Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA210-ADU-000156246
Receptive Playground
LILAS
Malohontská 1532/15, Rimavská Sobota
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159017
Učiace sa komunity
Stará jedáleň
Pekná cesta 4A, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159892
Green skills for sustainable tourism: the pathway to employability in less-developed regions
Green Foundation
Búdková cesta 22, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155275
Trauma rešpektujúci prístup
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157800
Szociális hátrányos helyzetű tanulók kritikai gondolkodásának, környezettudatosságának és digitális kompetenciáinak fejlesztése a művészeti nevelés eszközeivel
COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet
Ulica Roľníckej školy 1519, Komárno
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000164572
Majstri techniky - manuálne zručnosti sú na nezaplatenie
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-SCH-000166000
Creative Approaches to Responsible Education - Values at the heart of digital citizenship
Súkromná materská škola
Vavilovova 18, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000151628
Druhá šanca
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000158751
Edukujme sa navzájom
Súkromná stredná odborná škola automobilová - Duálna akadémia
Jána Jonáša 5, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000165411
Increasing of digital knowledge in health care to enhance personalized medicine in the future
MEDIREX GROUP ACADEMY
Novozámocká 1/67, Nitra
Grant: 60 000,- EUR
2023-1-SK01-KA210-VET-000166926
In Her Shoes: Empowering Women through Game-based Innovation
Hekima
Donnerova 717/35, Bratislava
Grant: 60 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2023-1-SK01-KA210-ADU-000115020
Digitálne gastro-dedičstvo pre nasledujúce generácie.
Slovenská Potravinárska Vedecko Technická Spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000124669
WELL-BEING+
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000150785
Digital contents to improve the hand skills of Ukrainian refugees
CERD Centre for education and regional development
Nábrežná 396/9, Svidník
2023-1-SK01-KA210-ADU-000151166
Účinné využívanie umeleckej a športovej terapie na zlepšenie kvality života osôb závislých od opiátov
Slovak Sport Organisation
Nevädzová 17211/6B, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000152519
Inclusive Workplace for All
Ženský algoritmus
Pri nemocnici 7, Košice
2023-1-SK01-KA210-ADU-000152845
Komunikujeme
MT programming s.r.o.
Vodárenská 224, Teriakovce
2023-1-SK01-KA210-ADU-000157346
Digital Homeschool Academy for Seniors
INTELLOPE
Kutuzovova 17, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000157661
Montessori cestou
MONTESSORI
I. Krasku 7, Zvolen
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159094
Zelené vzdelávanie pre starších dospelých 55+
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159284
Inkluzívny leadership - Ako budovať zdravú firemnú kultúru a riadiť tímy, v ktorých sa ľudia navzájom podporujú
Uplift Consulting s.r.o.
Drevárska 23, Pezinok
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159343
My body, my emotions - Extension of the project for parents and their children on sexual education into Slovak and Czech
E@I
Víťazná 840, Partizánske
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159731
Sensitization as the tool for understanding
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000159785
SCAling Digital and Green Skills in TourisM
Inštitút pre rozvoj spoločnosti
Prostredná 4/48, Svätý Jur
2023-1-SK01-KA210-ADU-000160153
Zlepšovanie digitálnych zručností
Občianske združenie pre talentovaných
Orechová 2354/45, Humenné
2023-1-SK01-KA210-ADU-000161824
Informáciami a vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám
DODS SYSTEM
Nové Sady 173, Nové Sady
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165204
Intercultural Education Concepts for Adult Training
Academia Athenae
Heydukova 2144/15, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165647
Zvyšovanie schopnosti občianskych aktérov opravovať systémy
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165776
Vzdelávanie jednorodičov
JEDEN RODIČ
Magurská 6435/37, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA210-ADU-000165852
Alliance for Cooperation Towards Innovative Value-driven Education for Seniors
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o.
Námestie Maratónu mieru 1 , Košice
2023-1-SK01-KA210-ADU-000166642
Prevencia obezity ako kľúčový nástroj pre dlhší a kvalitnejší život
IPI - Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Športová 631/49, Limbach
2023-1-SK01-KA210-ADU-000167220
Marketingový kompas pre občianske združenia
Bystriny
Gajova 2513/4, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000124616
Let´s support each others
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000150459
By story against early school leaving
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151228
Entrepreneurship and innovation playbook for secondary schools
Inovačné centrum Košického kraja
Strojárenská 1065/3, Košice
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151686
Podnikanie – zručnosť 21. storočia: "Most od vzdelania k zamestnanosti".
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2023-1-SK01-KA210-SCH-000151845
Our Only One Earth
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, Tvrdošín
2023-1-SK01-KA210-SCH-000152504
H2OPE
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28, Humenné
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154108
Transformácia vzdelávania prostredníctvom technológií: Projekt digitálneho vyučovania a učenia sa
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154869
Príbehy z Európy: Podporovanie medzikultúrneho porozumenia prostredníctvom jazykových a literárnych zručností
Základná škola
Školská 26, Pribeta
2023-1-SK01-KA210-SCH-000154994
Mathematics Embedded in Arts
Spojená škola
Centrálna 464, Svidník
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155487
The Citizens Circle For a Sustainable Future
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14, Kolárovo
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155564
Von z ulity - inklúziou k lepšej budúcnosti
Poď a objavuj
Kutuzovova 434/4, Svidník
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155712
Take a Step for a Green Future
Základná škola
Hroncova 23, Košice
2023-1-SK01-KA210-SCH-000155970
Small Steps - Big Difference
Základná škola
Ulica J. Stampayho 928/76, Gbelce
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156465
A school without walls
Základná škola
Martinská 20, Žilina
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156484
This is my future
Spojená škola
Tokajícka 24, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000156706
Creating a Greener World: A Transnational Initiative for Environmental and Energy Conservation Education
Spojená škola
Tokajícka 24, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157121
Učíme sa dobrými skutkami
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
2023-1-SK01-KA210-SCH-000157337
C.H.A.N.G.E. - Vytváranie harmónie medzi národmi prostredníctvom globálneho vzdelávania
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158200
Let's make school a piece of cake with computers
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvü Magángimnázium
Hlavná 21, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158770
EcoSTEM
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158835
Don't Waste,Just Taste!
Základná škola
Školská 26, Pribeta
2023-1-SK01-KA210-SCH-000158960
TRADITIONAL FARMING SEEDS
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000159237
A brighter career plan
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000159582
Bunt denken - grün leben
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
2023-1-SK01-KA210-SCH-000160444
Environmentálne vzdelávanie detí - Hámrošove mudrovačky
STEFANI n.o.
Žarnovická Huta 66, Žarnovica
2023-1-SK01-KA210-SCH-000162207
Česko - Slovenskí učitelia skórujú
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, Tisovec
2023-1-SK01-KA210-SCH-000165094
ECO PEAR LEARNING - EKO ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE
Základná škola
Staré Hory 327, Staré Hory
2023-1-SK01-KA210-VET-000151558
Zelené ostrovy v mestách - budovanie odborných kapacít a zručností pre zelené strechy a infraštruktúru
Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36, Bratislava
2023-1-SK01-KA210-VET-000152559
Social economy and social entrepreneurship - exchange of experience in the field of social entrepreneurship with the aim of gaining a chance for people with health and social disadvantages and marginalized groups on the labor market
Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Kapitulská 13, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA210-VET-000158668
Digital marketing of handwork products made by recycling students with disabled
Druživa
Betliarska 2, Rožňava
2023-1-SK01-KA210-VET-000160994
Education is like SAFARI
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, Martin
2023-1-SK01-KA210-VET-000167118
Triálne vzdelávanie pre 21. storočie
be open s.r.o.
Košická 52/A, Bratislava