19 202,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000021199
Učme sa spolu
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
Letomostie 3, 940 61, Nové Zámky
Grant: 10 490,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000021463
Inklúzia a inovácie
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
Škultétyho 1, 949 11, Nitra
Grant: 13 890,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000030723
Výučba angličtiny a dejepisu v bilingválnom programe gymnázia podradená výučbe v 21. storočí.
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
Namestie SNP 9, 921 01, Piešťany
Grant: 49 665,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000035502
English is easy
Súkromná základná škola Magán Alapiskola, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
K. Mikszátha 1, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 37 076,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000035627
Ako je to u vás ?
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
Saratovská 87, 934 05, Levice
Grant: 53 909,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000035676
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov na škole celkovo a v kontexte nových výziev, čo sa týka online vyučovania a používania technológií na hodinách cudzích jazykov
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Mládežnícka 3833/38, 974 04, Banská Bystrica
Grant: 3 065,- EUR
2021-1-SK01-KA122-SCH-000035857
Kurzy v Alicante a Brne
Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov
Bernolákova 21, 080 01, Prešov
Grant: 18 120,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016184
Otvorená Európa prostredníctvom mobility
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, 942 01, Šurany
Grant: 51 365,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016195
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Sklenárova 1, 821 09, Bratislava
Grant: 30 534,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016328
Nové zručnosti mladých v Európe
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
Sládkovičova ulica 104, 034 01, Ružomberok
Grant: 57 860,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016337
ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka nových odborných zručností
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1, 040 01, Košice
Grant: 62 583,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016340
Odborná prax v zahraničí – príležitosť zvýšiť kvalitu
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38, 932 01, Veľký Meder
Grant: 40 871,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016342
Turizmus v Budapešti - praktické tipy III.
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 01, Dunajská Streda
Grant: 36 436,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016345
Odbornosť zo zahraničia
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1
Jesenského 1, 940 62, Nové Zámky
Grant: 24 233,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016349
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
Gorkého 4/90, 930 28, Okoč
Grant: 31 573,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016441
Buda-Beat
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
Janka Kráľa 25, 079 01, Veľké Kapušany
Grant: 24 648,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016444
YOUNG PROFESSIONAL- skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kaderník - vizážista
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
Košická 20, 080 01, Prešov
Grant: 56 040,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016445
Dobrodružné učenie
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
Komenského 5, 085 42, Bardejov
Grant: 42 812,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016634
Fúzia nie je ilúzia
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, Bratislava
Ivanská cesta 21, 821 04, Bratislava
Grant: 50 888,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016660
Vývoj a rozdiely odbornej terminológie a jej aplikácia do praxe
Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín
Školská 66, 911 05, Trenčín
Grant: 35 680,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016708
Európske skúsenosti v praxi
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34, Prešov
Grant: 80 347,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016763
Mladí veterinári na cestách v Európe
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9, 917 28, Trnava
Grant: 39 804,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016764
Adleráci na ceste za lepšou budúcnosťou
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Karola Adlera 5, 841 02, Bratislava
Grant: 24 552,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016810
Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Bratislavská cesta 10, 945 25, Komárno
Grant: 22 932,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016918
Vďaka Erasmu+ chceme byť stále lepší.
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Nábrežná 1325, 024 01, Kysucké Nové Mesto
Grant: 82 300,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000016950
Skilled workers for our Europe.
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, 078 01, Sečovce
Grant: 100 372,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017024
Tradície v novom šate II.
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
Slov.národ.povstania 5, 953 01, Zlaté Moravce
Grant: 35 032,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017035
Prinášame inovácie
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 48 478,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017056
Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Školská 230, 017 01, Považská Bystrica
Grant: 14 716,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017057
Buďme pripravení na digitálne vedomosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, 080 47, Prešov
Grant: 85 982,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017060
Svet v obrazoch
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
Štefánikova 64, 085 01, Bardejov
Grant: 35 016,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017061
Odborná príprava - kľúč k našej budúcnosti
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gemerská 1, 040 11, Košice
Grant: 15 495,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017064
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Grant: 30 020,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017070
Rozvíjanie svojich vedomostí
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
Kukučínova 483/12, 058 01, Poprad
Grant: 79 068,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017080
New trends, materials and procedures in cosmetics
Súkromná stredná odborná škola SNP 1202/14, Dolný Kubín
SNP 1202/14, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 26 824,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017128
Zoška do sveta
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Zochova 9, 811 03, Bratislava
Grant: 86 910,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017180
EuroMobilita - cesta k úspechu III
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
Strečnianska 20, 850 07, Bratislava 57
Grant: 17 630,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017224
Digitálna a umelecká propagácia výrobkov
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen
Môťovská cesta 8164, 960 01, Zvolen
Grant: 64 632,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017259
Elektromobilita a digitalizácia v modernej praxi dopravy
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Študentská 23, 917 45, Trnava
Grant: 53 340,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017332
Mobilita v zahraničí ako forma rozvoja kompetencií študentov a ich učiteľov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Lomonosovova 2797/6, 918 54, Trnava
Grant: 24 400,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017433
Získajme odborné zručnosti v Európe 2
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 77 898,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017680
Získavanie skúseností v susednej krajine
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
Družby 554/64, 976 81, Podbrezová
Grant: 49 594,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017802
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
Grant: 43 910,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017806
ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ
Spojená škola, Československej armády 24, Martin
Československej armády 24, 036 01, Martin
Grant: 57 660,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017823
Mládež v európskej inklúzii
Stredná odborná škola služieb, Sv. Michala 36, Levice
Sv. Michala 36, 934 80, Levice
Grant: 56 030,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017838
IDEA - Inkluzívni, Digitálni, Ekologickí, Aktívni v novom programe Erasmus+
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Pod amfiteátrom 7, 934 01, Levice
Grant: 48 180,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017856
SMART HOME - inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 947 01, Hurbanovo
Grant: 40 216,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
Odborne na farme
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Na lúkach 18, 934 03, Levice
Grant: 38 466,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000017871
Pripravujeme sa praxou v Španielsku
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Dukelská 33, 087 01, Giraltovce
Grant: 49 492,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000018390
Gastronómia západných Slovanov
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry
Horný Smokovec 26, 062 01, Vysoké Tatry
Grant: 40 954,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000018404
Kreatívni stavitelia
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
B. Němcovej 1, 984 15, Lučenec
Grant: 30 736,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000018529
Technológie v praxi - zvyšovanie odbornosti v prostredí EU.
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, 911 01, Trenčín
Grant: 36 347,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000019026
Vzdelanie plus prax sa rovná úspech
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Polárna 1, 040 12, Košice
Grant: 33 180,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000019387
POHOSTINNOSŤ JE CNOSŤ AJ KVALITA
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pod Bánošom 80, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 65 630,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000019924
Let´s Team-up!
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok
Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
Grant: 82 027,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000020810
Zahraničná odborná stáž pre OA Senica
Obchodná akadémia Dlhá 256/10, Senica
Dlhá 256, 905 80, Senica
Grant: 62 252,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000021296
Lesy pre budúci život
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Akademická 16, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 15 099,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000034279
Nové trendy v starostlivosti o pacientov
Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, Liptovský Mikuláš
Vrbická 632, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 34 618,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000035628
Digitalizácia a zelené technológie v odobornom vzdelávaní v oblasti IKT a bezpečnostných systémov v automobilovom priemysle
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
Grant: 60 484,- EUR
2021-1-SK01-KA122-VET-000035849
Informácie a masmédiá v Erasmus+
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
Kadnárova 7, 834 14, Bratislava
Grant: 31 666,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041695
Improving Professional Development
Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
Palisády 38, 811 06, Bratislava
Grant: 32 990,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041728
Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221 , 956 21, Tesáre
Grant: 9 681,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740
Zvyšovanie odbornosti v zážitkovom vzdelávaní
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D , 821 04, Bratislava
Grant: 4 490,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041747
Digitálne prostredie - stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12 , 812 34, Bratislava
Grant: 19 460,- EUR
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041750
Capacity Building for Inclusion and Diversity
Saplinq, o.z.
Slobody 226/30, 040 11, Košice
Grant: 35 010,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041803
S angličtinou do Európy
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Radlinského 665/2, 957 01, Bánovce nad Bebravou
Grant: 37 520,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041815
Help Stop Cyber Bullying – Stand Up and Speak Out
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Odborárska 2 , 831 02, Bratislava
Grant: 12 175,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041823
Expanding Cross-cultural Partnerships
Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 13, 920 01, Hlohovec
Grant: 18 000,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041825
Inšpiratívne vyučovanie vo vidieckom prostredí
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Kozárovce 927 , 935 22, Kozárovce
Grant: 4 710,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041858
Angličtina ako most k novým horizontom
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 387, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 12 900,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041880
Tradície v premene - znovuoživenie kultúrného dedičstva v globalizovanej Európe
Základná škola s materskou školou Hrušov
Hrušov 497 , 991 42, Hrušov
Grant: 30 820,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041927
Let´s learn together to teach better
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17 , 078 01, Sečovce
Grant: 28 792,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041934
Moderná a inkluzívna škola 21. storočia
Základná škola Pieninská
Pieninská 27, 974 11 , Banská Bystrica
Grant: 18 520,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041976
Spolu dokážeme viac
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina č. 624, 013 22, Rosina
Grant: 7 325,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041992
Kreativita a motivácia v triede s rozvojom jazyka pre učiteľov (MALTA)
Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Cintorínska 70/1, 941 46 , Trávnica
Grant: 6 046,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042098
Budúcnosť je IN!
INškôlka s.r.o.
Račianska 96, 831 02, Bratislava
Grant: 17 485,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042131
Komplexný rozvoj detí predškolského veku
Súkromná materská škola
Gercenova 10, 851 01, Bratislava
Grant: 27 875,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042133
Škola pre všetkých
Základná škola Marie Medveckej
Medvedzie 155, 027 44, Tvrdošín
Grant: 19 025,- EUR
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042140
Učme sa jazyky digitálne
Základná škola s materskou školou
Starojánska ulica 11/11, 032 03, Liptovský Ján
Grant: 7 480,- EUR

Neschválené prihlášky

2021-2-SK01-KA122-SCH-000041762
Rozvoj Kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pripravujúcich sa na vzdelávanie v programe ISCED 3
Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041847
Rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov
Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042051
Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí.
Základná škola Kriváň
Kriváň 435 , 962 04, Kriváň
2021-2-SK01-KA122-SCH-000042139
Let´s learn
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
Letomostie 3 , 940 61, Nové Zámky