Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , 911 50, Trenčín
Grant: 40 280,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2 , 917 01, Trnava
Grant: 351 875,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000070118
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , 814 37, Bratislava
Grant: 104 620,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000071313
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , 851 04, Bratislava
Grant: 88 400,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000072441
Paneurópska Vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 156 145,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074092
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 184 890,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074680
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava
Grant: 125 415,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074836
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 27 220,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000074868
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 38 456,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076046
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 146 538,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076447
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , 034 01, Ružomberok
Grant: 126 330,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000076533
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , 974 01, Banská Bystrica
Grant: 218 470,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077183
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 28 950,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077735
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 872 069,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000077841
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 118 010,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000078497
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , 949 74, Nitra
Grant: 645 940,- EUR
2022-1-SK01-KA171-HED-000080151
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , 042 00, Košice
Grant: 132 058,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA171-HED-000075880
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
2022-1-SK01-KA171-HED-000079576
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina