Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682
Focus on Impact
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, Šamorín
Grant: 30 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083666
Akadémia strieborného veku - Bezpečnosť pre seniorov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084709
Wiki for Europe - Making The Free Knowledge Even More Accessible
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M. Rázusa 2144/24, Zvolen
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R.Štefánika 45, Kežmarok
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081821
Žijeme zodpovedne - žijeme správne
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
Grant: 30 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082268
Say no to violence and discrimination by sports
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanitasi Nyelvu Magangimnazium
Hlavná 21, Dunajská Streda
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082529
Stop Save Survive
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
Remembrance education & Diversity
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000081855
Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082483
Prototyp on-oline študijnej pomôcky pre biblioterapiu
PRO SKIZP - Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Drieňová 27, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082507
Praktický Tréningový nástroj na Umelú inteligenciu za účelom digitálnej transformácie MSP
Slovak Centre of Digital Innovations
Mlynské nivy 5, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000084541
Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe aufbauend auf den Evaluationsergebnissen der Corona-Pandemie
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Bernolákova 4, Holíč
Grant: 60 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000081176
Za kultúrnym dedičstvom Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, Dolný Kubín
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082074
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082617
Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti verejnosti ako účinný nástroj adherencie k zdravému správaniu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083631
Získanie vedomostí o morskom ekosystéme a jeho vplyve na zmenu klímy v praxi pre účely vzdelávania mládeže v ochrane životného prostredia
Planet Lover o. z.
Oriešková 7, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084739
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s. r. o.
Robotnícka 11591/1, Martin
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084821
Values at the heart of digital citizenship: a collaboration with caregivers and educators.
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080895
Vedomostné ostrovy VO-KI
SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080932
Štuchnutie/nabádanie k zdravému životnému štýlu
Základná škola
Ul. Pohraničná 9, Komárno
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080935
Design The Future With Forest Schools
Základná škola s materskou školou
Sedlice 3, Sedlice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081319
Helping hands
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081570
Causes of water pollution and its effects on the Earth
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081663
Cez zážitkové učenie k pracovným zručnostiam
Spojená škola Turzovka
Stred 305, Turzovka
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081673
Ecological and Sustainable Kindergartens with a High-Scope Approach
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081752
Poďme spolu pomáhať prírode
Špeciálna zakladná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081880
THE VOICE OF CULTURE
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081971
EUROpean Project pLANning and managEment toolkit for Schools
Indícia, n.o.
Rovniankova 15, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082290
Every child is special
Základná škola, Pavilón B
Školská ul. č. 26, Pribeta
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082827
Magic of Cultures in Digital World
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082869
Every Child is Important: Let's Hug Them
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083461
Mingle Educators Define reality Inform Audience
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083491
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083501
Stop cyber bullying - Be kind online
Gymnázium
Ľ.Štúra 26, Michalovce
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083641
Creating the classes of the 21st century: Digi-Classes
Základná škola s materskou školou
Zlaté 185, Zlaté
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083652
Supporting the social and linguistic adaptation of Ukrainian pupils in primary education
Havava, s.r.o.
Starorímska 1371/4, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083868
Životné kompetencie pre mladých METAMORF
DIF, s.r.o.
Furdekova 16, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084100
Safe Internet Starts with Conscious Child
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084705
Virtual reality training for children in hospitals
APEL
Dunajská 25, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084809
DIGITALISATION AND MEDIA LITERACY
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA210-VET-000081247
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2022-1-SK01-KA210-VET-000082735
"Kde sa rodia sladké zázraky“ - projekt zážitkovej pedagogiky pomáhajúci motiváciu žiakov
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
2022-1-SK01-KA210-VET-000082773
e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084179
Začnime spolupracovať, naučme sa zručnosti: Tento týždeň v ...
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084234
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, Bratislava