Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA121-ADU-000058846
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, Lučenec
Grant: 14 180,- EUR
2022-1-SK01-KA121-ADU-000065937
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G, Bratislava
Grant: 176 000,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
Grant: 78 940,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000055845
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
Grant: 77 960,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056077
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, Bratislava
Grant: 196 740,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056741
Základná škola
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Grant: 13 600,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000056902
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
Grant: 31 764,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057600
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
ul. Lesná 28, Humenné
Grant: 10 040,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057652
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Grant: 13 856,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000057737
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
Grant: 15 560,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119
Základná škola
Dargovských hrdinov 19, Humenné
Grant: 23 100,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000058356
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, Košice
Grant: 43 540,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059127
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, Partizánske
Grant: 37 800,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059145
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
Grant: 17 630,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059253
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
Grant: 14 300,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059301
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. maja 2, Trenčín
Grant: 143 870,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059398
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6 , Sobrance
Grant: 44 600,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059640
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
Grant: 8 960,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059915
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, Zvolen
Grant: 15 356,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059928
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
Grant: 222 460,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060364
Materská škola
A.Grznára 1444, Považská Bystrica
Grant: 17 270,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060432
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Grant: 21 390,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060476
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Grant: 27 940,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060514
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
Grant: 5 940,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000060892
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Grant: 51 090,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061038
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava
Grant: 15 190,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061212
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
Grant: 79 635,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061726
Materská škola
Vinohradnícka 32, Limbach
Grant: 8 960,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061776
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina
Grant: 111 475,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000061923
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096, Námestovo
Grant: 35 955,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062375
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5, Myjava
Grant: 34 750,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062708
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5 , Banská Bystrica
Grant: 98 940,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000063121
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, Sliač
Grant: 69 040,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064305
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A.Hlinku 44, Prievidza
Grant: 33 560,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064584
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, Poprad
Grant: 20 620,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000064659
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, Nové Zámky
Grant: 23 300,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065057
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
Grant: 26 120,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065231
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, Levice
Grant: 29 500,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000065886
Súkromná spojená škola
Vodárenská 3, Prešov
Grant: 4 990,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000066281
International House Bratislava s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
Grant: 101 895,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067525
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, Tvrdošín
Grant: 27 930,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000067841
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Grant: 39 310,- EUR
2022-1-SK01-KA121-SCH-000068086
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin
Grant: 61 310,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000052238
Obchodná akadémia
Lúčna 4, Lučenec
Grant: 120 150,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000053906
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
Grant: 63 145,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054066
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava
Grant: 82 710,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054124
Obchodná akadémia
Bolečkova 2, Nitra
Grant: 101 660,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054372
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Grant: 48 520,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054653
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
Grant: 138 110,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000054936
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
Grant: 84 410,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055083
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
Grant: 168 135,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055140
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, Sládkovičovo
Grant: 30 200,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055161
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
Grant: 58 960,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055177
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske
Grant: 33 070,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055193
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Grant: 56 300,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055201
Súkromná spojená škola
Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
Grant: 200 500,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055350
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, Kolárovo
Grant: 67 470,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055362
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Grant: 50 120,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055402
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník
Grant: 71 480,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055701
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
Grant: 47 185,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055711
Obchodná akadémia Račianska
Račianska 107, Bratislava
Grant: 90 580,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055732
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, Michalovce
Grant: 133 690,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000055817
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
Grant: 55 150,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056130
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5, Banská Bystrica
Grant: 169 435,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056207
Spojená škola
I. Krasku 491, Púchov
Grant: 105 330,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056268
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Grant: 67 530,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056276
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Grant: 42 550,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056283
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, Veľký Meder
Grant: 42 550,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056294
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Grant: 27 450,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056591
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, Banská Bystrica
Grant: 83 850,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056626
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
Grant: 44 940,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056814
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, Michalovce
Grant: 43 820,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000056866
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16, Lipany
Grant: 29 620,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057015
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice
Gemerská 1, Košice
Grant: 50 090,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057039
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo Stromoradie 1, Prešov
Grant: 50 395,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057046
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Grant: 119 560,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057057
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
Grant: 73 705,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057220
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad
Grant: 35 620,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057367
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, Košice
Grant: 61 070,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057426
Stredná odborná škola ekonomiky hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
Grant: 52 480,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057436
Stredná odborná škola technická
l. 1 .mája 500, Vráble
Grant: 36 075,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057460
Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
Grant: 92 030,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000057489
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
Grant: 60 760,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058212
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Grant: 113 775,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058829
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
Grant: 37 320,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058836
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, Bratislava
Grant: 226 120,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000058897
Stredná zdravotnícka škola -Egészségügyi Középiskola
Športová ul. 349/34, Dunajská Streda
Grant: 38 955,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059307
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Grant: 58 795,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059416
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
Grant: 49 420,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059923
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
Grant: 66 545,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000059990
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen
Grant: 81 640,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060219
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava
Grant: 101 480,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060286
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
Grant: 71 365,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060350
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina
Grant: 62 850,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060376
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki - Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
Grant: 55 500,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060557
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava
Grant: 362 620,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060670
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Grant: 35 730,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060774
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
Grant: 293 085,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060824
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
Grant: 42 610,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060834
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava
Grant: 59 570,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000060837
RESTART
Clementisova 12, Martin
Grant: 286 105,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061027
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava
Grant: 71 760,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061175
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, Ružomberok
Grant: 61 680,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000061951
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Doncova 7, Ružomberok
Grant: 45 060,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062264
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Grant: 40 580,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062355
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Grant: 27 640,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062359
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, Topoľčany
Grant: 58 630,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062564
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov
Grant: 76 585,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062811
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
Grant: 34 410,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062854
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, Banská Bystrica
Grant: 47 495,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062909
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
Grant: 143 115,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000062961
Stredná odborná škola
Jesenského 903, Tisovec
Grant: 59 720,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063210
Obchodná akadémia
Nevädzová 3, Bratislava
Grant: 29 140,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063353
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Grant: 43 465,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000063739
Spojená škola - organizačná zložka Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Námestie sv.Martina 5, Holíč
Grant: 37 650,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064489
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, Lučenec
Grant: 80 700,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064729
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava
Grant: 32 100,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064759
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
Grant: 77 610,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064788
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8, Krupina
Grant: 84 760,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064823
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola
Petöfiho 2, Komárno
Grant: 45 270,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000064956
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
Grant: 58 450,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065579
Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
Grant: 71 760,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000065666
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Grant: 138 740,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066025
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Grant: 32 760,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, Banská Bystrica
Grant: 97 360,- EUR
2022-1-SK01-KA121-VET-000068505
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Grant: 84 338,- EUR

Neschválené prihlášky