Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682
Focus on Impact
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, Šamorín
Grant: 30 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083666
Akadémia strieborného veku - Bezpečnosť pre seniorov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, Trnava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084709
Wiki for Europe - Making The Free Knowledge Even More Accessible
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M. Rázusa 2144/24, Zvolen
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R.Štefánika 45, Kežmarok
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081821
Žijeme zodpovedne - žijeme správne
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
Grant: 30 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082268
Say no to violence and discrimination by sports
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanitasi Nyelvu Magangimnazium
Hlavná 21, Dunajská Streda
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082529
Stop Save Survive
Základná škola s materskou školou
Alekšince 395, Alekšince
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
Remembrance education & Diversity
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000081855
Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082483
Prototyp on-oline študijnej pomôcky pre biblioterapiu
PRO SKIZP - Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Drieňová 27, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000082507
Praktický Tréningový nástroj na Umelú inteligenciu za účelom digitálnej transformácie MSP
Slovak Centre of Digital Innovations
Mlynské nivy 5, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-1-SK01-KA210-VET-000084541
Aus- und Weiterbildung in der Altenhilfe aufbauend auf den Evaluationsergebnissen der Corona-Pandemie
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
Bernolákova 4, Holíč
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000092117
Micro farming with the disabled to be protected from the Negativities of Global Warming
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, 089 01, Svidník
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000093506
Solidarity4Digitally Literate Societies
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094702
Mapping barriers and target groups to increase participation in adult education
Fórum pre celoživotné vzdelávanie
Bellova 1996/41, 831 01 , Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094883
Vzdelávanie o kultúrnom dedičstve Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 30 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095920
Safety training for practical life
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
Moyzesova 38, 010 01, Žilina
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100694
Learning for Peace. Utilising discourses of traumatic past in education for avoiding conflicts
Fórum inštitút pre výskum menšín
Parková 49/4 , 931 01, Šamorín
Grant: 30 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101934
Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, 814 06, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092128
TEAMwork for Climate Change
Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15, Poľný Kesov
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000094563
SuperNatural - Nature as an inclusive learning environment
OZ Letokruhy poznania
Gaštanová 6462/5, 974 09, Banská Bystrica
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910
Voice Of the Young AGE
Gymnázium Veľká okružná
Veľká okružná 22, 010 01, Žilina
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095987
Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000097662
Marker do škôl
YOUTHWATCH
Úprkova 45, 811 04, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000099202
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, 089 01, Svidník
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101430
Capturing sustainable lifestyle in short videos
Súkromná základná škola
Lazovná 237/6, 974 01 , Banská Bystrica
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000097942
Food and its impact on us
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, 078 01, Sečovce
Grant: 30 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000098613
Environmentálna výchova prostredníctvom inovatívneho rozvoja vlastných kozmetických produktov – nulová strata pri výrobe, úplne bez odpadu
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, 929 01, Dunajská Streda
Grant: 60 000,- EUR
2022-2-SK01-KA210-VET-000100491
Vocational education and mental health
Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko o.z.
Mozartova 2c, 811 02, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA210-ADU-000081176
Za kultúrnym dedičstvom Slovákov
Občianske združenie Aktív - Relax
Mierová 1969/22, Dolný Kubín
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082074
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2022-1-SK01-KA210-ADU-000082617
Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti verejnosti ako účinný nástroj adherencie k zdravému správaniu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2022-1-SK01-KA210-ADU-000083631
Získanie vedomostí o morskom ekosystéme a jeho vplyve na zmenu klímy v praxi pre účely vzdelávania mládeže v ochrane životného prostredia
Planet Lover o. z.
Oriešková 7, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084739
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s. r. o.
Robotnícka 11591/1, Martin
2022-1-SK01-KA210-ADU-000084821
Values at the heart of digital citizenship: a collaboration with caregivers and educators.
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080895
Vedomostné ostrovy VO-KI
SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080932
Štuchnutie/nabádanie k zdravému životnému štýlu
Základná škola
Ul. Pohraničná 9, Komárno
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080935
Design The Future With Forest Schools
Základná škola s materskou školou
Sedlice 3, Sedlice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081319
Helping hands
Základná škola s materskou školou
Trnková 1, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081570
Causes of water pollution and its effects on the Earth
Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081663
Cez zážitkové učenie k pracovným zručnostiam
Spojená škola Turzovka
Stred 305, Turzovka
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081673
Ecological and Sustainable Kindergartens with a High-Scope Approach
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081752
Poďme spolu pomáhať prírode
Špeciálna zakladná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081880
THE VOICE OF CULTURE
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2022-1-SK01-KA210-SCH-000081971
EUROpean Project pLANning and managEment toolkit for Schools
Indícia, n.o.
Rovniankova 15, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082290
Every child is special
Základná škola, Pavilón B
Školská ul. č. 26, Pribeta
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082827
Magic of Cultures in Digital World
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2022-1-SK01-KA210-SCH-000082869
Every Child is Important: Let's Hug Them
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083461
Mingle Educators Define reality Inform Audience
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083491
Building Synergetic Energy
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083501
Stop cyber bullying - Be kind online
Gymnázium
Ľ.Štúra 26, Michalovce
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083641
Creating the classes of the 21st century: Digi-Classes
Základná škola s materskou školou
Zlaté 185, Zlaté
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083652
Supporting the social and linguistic adaptation of Ukrainian pupils in primary education
Havava, s.r.o.
Starorímska 1371/4, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000083868
Životné kompetencie pre mladých METAMORF
DIF, s.r.o.
Furdekova 16, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084100
Safe Internet Starts with Conscious Child
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084705
Virtual reality training for children in hospitals
APEL
Dunajská 25, Bratislava
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084809
DIGITALISATION AND MEDIA LITERACY
Súkromná základná škola
Lazovná 6, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA210-VET-000081247
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2022-1-SK01-KA210-VET-000082735
"Kde sa rodia sladké zázraky“ - projekt zážitkovej pedagogiky pomáhajúci motiváciu žiakov
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
Neratovické námestie 1916/16, Dunajská Streda
2022-1-SK01-KA210-VET-000082773
e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084179
Začnime spolupracovať, naučme sa zručnosti: Tento týždeň v ...
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2022-1-SK01-KA210-VET-000084234
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094347
Impact the future: Strengthening diverse Business Angel communities for climate and financial sustainability
Green Foundation, nadácia
Búdková cesta 22, 811 04, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000094659
Vzdelávanie v oblasti potravín chránených politikou kvality EÚ a medzigeneračná interakcia pri ich príprave.
Slovenská potravinárska vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, 815 94, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000095499
Integration of Immigrants into Society
ZIFT Slovakia
Chmeľová 5876/9, 900 27, Bernolákovo
2022-2-SK01-KA210-ADU-000096126
Neveljük magunkat a gyermekeink jövőjéért ! - Erőfeszítés!
Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele
Námestie Kossutha 3, 945 01, Komárno
2022-2-SK01-KA210-ADU-000096942
Bezpečne na školách v digitálnom priestore
Top privacy s.r.o.
Robotnícka 11591/1J, 036 01, Martin
2022-2-SK01-KA210-ADU-000097852
Inclusive Workplace for All
Ženský algoritmus
Pri nemocnici 7, 040 01, Košice
2022-2-SK01-KA210-ADU-000099227
Health education as an effective tool for disease prevention, including obesity.
IPI - Inštitút pre prevenciu a intervenciu združenie
Športová 631/49, 900 91, Limbach
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100467
Level up - Od intuície k informovanému riadeniu
Stará jedáleň
Pekná cesta 4A, 831 52, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100601
Facilitate for Good - Facilitate for learning and cooperation
DCI s.r.o.
Hlavná 792/28, 931 01, Šamorín
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100691
Výmena skúseností
Jurojin, občianske združenie
Zimná 48, 052 01, Spišská Nová Ves
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100743
Reach4Inclusion
Fórum centrum pre regionálny rozvoj | Fórum Régiófejlesztési Központ | Forum Regional Development Centre
Parková 49/4, 931 01, Šamorín
2022-2-SK01-KA210-ADU-000100987
Together for Better Health
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Hurbanovo nám. 5, 811 03, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101375
Inkluzívne ihriská a workouty - metodika ich dizajnu a výmena skúseností
Smart Cities klub
Palisády 1, 811 01, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101482
Medziodborové umelecké vzdelávanie “7 umení”
Gloria Dei - spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení o.z.
Smetanova 13, 811 03, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101608
AllAboutNFT
ADVICE CENTRE s.r.o.
Robotnícka 11591/1, 036 01, Martin
2022-2-SK01-KA210-ADU-000101713
Profesionalizácia vedenia učiacich sa skupiniek ako efektívnej formy vzdelávania dospelých a vytvorenie predpokladu na ich šírenie
OZ Beelong
Hviezdoslavovo nám. 21, 811 02, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092286
Green environment formation in global warming and climate change
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
2022-2-SK01-KA210-SCH-000092567
We transfer our cultural heritage from the past to the future with drama!
Základná škola s materskou školou Sedlice
Sedlice 3, 082 43, Sedlice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000093788
Media for equality
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 027 44, Tvrdošín
2022-2-SK01-KA210-SCH-000095211
Communicating and Learning Is Life-changing
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, 085 69, Bardejov
2022-2-SK01-KA210-SCH-000096083
Vzdelávací materiál pre pedagógov a on-line učebný nástroj pre žiakov a študentov o rizikách propagácie extrémistických symbolov
Factory 457 s.r.o.
Šípková 457, 900 42, Miloslavov
2022-2-SK01-KA210-SCH-000096687
Majstri techniky - manuálne zručnosti sú stále na nezaplatenie
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK F2 Mlynská dolina, 842 48, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098111
Digital Literacy and Readiness is a must in the 21st Century
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Fraňa Kráľa 838, 966 81, Žarnovica
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098372
Take a Step For Green Future
Základná škola
Hroncova 23, 040 01, Košice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098597
Grün denken - bunt leben
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, 028 01, Trstená
2022-2-SK01-KA210-SCH-000098740
You plus English equals perfect
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Koniarekova 17, 918 50, Trnava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000099248
Poďme byť zelení
Základná škola
Hlavná 86, 925 28, Pusté Úľany
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101204
Dnes ti poviem čo je les
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, 934 05, Levice
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101280
Zlepšenie inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami
Súkromná základná umelecká škola, Františkánska 2, 917 01 Trnava
Františkánska 2, 917 01, Trnava
2022-2-SK01-KA210-SCH-000101924
RECYCLING
Základná škola Pavla Križku
Ulica Pavla Križku 392/8, 96701, Kremnica
2022-2-SK01-KA210-SCH-000102216
Modern Education through Wellbeing and Critical Thinking
Agora 21
Zvolenská 1211/41, 82109, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-VET-000096321
Mentoring pre digitalizáciu a udržateľnosť turizmu
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 840 05, Bratislava
2022-2-SK01-KA210-VET-000096990
Medzinárodný "e-learning pre zákazky s nízkou hodnotou"
EGIDE s.r.o.
Košútska 4217/12, Martin, Martin