Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360
Farmy starostlivosti - pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť
Zvieratá a ľudia navzájom
Nová Polhora 145, 044 44, Košice okolie
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-ADU-000029390
Centrum spolupráce s inklúziou Harmónia
OZ Guľôčka
Málaš 260, 935 67, Málaš
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089
WOWIT - Women's Opportunities at Workmarket by Inclusive Techniques
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Hlavná 30, 931 01, Šamorín
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-ADU-000034108
Education focused on creative industries for success in the post-coronavirus digitized world
Victory Art o.z.
Puškinová 12, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-ADU-000034935
Karpatské Centrum Woodcraftu
Legend Foto
Jánošíkova 2, 040 01, Košice
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993
Učíme sa navzájom
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Partizánska cesta 97, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000027220
School of success
Základná škola
Bernolákova ulica 1061, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 30 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000029735
Digital Technologies in Introducing Traditions
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 8, 946 55, Pribeta
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000029987
Digitálne inovácie pre mladú generáciu
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, 934 01, Levice
Grant: 30 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000030351
Healthy Diet Healthy Body
Spojená škola
Valová 40, 921 01, Piešťany
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000030426
Návrat ku koreňom
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, 934 05, Levice
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031390
Be yourself respect others
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031397
Don't judge me, unless you know me
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031488
NATURE AND PHOTO
Základná škola
Kudlovská 11, 066 01, Humenné
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000032298
Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, 851 01, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415
Inclusion through Gamification
Súkromná základná škola
Komenského 2, 040 01, Košice
Grant: 60 000,- EUR
2021-1-SK01-KA210-VET-000032887
Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Nevädzová 5, 821 01, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-ADU-000048280
Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť- Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33 , 932 01, Veľký Meder
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-ADU-000049808
SKISRO4GreenComp: Slovak-Icelandic-Romanian Cooperation for Green Competences Development
Slovak Eco Quality
Belopotockého 2879/6, 811 05, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000048735
Aj malé zmeny dokážu veľké zázraky
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená
Hviezdoslavova 822/8, 028 01, Trstená
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000049163
Budovanie kapacít pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania na školách
Skutočne zdravá škola, o.z.
Dvořákovo nábrežie 4A, 811 02, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000049812
Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a Slovensku
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, 851 01, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000050134
Promote Wellbeing
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordáková 50, 040 23, Košice
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000050179
A Step to Books' World
Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
Andovská 4, 940 52, Nové Zámky
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000050828
Spolu ku novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ
LIPANA, n.o.
Kuzmányho 1193/49, 040 01, Košice
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000050884
Historické eko-pomôcky v inkluzívnom vzdelávaní
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica 123, 040 01, Vysoké Tatry
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000050945
Roma student support and talent development programme
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000051094
Let's have a tour
Základná škola s materskou školou Bobrov
Nová cesta 361, 029 42, Bobrov
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-SCH-000051480
City in photo
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, 085 69, Bardejov
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-VET-000049681
Včelársky online vzdelávací portál
Zachráň včely o.z.
Pod Hôrkami 20, 976 96, Medzibrod
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-VET-000050706
Digitalizácia v podnikoch
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 841 04, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2021-2-SK01-KA210-VET-000051054
Dual Career Concept - Transfer of Experience, Synergy of Knowledge
Slovenský olympijský a športový výbor
Kukučínova 26, 838 08, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027362
DigItal sKills at homE
Indicia n.o
Rovniankova 15, 851 02, Bratislava
2021-1-SK01-KA210-ADU-000029359
Systém online vzdelávania širokej verejnosti v oblasti včelárstva, online včelárske fórum, online včelárska sociálna sieť a integrácia so systémom monitoringu 25 000 včelstiev po celom svete.
Zachráň včely o.z.
Pod Hôrkami 20, 976 96, Medzibrod
2021-1-SK01-KA210-ADU-000034928
TOLERANCE & re-CYCLING CONNECTS EUROPE
V-Kings
Nešporova 1017/8, 927 01, Šaľa
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031288
My City In Photo
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M.R.Štefánika 3, 963 01, Krupina
2021-1-SK01-KA210-SCH-000032283
Keep Educating Yourself
Spojená škola
SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2021-1-SK01-KA210-SCH-000032324
From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage
Základná škola s materskou školou
Školská 16, 951 48, Jarok
2021-1-SK01-KA210-VET-000029997
Podpora charitného partnerstva
Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2, 040 01, Košice
2021-1-SK01-KA210-VET-000032912
Collaborative Platform on Software Engineering
Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C, 821 04, Bratislava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000048579
Mapovanie bariér a cieľových skupín pre zvýšenie účasti vo vzdelávaní dospelých
Fórum pre celoživotné vzdelávanie
Bellova 1996/41, 831 01 , Bratislava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000050659
Netoxický svet
Zdieľanie o.z.
Na Hrebienku 4894/19, 811 02, Bratislava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000050764
Vzdelávanie procesu reči tela vo facilitačnej práci
myJUMP.sk
Galvániho 16600/25D, 821 04, Bratislava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000050823
Malé partnerstvá v digitálnom kultúrnom svete
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34, Bratislava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000051003
Akadémia strieborného veku - Bezpečnosť pre seniorov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01, Trnava
2021-2-SK01-KA210-ADU-000051173
Wiki4Europe
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M.Rázusa 2144/24, 960 01, Zvolen
2021-2-SK01-KA210-SCH-000045047
For The Breath Of The Future
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4, 080 01, Prešov
2021-2-SK01-KA210-SCH-000048155
Language Power In Neighbouring Countries
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves
2021-2-SK01-KA210-SCH-000048345
Don't Waste, Just Taste(Let's discover Ways of Not Wasting with our European Colleagues.)
Druživa, o.z.
Betliarska 2, 048 01, Rožňava
2021-2-SK01-KA210-VET-000049505
Practical AI Training Tool for Digital Transformation of SMEs
Nexttech Consulting s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava
2021-2-SK01-KA210-VET-000050655
V spojení s prírodou, so zábavou, k lepšiemu životu
OZ Turistický klub Bludári
Slobody 42, 987 01, Poltár
2021-2-SK01-KA210-VET-000051168
Zavádzania ERAS protokolov v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Slovenský pacient, o.z.
Súbežná 3/A, Bratislava