Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000087970
Crowdfunding Digital Academy for Local Creative and Cultural Industries
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086079
Education, training and innovations in conversion to organic farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086468
Blockchain for Agri-Food Educators
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087258
Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087502
Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087668
Digital Community Engagement Accelerator for student learning and socio-economic impact
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087766
Inovačné vzdelávanie v gastronómii na podporu udržateľných potravinových systémov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089101
Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Including EVERyone in GREEN Data Analysis
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000090102
CREATIVE ENGINEERING
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134
Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417
Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools
Základná škola Jána Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086151
Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555
Qualified Generations with STEAM Education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087810
Gamification to Remove Covid Impacts
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088232
Learning about Environment, Activism, Volunteering in Educational Schemes
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 1054/18, Kráľovský Chlmec
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088367
Exploring the Past in Peace
Impact Games
Mateja Bela 842/7, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089489
Model Career Guidance for modern schools
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000090234
Making Visegrad Histories Digital
Centrum edukácie a inovácií
L. Svobodu 2454/22, Trebišov
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085560
E-COOP - Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085917
Rural Resilience and Rural Tourism Training Paths
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rakovice 25, Rakovice
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086741
Protection against flash floods
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
Project for Assessment and Support of Key Skills/Competences
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000090008
Women’s Entrepreneurship Development for agrotourism - VEDA
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, Šamorín
Grant: 250 000,- EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221
Gamification Activities and Methods for the Elderly's Support
tota agentura
Gen. Svobodu 698/21, 089 01, Svidník
Grant: 250 000,- EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096888
Building Digital Resilience by Making Digital Wellbeing and Security Accessible to All
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098350
Seniors Climate Action
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00, Košice
Grant: 250 000,- EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000100115
Supporting educational and professional inclusion of mothers in the new era of trainings and labor market provided in Europe (online, hydrid, f2f)
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-2-SK01-KA220-ADU-000102228
IDEAL - Increasing DEaf Adult health Literacy through innovative methodologies
innosign s.r.o.
Sibírska 6948/31, 080 01, Prešov
Grant: 250 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000085235
Zvyky a zvykoslovia - svadba
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086032
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086593
SOWING THE SEEDS OF A SUSTAINABLE FUTURE
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087195
Filter attitudes towards Fake News and Propaganda; Seniors Media Literacy Lab
Topcoach.sk s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087592
Improvement of Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria in SMEs through awareness and training.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2022-1-SK01-KA220-ADU-000088582
EU Citizens Cultural Literacy - CulturEU
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000089046
BE HEALTHY - Innovative Health Literacy for Deaf Adults
innosign s.r.o.
Sibírska 31, Prešov
2022-1-SK01-KA220-HED-000086756
The acquisition of 21st century skills through the production of digital games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000088643
Supportive access to international knowledge and experience in neuromarketing, neuroimaging, consumer behavior and interdisciplinary sciences
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000089893
Kooperačné partnerstvo pre rozvoj nevyhnutných kompetencií a zručností študentov a zamestnancov potrebných v oblasti udržateľnej ekonomiky a podnikania
Trenčianska univerztia Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085165
Spoločne na magistrále matematickej gramotnosti
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Ul. Biskupa Királya 5, Komárno
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086690
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087531
Flip Teaching/Learning through Distance Learning
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088516
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088722
Slokia
iCan s.r.o.
Panónska cesta 17, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089195
Ako funguje samospráva - interaktívne vzdelávanie žiakov základných škôl
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089509
#VIRTUAL.EDUCATION: Implementácia nových technológií pre virtuálny cestovný ruch do každodenného vyučovacieho procesu
Rada mládeže Banskobystrického kraja
Sitnianska 21, Banská Bystrica
2022-1-SK01-KA220-VET-000086393
Block chain for high schools
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000086578
Innovative approaches of state and non-state employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000086926
Medicína online
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000087819
Intergenerational bridges in the field of craft through an innovative and digital training pathway
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-VET-000088476
Empowering VET educators and trainers with DIgitaL games in VET programmes as an effective contemporary learner-centered process - DILVET
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2022-1-SK01-KA220-VET-000088672
Rainbow Competences in VET
SAPLINQ, o.z.
Slobody 30, Košice
2022-1-SK01-KA220-VET-000089674
ZVÝŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI A KONKURENCIESCHOPNOSTI ABSOLVENTOV odborných škôl v sektore hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000089809
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - Heritage Train II.
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur
2022-2-SK01-KA220-ADU-000094451
New forms of education for occupational therapists in cooperation with creative associations to improve the quality of life of people with disabilities
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000094680
Mindful Parents or Parents Mind Full? Mindfulness practices to reduce stress and anxiety in parents of children with autism
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096320
Next Generation Farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096428
Greenwashing Risk, Measurement, Detection and Governance
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00, Košice
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096477
ACCESSIBLE SDG - Implementing the SDGs in organisations supporting persons with disabilities through challenge-based learning and accessible digital materials
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, 078 01, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096489
GROWING - Creating inclusive environments in Adult Education to build resilience of seniors through Community Gardening
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, 078 01, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096629
Podpora internacionalizácie vzdelávania dospelých v potravinárskom sektore
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096897
Vzdelávanie pre malé a stredné knižnice - "Medicína on-line"
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, 841 04, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000097590
Fostering adult mindfulness of women to strengthen positive societal change in the post-COVID time recovery
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000097880
Transfercode
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, 089 01, Svidník
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098127
Drones for Parents as Educators
ICEP s.r.o.
Vysoká 26, 811 06, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098200
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, 083 01, Sabinov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098411
Volunteering Impact Measurement European Training
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii
Ružová 4038/13, 974 11, Banská Bystrica
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099345
Promoting Non-cognitive skills of Adults and increasing their Resiliency in the new working nature.
EDU 4 U
Zvončeková 1553/20, 078 01, Sečovce
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099604
Rethinking Tourism in Less Known Cultural Areas
PRO-MOVEO
Karpatská 19, 080 01, Prešov
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099824
Green Senior Academy
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099859
European Network for Focus on Upskilling Pathways
ZIFT Slovakia
Chmeľová 5876/9, 900 27, Bernolákovo
2022-2-SK01-KA220-ADU-000099948
European platform for the guidance in the field of creative industry focused on the developing markets
Victory Art, o. z.
Puškinova 1423/12, 052 01, Spišská Nová Ves
2022-2-SK01-KA220-ADU-000101455
Adult Learning Centres for Civic Engagement
Európsky Dialóg
Pekárska 7489/40A, 917 01, Trnava
2022-2-SK01-KA220-ADU-000101515
Circular City
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A.Hlinku 2568/33, 960 01, Zvolen
2022-2-SK01-KA220-ADU-000102349
Community participation towards more sustainable and smart cities
ADEL Slovakia
Černyševského 10, 851 01, Bratislava