Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA121-ADU-000119503
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G , Bratislava
Grant: 185 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000121383
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Studentska 19 , Lučenec
Grant: 12 540,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000121648
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2 , Nitra
Grant: 6 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628
Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 98 800,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000127220
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Univerzitna 8215/1 , Žilina
Grant: 51 680,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000133553
Saplinq, o.z., Slobody 226/30, 040 11 Košice
Slobody 30 , Košice
Grant: 47 700,- EUR
2023-1-SK01-KA121-ADU-000137616
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
M. R. Štefánika 875/200 , Vranov nad Topľou
Grant: 4 980,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000112491
Základná škola
Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Grant: 15 000,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000114169
Materská škola
A. Grznára 1444, Považská Bystrica
Grant: 33 685,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000114983
Základná škola
Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Grant: 15 840,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000116244
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice slovenskej 16, Prievidza
Grant: 26 720,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117323
Základná škola s materskou školou
Hurbanova 27, Martin
Grant: 65 195,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117350
Základná škola
Ul. sv. Michala 42, Levice
Grant: 24 965,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000117944
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, Častá
Grant: 25 680,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118349
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
Grant: 42 020,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118651
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, Partizánske
Grant: 32 585,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118814
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28, Humenné
Grant: 33 450,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, Zvolen
Grant: 81 180,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000119899
Materská škola
Vinohradnícka 32, Limbach
Grant: 10 660,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000120228
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
Grant: 36 860,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000120417
Základná škola s materskou školou
Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
Grant: 33 110,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121387
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927, Kozárovce
Grant: 61 721,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121441
Cirkevná spojená škola
Školská 650, Vranov nad Topľou
Grant: 33 395,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121804
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
Grant: 58 100,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000121997
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, Levoča
Grant: 16 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000122708
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP3, Ivanka pri Dunaji
Grant: 41 590,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000122965
Gymnázium
Metodova 2, Bratislava
Grant: 76 404,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000123605
Gymnázium
Golianova 68, Nitra
Grant: 79 742,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124000
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Kostolná 119/8, Sereď
Grant: 58 000,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124094
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
Grant: 42 540,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000124437
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, Košice
Grant: 65 080,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000125031
Cirkevna základná škola sv. Gorazda
Komenského 1096, Námestovo
Grant: 33 380,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000125739
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
Grant: 29 060,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126142
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, Rožňava
Grant: 47 690,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126233
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 2, Trenčín
Grant: 167 667,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126323
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5, Banská Bystrica
Grant: 132 102,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126801
Základná škola Andreja Bagara
SNP 6, Trenčianske Teplice
Grant: 18 445,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000126852
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Grant: 39 385,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127120
Základná škola
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Grant: 70 397,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127208
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
Grant: 71 732,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127315
Gymnázium Terézie Vansovej
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Grant: 58 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127600
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava
Grant: 33 050,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000127678
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
Grant: 52 935,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128365
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
Grant: 75 070,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128482
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, Bratislava
Grant: 171 410,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128554
Základná škola s materskou školou
SNP 121, Rozhanovce
Grant: 45 660,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000128794
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Grant: 45 085,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129319
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Grant: 37 300,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129343
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, Žilina
Grant: 87 751,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129388
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Grant: 63 410,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129825
Základná škola Márie Medveckej
Medvedzie 155, Tvrdošín
Grant: 32 610,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000129851
Gymnázium
Hlinská 29, Žilina
Grant: 38 230,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000130005
Gymnázium
Poštová 9, Košice
Grant: 69 680,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000130885
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, Martin
Grant: 32 940,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131314
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
Grant: 44 560,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131370
Základná škola s materskou školou
Senohrad 129, Senohrad
Grant: 51 720,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131487
Základná škola
Moskovská 2, Banská Bystrica
Grant: 33 800,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000131590
Základná škola s materskou školou
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
Grant: 44 910,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132014
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Grant: 66 570,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132252
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, Sliač
Grant: 74 068,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132397
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín
Grant: 37 440,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132574
Zakladná škola Narnia
Okružná 2, Banská Bystrica
Grant: 43 150,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132738
Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 16, Valaská
Grant: 20 200,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000132907
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, Poprad
Grant: 58 015,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000133017
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, Nové Zámky
Grant: 37 170,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135123
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, Bratislava
Grant: 73 067,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135420
Základná škola s materskou školou
Školská 71/3, Lokca
Grant: 25 100,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000135750
Základná škola
Obchodná 5, Sečovce
Grant: 37 920,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136122
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, Bardejov
Grant: 69 063,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171
Gymnázium
Ul. 1. mája 905, Púchov
Grant: 40 665,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136214
Jazyková škola Poprad
Mnoheľova 828, Poprad
Grant: 8 080,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000136499
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Grant: 30 445,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137054
Základná škola
Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
Grant: 26 600,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137240
Súkromné gymnázium Futurum
Moyzesova 5, Košice
Grant: 42 070,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000137429
Základná škola
Pugačevova 1381/7, Humenné
Grant: 20 400,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138205
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, Prešov
Grant: 84 414,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138733
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, Banská Bystrica
Grant: 37 565,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000138851
Základná škola
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Grant: 24 420,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139301
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin
Grant: 70 397,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139637
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, Prievidza
Grant: 50 315,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000139735
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Grant: 50 130,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000142858
Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa
Nám. SNP 200/22, Partizánske
Grant: 73 000,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000143163
Gymnázium Myjava
Jablonská 301/5, Myjava
Grant: 51 750,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000144503
Súkromná materská škola
Gercenova 10, Bratislava
Grant: 25 990,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146048
Cirkevná spojená škola
Švermova 10, Snina
Grant: 68 395,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146051
Základná škola
Dargovských hrdinov 19, Humenné
Grant: 48 975,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146115
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967, Zákamenné
Grant: 41 850,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146280
Základná škola S. M. Daxnera
Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota
Grant: 35 100,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000146485
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
Grant: 14 550,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000147497
INškôlka s.r.o.
Račianska 96, Bratislava
Grant: 70 397,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000148117
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, Bratislava
Grant: 119 480,- EUR
2023-1-SK01-KA121-SCH-000148467
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Grant: 56 250,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000113143
Obchodná akadémia
Račianska 107, Bratislava
Grant: 68 350,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000114880
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17. novembra 2579, Čadca
Grant: 74 925,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000115429
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16, Lipany
Grant: 33 920,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116230
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
Grant: 69 160,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116236
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
Grant: 54 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116241
Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Námestie sv. Martina 5, Holíč
Grant: 41 030,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116683
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
Grant: 94 129,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116736
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Školská 5, Banská Bystrica
Grant: 61 287,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116756
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Konkolyho 8, Hurbanovo
Grant: 56 120,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116840
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
Grant: 64 004,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116932
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Grant: 35 780,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000116971
Obchodná akadémia
Bolečkova 2, Nitra
Grant: 74 869,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117266
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, Žilina
Grant: 62 645,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117270
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
Grant: 70 190,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117505
Stredná zdravotnícka škola
Zahradnícka 44, Bratislava
Grant: 89 215,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117717
Stredná odborná škola veterinárna
Dražovská 14, Nitra
Grant: 3 890,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117839
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14, Trenčín
Grant: 38 690,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000117994
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, Michalovce
Grant: 49 580,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118049
Stredná odborná škola stavebná
Tulipanová 2, Žilina
Grant: 67 263,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118250
Spojená škola
I.Krasku 491, Púchov
Grant: 59 114,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118402
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi középiskola
Športová ul.349/34, Dunajská Streda
Grant: 35 140,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118586
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, Snina
Grant: 74 833,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118611
Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 237, Hliník nad Hronom
Grant: 49 400,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118629
Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad
Grant: 47 840,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118669
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Grant: 46 785,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118822
Spojená škola
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Grant: 71 831,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000118844
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pljušťa 29, Skalica
Grant: 48 810,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119203
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, Bratislava
Grant: 69 979,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119250
Obchodná akadémia
Dudova 4, Bratislava
Grant: 73 340,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119343
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
Petzvalova 2, Košice
Grant: 71 116,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000119840
Spojená škola sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
Grant: 52 125,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120074
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota
Grant: 107 684,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120171
Obchodná akadémia
Lúčna 4, Lučenec
Grant: 120 720,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
Grant: 64 275,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120305
Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1, Košice
Grant: 54 480,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120371
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23, Trnava
Grant: 54 645,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120475
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
Grant: 30 430,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120564
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava
Grant: 86 931,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000120862
Stredná odborná škola chovu koni a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74, Šaľa
Grant: 101 830,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121748
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava
Grant: 61 831,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121791
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, Michalovce
Grant: 70 251,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000121932
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Grant: 58 880,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122128
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola
Petőfiho 2, Komárno
Grant: 48 200,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122147
Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
Grant: 72 109,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122355
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Grant: 26 280,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122365
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Grant: 138 758,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122437
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, Sládkovičovo
Grant: 29 600,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122445
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešákova 1, Košice
Grant: 59 650,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122461
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota
Grant: 40 320,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122494
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Grant: 69 420,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122525
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
Grant: 48 900,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122647
Obchodná akadémia
Nevädzová 3, Bratislava
Grant: 47 340,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122682
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske
Grant: 24 490,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122716
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, Veľký Meder
Grant: 32 840,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122728
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola
Sv. Štefana 81, Štúrovo
Grant: 40 420,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122745
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Grant: 40 520,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122799
Spojená škola
Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Grant: 51 680,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122802
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, Bratislava
Grant: 67 263,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122821
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Grant: 53 460,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122833
Súkromná spojená škola
Sv. Štefana č. 648/36, Štúrovo
Grant: 80 140,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122841
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, Kolárovo
Grant: 66 180,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122896
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Grant: 64 740,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122907
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, Zvolen
Grant: 42 505,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122966
Obchodná akadémia
Nám. hrdinov 7, Šurany
Grant: 43 070,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122969
Stredná odborná škola
Lipová 8, Handlová
Grant: 68 893,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122990
Stredná odborná škola technická
Ul.1. mája 500, Vráble
Grant: 40 755,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000122991
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník
Grant: 68 600,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123013
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Grant: 20 160,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123044
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Jesenského 1, Nové Zámky
Grant: 20 060,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123954
Stredná odborná škola
Jesenského 903, Tisovec
Grant: 57 806,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000123963
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina
Grant: 52 690,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124364
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, Bratislava
Grant: 53 280,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124369
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, Prešov
Grant: 91 960,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124530
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
Grant: 61 850,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124760
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Dončova 7, Ružomberok
Grant: 56 240,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000124857
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava
Grant: 97 550,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125211
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Grant: 89 370,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125252
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
Grant: 57 806,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125546
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina
Grant: 92 715,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000125781
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Ul. SNP 41, Šahy
Grant: 59 760,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126671
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Grant: 63 920,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126703
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, Prešov
Grant: 81 066,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126781
Stredná zdravotnícka škola milosrdneho Samaritána
Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Grant: 13 510,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126804
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M.R. Štefánika 8, Krupina
Grant: 79 000,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126844
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
Grant: 73 782,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000126917
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava
Grant: 34 500,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127245
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, Brezno
Grant: 59 929,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127287
Stredná odborná škola
Pruské 294, Pruské
Grant: 67 535,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000127437
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, Banská Bystrica
Grant: 93 627,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128011
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Grant: 108 373,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128740
Stredná odborná škola
Rastislavova 332, Nováky
Grant: 40 500,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128848
RESTART
Clementisova 12, Martin
Grant: 225 825,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000128910
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
Grant: 200 798,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129199
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
Grant: 38 300,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129243
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad
Grant: 60 760,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000129288
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Grant: 56 080,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000130104
Stredná odborná škola informaných technológií
Tajovského 30, Banská Bystrica
Grant: 58 571,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000130266
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
Grant: 78 350,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131224
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Grant: 141 199,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131444
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10, Senica
Grant: 59 114,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000131561
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Grant: 26 220,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000132077
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Grant: 69 979,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000132767
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4, Ružomberok
Grant: 71 440,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134130
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Grant: 38 760,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134416
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, Topoľčany
Grant: 113 044,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000134799
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Grant: 34 370,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000135809
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu
Jabloňová 1351, Zvolen
Grant: 59 658,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136048
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, Komárno
Grant: 94 025,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136167
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, Bratislava
Grant: 73 782,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136274
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
Grant: 56 975,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000136551
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828/23, Poprad
Grant: 65 633,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000137181
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, Námestovo
Grant: 75 955,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000138401
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
Grant: 67 806,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000141938
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
Grant: 131 609,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000142208
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagogiai szakközépiskola
Komenského 12, Lučenec
Grant: 66 720,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000142361
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, Bratislava
Grant: 58 571,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000143846
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, Lučenec
Grant: 95 300,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000147634
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Grant: 39 190,- EUR
2023-1-SK01-KA121-VET-000148263
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, Rožňava
Grant: 54 547,- EUR

Neschválené prihlášky