Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA120-ADU-000107958
SAPLINQ, O.Z.
Slobody 30, 040 11, Košice
2022-1-SK01-KA120-ADU-000110676
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2022-1-SK01-KA120-SCH-000093780
Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca
Školská 71/3, 029 51, Lokca
2022-1-SK01-KA120-SCH-000101022
Gymnázium Janka Kráľa, U. SNP 3, Zlaté Moravce
Ul. SNP 3, 953 42, Zlaté Moravce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000103935
Základná skola, Obchodná 5, Sečovce
Obchodná 5, 078 01, Sečovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104225
Základná škola Komenského 6
Komenského 6, 064 01, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104396
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, 926 01, Sereď
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104468
Základná škola s materskou školou
Hurbanova 27 , 036 01, Martin
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104907
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Oravská Jasenica 141, 029 64, Oravská Jasenica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105060
Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Okružná 2, 974 04, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105107
Gymnázium
Park mládeže 5, 040 01, Košice
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105643
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou 2, 072 03, Rakovec nad Ondavou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105860
Základná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zakamenné 967
Zákamenné 967, 029 56, Zákamenné
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106067
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, 029 43, Zubrohlava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106504
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106573
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106697
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
Akademika Hronca 1, 048 01, Rožňava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107420
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
Kozárovce 927, 935 22, Kozárovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107648
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, 831 06, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107655
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, 974 01, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107666
Gymnázium Viliama Paulinyho -Tótha
Malá hora 3, 036 01, Martin
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108095
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, 058 46, Poprad
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108126
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, 956 53, Slatina nad Bebravou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108406
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Tajovského 2, 976 32, Badín
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108836
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Metodova 2, 821 08, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109208
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, 977 01, Brezno
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109289
Základná škola
Kvačany 227, 032 23, Kvačany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109653
Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
Lúčna 827/26, 093 01, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110310
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01 Rimavská Sobota
Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110376
Základná škola s materskou školou
SNP 121, 044 42, Rozhanovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110572
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129
Senohrad 129, 962 43, Senohrad
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110864
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 479/16, 976 46, Valaská
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111041
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej 16, 971 01, Prievidza
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111153
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa
Nám SNP 200/22, 958 01, Partizánske
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 07179, Michalovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111654
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Ul. 1. mája 905, 020 15, Púchov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111656
INškôlka s.r.o.
Račianska 96 , 83102, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111688
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, 064 01, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111796
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7, 066 01, Humenné
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111812
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, 085 01, Bardejov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111882
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, 080 01, Prešov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000112087
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Andreja Šulgana 1, 949 01, Nitra
2022-1-SK01-KA120-SCH-000112119
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1 , 040 01, Košice
2022-1-SK01-KA120-VET-000103769
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Drážovská 14, 950 12, Nitra
2022-1-SK01-KA120-VET-000104384
Spojená škola Martin
Československej armády 24, 036 01, Martin
2022-1-SK01-KA120-VET-000105464
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
Dlhá 256, 905 80, Senica
2022-1-SK01-KA120-VET-000105526
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 28, Tlmače
2022-1-SK01-KA120-VET-000105907
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01, Svidník
2022-1-SK01-KA120-VET-000105942
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
2022-1-SK01-KA120-VET-000106045
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Jesenského 1, 940 62, Nové Zámky
2022-1-SK01-KA120-VET-000106103
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000106120
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
Ulica 29.augusta 4812, 058 01, Poprad
2022-1-SK01-KA120-VET-000106698
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, 911 01, Trenčín
2022-1-SK01-KA120-VET-000106926
Spojená škola
Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
2022-1-SK01-KA120-VET-000107138
Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň
2022-1-SK01-KA120-VET-000107707
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, 093 01, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-VET-000107788
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova
Zochova 9, 811 03, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000107999
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108161
Spojená škola
SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
2022-1-SK01-KA120-VET-000109026
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, 048 01, Rožňava
2022-1-SK01-KA120-VET-000109287
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, 831 02, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000109346
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6, 052 01, Spišská Nová Ves
2022-1-SK01-KA120-VET-000109866
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332, 972 71, Nováky
2022-1-SK01-KA120-VET-000110127
Spojená škola sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28, 018 51, Nová Dubnica
2022-1-SK01-KA120-VET-000110691
Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18, 018 41, Dubnica nad Váhom
2022-1-SK01-KA120-VET-000110724
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, 080 24, Prešov
2022-1-SK01-KA120-VET-000111465
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, 942 01, Šurany
2022-1-SK01-KA120-VET-000111839
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Karola Adlera 5, 841 02, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000111996
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Račianska 190, 835 26, Bratislava

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA120-ADU-000091976
International Society for Arts and Culture, o.z.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-ADU-000109280
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku
Špitálska 53, 811 08, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-ADU-000111781
Jobteq Solutions s.r.o
Klincová 35, 821 08, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000103650
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3, 963 01, Krupina
2022-1-SK01-KA120-SCH-000103790
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01, Levice
2022-1-SK01-KA120-SCH-000104296
Základná škola Kysak
Kysak 210, 044 81, Kysak
2022-1-SK01-KA120-SCH-000105924
Gymnázium-Gimnazium, Adyho7, Štúrovo
Adyho 7 , 943 01, Štúrovo
2022-1-SK01-KA120-SCH-000106896
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava
Jesenského 4/a, 811 02, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000107896
Základná škola
Bajkalská 29, 080 01, Prešov
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108134
Základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35, 920 01, Hlohovec
2022-1-SK01-KA120-SCH-000108631
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolákova 37, 942 01, Šurany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109044
Základná škola
Komenského 10, 038 53, Turany
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109140
Základná skola, Golianova 8, Banská Bystrica
Golianova 8, 974 01, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-SCH-000109397
Intercultura Slovakia, o. z.
Vinohradnícka 40, 949 01, Nitra
2022-1-SK01-KA120-SCH-000110594
Základná škola Sídlisko II 1336
Sídlisko II 1336, 093 01, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111320
Združenie škôl C. S. Lewisa
Beňadická 38, 851 06, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111611
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce
Školská 27/14, 962 63, Pliešovce
2022-1-SK01-KA120-SCH-000111843
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7, 984 03, Lučenec
2022-1-SK01-KA120-VET-000091797
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27 , 974 01, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA120-VET-000104173
Stredná odborná škola technická
Komenského 496/37, 029 01, Námestovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000106455
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Sibírska 1, 917 01, Trnava
2022-1-SK01-KA120-VET-000107148
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01, Fiľakovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000107906
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108059
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo
1.mája 1. , 947 01, Hurbanovo
2022-1-SK01-KA120-VET-000108564
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J. M. Hurbana 44, 010 01, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000108576
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01, Žilina
2022-1-SK01-KA120-VET-000110207
AGAMOS SK
Osadná 2, 831 03, Bratislava
2022-1-SK01-KA120-VET-000110627
Hotelová akadémia
Československej brigády 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
2022-1-SK01-KA120-VET-000110705
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
SNP 5 , 953 01, Zlaté Moravce
2022-1-SK01-KA120-VET-000111317
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26
Horný Smokovec 26, 062 01, Vysoké Tatry
2022-1-SK01-KA120-VET-000112144
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2022-1-SK01-KA120-VET-000112214
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34, Prešov