Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000087970
Crowdfunding Digital Academy for Local Creative and Cultural Industries
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000086468
Blockchain for Agri-Food Educators
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087258
Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087502
Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087668
Digital Community Engagement Accelerator for student learning and socio-economic impact
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000087766
Inovačné vzdelávanie v gastronómii na podporu udržateľných potravinových systémov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Including EVERyone in GREEN Data Analysis
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000090102
CREATIVE ENGINEERING
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134
Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417
Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools
Základná škola Jána Palárika
Majcichov 536, Majcichov
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086151
Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555
Qualified Generations with STEAM Education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088232
Learning about Environment, Activism, Volunteering in Educational Schemes
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 1054/18, Kráľovský Chlmec
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088367
Exploring the Past in Peace
Impact Games
Mateja Bela 842/7, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089489
Model Career Guidance for modern schools
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085560
E-COOP - Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000085917
Rural Resilience and Rural Tourism Training Paths
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rakovice 25, Rakovice
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086741
Protection against flash floods
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
Project for Assessment and Support of Key Skills/Competences
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000090008
Women’s Entrepreneurship Development for agrotourism - VEDA
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, Šamorín
Grant: 250 000,- EUR

Rezervný zoznam

2022-1-SK01-KA220-HED-000086079
Education, training and innovations in conversion to organic farming
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-HED-000089101
Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 120 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085165
Spoločne na magistrále matematickej gramotnosti
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Ul. Biskupa Királya 5, Komárno
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000086690
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087810
Gamification to Remove Covid Impacts
Spojená škola
Pankúchova 6, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088516
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000088722
Slokia
iCan s.r.o.
Panónska cesta 17, Bratislava
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089195
Ako funguje samospráva - interaktívne vzdelávanie žiakov základných škôl
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000089509
#VIRTUAL.EDUCATION: Implementácia nových technológií pre virtuálny cestovný ruch do každodenného vyučovacieho procesu
Rada mládeže Banskobystrického kraja
Sitnianska 21, Banská Bystrica
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-SCH-000090234
Making Visegrad Histories Digital
Centrum edukácie a inovácií
L. Svobodu 2454/22, Trebišov
Grant: 400 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086393
Block chain for high schools
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000086578
Innovative approaches of state and non-state employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000087819
Intergenerational bridges in the field of craft through an innovative and digital training pathway
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
Grant: 250 000,- EUR
2022-1-SK01-KA220-VET-000088476
Empowering VET educators and trainers with DIgitaL games in VET programmes as an effective contemporary learner-centered process - DILVET
Občianske združenie FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
Grant: 250 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA220-ADU-000085235
Zvyky a zvykoslovia - svadba
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, Leopoldov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086032
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2022-1-SK01-KA220-ADU-000086593
SOWING THE SEEDS OF A SUSTAINABLE FUTURE
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087195
Filter attitudes towards Fake News and Propaganda; Seniors Media Literacy Lab
Topcoach.sk s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000087592
Improvement of Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria in SMEs through awareness and training.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2022-1-SK01-KA220-ADU-000088582
EU Citizens Cultural Literacy - CulturEU
RPIC Rožňava
Zakarpatská 3811/19, Rožňava
2022-1-SK01-KA220-ADU-000089046
BE HEALTHY - Innovative Health Literacy for Deaf Adults
innosign s.r.o.
Sibírska 31, Prešov
2022-1-SK01-KA220-HED-000086756
The acquisition of 21st century skills through the production of digital games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000088643
Supportive access to international knowledge and experience in neuromarketing, neuroimaging, consumer behavior and interdisciplinary sciences
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2022-1-SK01-KA220-HED-000089893
Kooperačné partnerstvo pre rozvoj nevyhnutných kompetencií a zručností študentov a zamestnancov potrebných v oblasti udržateľnej ekonomiky a podnikania
Trenčianska univerztia Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087531
Flip Teaching/Learning through Distance Learning
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2022-1-SK01-KA220-VET-000086926
Medicína online
SVOP spol. s r.o.
Pod rovnicami 2, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000088672
Rainbow Competences in VET
SAPLINQ, o.z.
Slobody 30, Košice
2022-1-SK01-KA220-VET-000089674
ZVÝŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI A KONKURENCIESCHOPNOSTI ABSOLVENTOV odborných škôl v sektore hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6, Bratislava
2022-1-SK01-KA220-VET-000089809
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - Heritage Train II.
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur